ทำไมนักเรียนควรให้เราเป็นผู้แนะแนวการศึกษาให้
  • ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ
  • บริการของเราครบวงจร และไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น
  • ช่วยให้คำปรึกษาในการเลือกสาขาและมหาวิทยาลัย
  • ช่วยดำเนินการสมัครเรียน
  • ช่วยเตรียมเอกสาร และทำวีซ่าให้นักเรียน
  • ช่วยนัดหมายตารางการสัมภาษณ์ขอวีซ่ากับสถานทูต
  • ช่วยจัดหาหอพัก
  • ช่วยจองตั๋วเครื่องบิน พร้อมรถรับ-ส่งสนามบิน
  • โอนเงินค่าเรียนเข้ามหาวิทยาลัยโดยตรง
  • ให้บริการด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์
Education for Life North America ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศอเมริกาชั้นนำของประเทศไทย ได้รับการไว้วางใจจากสถาบันการศึกษา และมหาวิทยาลัยกว่า 100 สถาบันจากประเทศอเมริกา และได้รับการจัดอันดับความพึ่งพอใจสูงสุดจากนักเรียนที่ใช้บริการ ทีมงานของเราเป็นทีมงานคุณภาพได้รับการรับรองจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนจากประเทศไทยให้ไปเยี่ยม ชมมหาวิทยาลัยที่ประเทศอเมริกาทุกปี ท่านสามารถวางใจได้ว่า ท่านจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เที่ยงตรง การบริการที่ซื่อสัตย์ และฉับไว โดยเรามีบริการดูแลต่อเนื่องหลังเดินทาง ผู้ปกครอง และนักเรียนสามารถวางใจได้ว่าท่านจะได้รับการบริการที่ยอดเยี่ยม และทำให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการไปเรียนต่างประเทศ

Education for Life ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่มาให้ข้อมูลและอบรมแก่เจ้าหน้าที่แนะแนวของเรา เพื่อให้สามารถให้คำแนะนำที่ถูกต้องและแม่นยำ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดข้อมูลให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองได้อย่างครบถ้วนและเกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่การไปเรียนต่อต่างประเทศของนักเรียน

University of South Florida

คุณ Maria Kast-Ondraczek – Director of Marketing and Recruitment เจ้าหน้าที่จาก University of South Florida
Date: 20/06/2018

DePaul University

คุณ Peter Phippen – Director for Recruitment,Asia และ คุณ Cara Nguyen – Regional Manager, Southeast Asia เจ้าหน้าที่ DePaul University
Date: 20/06/2018

Purdue University, Forth Wayne

คุณ Joshua Gabriel Regional – Director for South East Asia เจ้าหน้าที่จาก Purdue University, Forth Wayne
Date: 19/06/2018

National University

คุณ Alejandra M. Neumann Sr. Manager of International Admissions เจ้าหน้าที่จาก National University
Date: 19/06/2018

Adelphi University

คุณ Elizabeth Rudy Administrative Operations Manager เจ้าหน้าที่จาก Adelphi University
Date: 04/06/2018

University of Massachusetts, Boston

คุณ Lars Ojukwu, Assistant Marketing Director เจ้าหน้าที่จาก University of Massachusetts, Boston
Date: 30/05/2018

Shorelight Education

คุณ David Picton และ คุณ Chirag Parekh  เจ้าหน้าที่จาก Shorelight Education
Date: 16/05/2018

Western Washington University

คุณ Shivani Bhasin  เจ้าหน้าที่จาก Western Washington University
Date: 11/05/2018

ดูรูปทั้งหมด Click!! >>

ดูทั้งหมด Click!! >>

Somsuda Luamkaew

ศึกษาต่อที่
University of South Florida
ศึกษาต่อสาขา
MS in Marketing
ปีการศึกษา 2018
ทุนการศึกษาที่ได้รับ
INTO USF Regional scholarship $10,000

Vongchanok Jirayuwat

ศึกษาต่อที่
University of Massachusetts Boston
ศึกษาต่อสาขา
MBA
ปีการศึกษา 2018

Chadchom Cheskhun

ศึกษาต่อที่
Washington State University
ศึกษาต่อสาขา
MFA Fine Arts
ปีการศึกษา 2018
ทุนการศึกษาที่ได้รับ
INTO WSU Regional scholarship $3,000

Nitchada Kamlue

ศึกษาต่อที่
University of South Florida
ศึกษาต่อสาขา
M.Ed. in Secondary Education – Mathematics
ปีการศึกษา 2018
ทุนการศึกษาที่ได้รับ
INTO USF Regional scholarship $10,000

Konmark Chujite

ศึกษาต่อที่
ELS – Thousand Oak
ศึกษาต่อสาขา
English for Academic Purpose
ปีการศึกษา 2018

