skip to Main Content
Add Line

University GPA
ที่มีสิทธิ์
ได้รับทุน
ค่าเรียน มูลค่าทุน Deadline หมายเหตุ
UNESCO Scholarship 3.0+ N/A $10,000 8 ตุลาคม 2559 ยื่นสมัครกับเจ้าหน้าที่ในงาน ที่ EFL อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก!!
University of South Florida 2.5+ $24,000 $1,000-$6,500 สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน   เขียน SOP 1 หน้า A4 (300-400 คำ)
  สัมภาษณ์ผ่านทาง Skype
Colorado State University 2.75+ $31,250 $2,000-$10,000 สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน   เขียน SOP 1 หน้า A4 (300-400 คำ)
  สัมภาษณ์ผ่านทาง Skype
Marshall University 2.25+ $20,400 $1,000-$5,000 สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน   เขียน SOP 1 หน้า A4 (300-400 คำ)
  สัมภาษณ์ผ่านทาง Skype
University of Alabama at Birmingham 2.5 $23,000 $1,000-$5,000 สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน   เขียน SOP 1 หน้า A4 (300-400 คำ)
  สัมภาษณ์ผ่านทาง Skype
George Mason University 2.75+ $34,950 $1,000-$5,000 สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน   เขียน SOP 1 หน้า A4 (300-400 คำ)
  สัมภาษณ์ผ่านทาง Skype
Oregon State University 2.75+ $29,910 $1,000-$6,000 สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน  เขียน SOP 1 หน้า A4 (300-400 คำ)
  สัมภาษณ์ผ่านทาง Skype
Saint Louis University 2.75+ $40,500 $5,000-$8,000 สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน  เขียน SOP 1 หน้า A4 (300-400 คำ)
  สัมภาษณ์ผ่านทาง Skype
Drew University 2.5+ $45,000 $2,000-$15,000 สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน  เขียน SOP 1 หน้า A4 (300-400 คำ)
  สัมภาษณ์ผ่านทาง Skype
American University 3.0+ $44,815-$53,765 $15,000 สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน  สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
Adelphi University 2.5+ $37,890-$42,990 $10,000 สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน  สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
Auburn University 2.5+ $27,384-31,704 Up to $6,340 สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน  สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
Florida International University 2.5+ $18,516 Up to $3,700 สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน  สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
Louisiana State University 2.5+ $27,800 Up to $5,560 สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน  สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
University of Central Florida 2.5+ $23,900 Up to $4,780 สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน  สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
University of Kansas 2.5+ $25,532-$29,692 Up to $5,900 สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน  สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
University of South Carolina 2.5+ $29,440 Up to $5,888 สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน  สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
University of Illinois, Chicago 2.5+ $29,500-38,000 $5,000 สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน  สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
University of Massachusetts, Boston 2.75+ $28,665 $3,000 สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน  ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย
  GPA2.0
University of Massachusetts, Dartmouth 2.6+ $25,340 $3,000 สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน  ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย
  GPA2.0
University of Massachusetts, Lowell 2.70+ $28,800 $3,000 สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย
  GPA2.0
University of New Hampshire 2.5+ $26,650 $3,000 (GPA2.5)
$5,000 (GPA3.0)
$10,000 (GPA3.5)
สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน   ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย
  GPA2.5+
James Madison University 3.0+ $21,478 $2,500 สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน   มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
Widener University 2.75+ $28,400 $2,500 สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน   มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
Roosevelt University 2.5+ $28,120 $2,500 สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน   มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
University of Vermont 2.75+ $38,168 Up to $10,000 สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน   มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
LIU (Post and Brooklyn) 2.5+ $16,839 $2,500 สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน   มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

หมายเหตุ ทุนข้างต้นเป็นทุนลดค่าเรียนให้เปล่า โดยจะหักจากค่าเรียนปีแรกที่นักเรียนจ่าย

 

ข้อมูลเพิ่มเติม  เรียนต่อป.ตรี (Bachelor) อเมริกา คลิ๊ก!!
ข้อมูลเพิ่มเติม  เรียนต่อป.โท (Master) อเมริกา คลิ๊ก!!

เราเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยใน The United States of America (USA) ประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างเป็นทางการ

บริการฟรีทุกขั้นตอน Tel. 02 129 3214, 02 129 3215 สมัครเรียน สมัครหอพักของมหาวิทยาลัย จองตั๋วเครื่องบิน รถรับ-ส่งสนามบิน รวมถึงเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัคร On-line และทำการนัดหมายกับสถานฑูตอเมริกา ให้ฟรี

Call Now Button
error: Content is protected !!
Back To Top