fbpx
skip to Main Content

Vancouver English Centre สถาบันภาษาคุณภาพ ใจกลางเมืองสวย

Vancouver English Centre (VEC) คือสถาบันภาษาชั้นนำของแคนาดา และใหญ่ที่สุดในแวนคูเวอร์ ตั้งอยู่ที่ Yaletown ซึ่งเป็นย่านหรูนำสมัย ของนครแวนคูเวอร์ สถานที่เรียนกว้างขวาง ด้วยอุปกรณ์ครบครัน มีห้องเรียน 48 ห้อง พร้อมคอมพิวเตอร์แลป 5 ห้อง ด้วยหลักสูตรภาษาที่แบ่งออกเป็น 15 ระดับ โดยสถาบันเป็นสมาชิกของ Languages Canada, ALTO, CFIB, FIYTO, NAFSA, IATEFL, AILIA, ISSP, Quality English, TEAL, Tourism Vancouver และองค์กรอื่นๆ ที่มี ชื่อเสียงในแคนาดา

VEC มีหลักสูตรให้เลือกหลากหลาย ตามความต้องการที่แตกต่างของผู้เรียน อาทิ

  • Intensive Program: เรียนภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ 26 ชั่วโมง เหมาะกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ที่ต้องการใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนเพื่อศึกษาพัฒนาทักษะความรู้ด้านไวยากรณ์ การสนทนา และวิชาเลือกอีกมากมาย นอกจากนั้น ยังเหมาะสำหรับผู้เตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อในแคนาดา อเมริกา หรือประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน ที่ต้องใช้คะแนน TOEFL หรือ IELTS และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการ พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อความสำเร็จในการทำงาน
  • Vancouver Internship Program และ Banff Internship Program: หลักสูตรซึ่งเป็นที่นิยมและกล่าวถึง มากที่สุด เหมาะสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือมีประสบการณ์การทำงาน และต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม พร้อมมีโอกาสฝึกงานเพื่อประสบการณ์ในการทำงานกับบริษัทชั้นนำในแคนาดา คุณภาพการจัดหางานของ VEC เป็นที่ยอมรับยิ่ง โดยเฉพาะอย่างในสาขาเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิ วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรม นิเทศศาสตร์ บัญชี การเงิน การตลาด
  • Vacation Study Program เป็นอีกหลักสูตรยอดนิยมสำหรับนักเรียนอายุ 13 ปีขึ้นไป โดยเรียนภาษาอังกฤษช่วงเช้า และร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาภาคบ่ายเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสร้างสัมพันธไมตรีกับเพื่อนนักเรียนต่างชาติ
  • Ski/ Snowboard + English Program: โปรแกรมพิเศษที่จัดในฤดูหนาว โดยเป็นการเรียนภาษาอังกฤษในช่วงเช้า และเรียนการเล่นสกีหรือสโนบอร์ด สลับกับกิจกรรมอื่นๆ ในข่วงบ่าย

นอกจากนี้ สถาบันยังมีหลักสูคร Diploma Programs ซึ่งผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรหลังสำเร็จหลักสูตร และใช้เวลาเรียนเพียง 12 หรือ 24 สัปดาห์

  • University Preparation Diploma Program
  • Business English Diploma Program
  • General English Diploma Program

เพื่อตอบรับความต้องการที่แตกต่าง VEC ยังจัดหลักสูตรเฉพาะ ได้แก่ Teaching English as a Foreign Language (TEFL), Job Skill, Hospitality & Tourism ซึ่งรวมประกาศนียบัตร Serving It Right® และ WorldHost® รวมทั้งหลักสูตรล่าสุดคือ English for Oil & Gas ทั้งยังมี Pathway Program ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง VEC กับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ จำนวนมาก รับนักเรียนของ VEC เข้าศึกษาต่อโดยไม่ต้องสอบ ทั้งนี้ เป็นเพราะเชื่อถือในระบบการสอนและการประเมินผลของ VEC

การจัดโฮมสเตย์ที่มีคุณภาพที่ VEC ให้ความสำคัญยิ่ง เป็นปัจจัยหนึ่งในการส่งเสริมการพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ และการปรับตัวให้เข้ากับการ ใชัขีวิตในแคนาดา

นับแต่เริ่มก่อตั้งในปีพ.ศ. 2536 สถาบันมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการสอนสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง และการให้บริการที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ พันธะสัญญานี้นำ VEC มาสู่ความสำเร็จตลอดระยะเวลา 19 ปี จนถึง ณ วันนี้ ด้วยชื่อเสียงโดดเด่นเป็นที่ยอมรับของนักเรียนจากทั่วทุกทวีปทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง นโยบาย English Only Zone ที่ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน

error: Content is protected !!
Back To Top