Pasit Sritragul

ศึกษาต่อที่
Northeastern University
ศึกษาต่อสาขา
MS. Project Management
ปีการศึกษา 2018

Napathr Jarukasetporn

ศึกษาต่อที่
University of California, Irvine
ศึกษาต่อสาขา
Intensive ESL
ปีการศึกษา 2018

Pakorn Somapa

ศึกษาต่อที่
Oregon State University
ศึกษาต่อสาขา
BS in Physics
ปีการศึกษา 2018
ทุนการศึกษาที่ได้รับ
INTO OSU Regional scholarship $5,000

อ่านต่อ Click!! >>

Education For Life North America ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศเอ็ดดูเคชั่น ฟอร์ ไลฟ เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยของประเทศสหรัฐอเมริกา เราทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานให้แก่นักเรียน และเจ้าหน้าดูแลนักศึกษาต่างชาติ  International office ของมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยจะส่งเจ้าหน้าที่ดูแลนักศึกษาต่างชาติมาฝึกอบรมเจ้าหน้าที่แนะแนวของเราเพื่อให้ข้อมูลล่าสุด อย่างน้อง 2  ครั้งต่อปี

อ่านต่อ Click!! >>

University Representative Services คือบริการของ EFL ที่ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องการไปเรียนต่อประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศแคนาดากับมหาวิทยาลัยที่ EFL
ได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

แต่นักเรียนจะต้องมัดจำค่าดำเนินการเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท และทางบริษัทจะคืนเงินมัดจำจำนวน 3,000 บาทนี้ ให้หลังจากที่การดำเนินการให้นักเรียนได้ไปศึกษาต่อ ณ สถาบันในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศแคนาดาได้เสร็จสิ้นลง (นักเรียนจ่ายค่าเรียนเข้าสถาบันเรียบร้อย)


 ช่วยให้คำปรึกษาในการเลือกสาขาและมหาวิทยาลัย
 ช่วยดำเนินการสมัครเรียน
 ช่วยเตรียมเอกสาร และทำวีซ่าให้นักเรียน
 ช่วยจัดหาหอพัก
 ช่วยจองตั๋วเครื่องบิน พร้อมรถรับ-ส่งสนามบิน
 โอนเงินค่าเรียนเข้ามหาวิทยาลัยโดยตรง

อ่านต่อ Click!! >>

University Placement Service คือบริการของ EFL >>

เปิดขึ้นมาเพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องการไปศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหรือสถาบันศึกษาที่ไม่มีตัวแทนในประเทศไทย รวมถึงมหาวิทยาลัยชื่อดังในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศแคนาดา ยกตัวอย่างเช่น Harvard University, MIT, New York University, Boston University, Cornell University, UC Davis, University of British Columbia, University of Toronto, McGill University โดย University Placement Service จะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ดังนี้

Type A สมัคร 1 มหาวิทยาลัย
มีค่าใช้จ่าย 10,000 บาท

Type B สมัคร 2 มหาวิทยาลัย
มีค่าใช้จ่าย 18,000 บาท

Type C สมัคร 3 มหาวิทยาลัย
มีค่าใช้จ่าย 24,000 บาท

อ่านต่อ Click!!  >>

Studying English Service >>

คือบริการของ EFL ที่ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องการไปเรียนภาษาอังกฤษในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศแคนาดากับสถาบันที่ EFL ได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ แต่นักเรียนจะต้องมัดจำค่าดำเนินการเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท และทางบริษัทจะคืนเงินมัดจำจำนวน 3,000 บาทนี้ ให้หลังจากที่การดำเนินการให้นักเรียนได้ไปศึกษาต่อ ณ สถาบันในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศแคนาดาได้เสร็จสิ้นลง (นักเรียนจ่ายค่าเรียนเข้าสถาบันเรียบร้อย)

บริการของเราครอบคลุม >>

 บริการให้คำปรึกษาในการเลือกสถาบัน

  บริการยื่นเรื่องสมัคร

  บริการเตรียมเอกสารและดำเนินการขอวีซ่า

  บริการจัดหาที่พัก และรถรับส่งที่สนามบิน

  บริการจองตั๋วเครื่องบิน


อ่านต่อ Click!! >>

Education for Life  ผู้เชี่ยวชาญในการแนะแนวศึกษาต่อประเทศอเมริกา และประเทศแคนาดา บริการของเรา ครบวงจร เริ่มจากการสมัครเรียน จัดหาหอพัก จองตั๋วเครื่องบิน พร้อมรถรับ-ส่งสนามบิน รวมถึงเตรียมเอกสาร และทำวีซ่าให้นักเรียนของเราโดยไม่มีค่าบริการ

เตรียมตัวเรียนต่อต่างประเทศ

Our Office