fbpx
skip to Main Content

งบน้อยก็จบปริญญาโทที่อเมริกาได้

อยากไปเรียนต่อที่ประเทศอเมริกา แต่งบประมาณมีจำกัดเหลือเกิน จะไปเรียนได้ไหมนะ ???

ต้องบอกเลยว่าปกติการเรียนต่อที่ประเทศอเมริกา งบประมาณขั้นต่ำที่ควรมีคือ 2 ล้านบาทขึ้นไป เพราะหลักสูตรส่วนใหญ่ในประเทศอเมริกาจะเป็นหลักสูตรแบบ 2 ปี
ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อประเทศอเมริกา (ค่าเรียน,ค่าที่พัก,ค่าอาหาร,ค่าประกันสุขภาพ) โดยเฉลี่ยจะตกปีละ 1 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อประเทศอเมริกาสามารถขึ้นไปถึง 3-5 ล้านบาทได้เลย ซึ่งงบที่ใช้ในการเรียนต่อประเทศอเมริกาขึ้นอยู่กับค่าครองชีพในเมืองที่เราไปเรียน ค่าเรียนต่อหน่วยกิต และหน่วยกิตทั้งหมดของหลักสูตรนั้นๆ
พี่ๆ EFL North America Study ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนต่อประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าใจดีว่า ไม่ใช่น้องๆทุกคนที่จะมีงบประมาณถึง 2 ล้านบาทขึ้นไป พี่ๆ EFL North America Study จึงได้รวบรวมมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรที่สามารถเรียนจบภายใน 1 ปีและมีราคา 1.5-2 ล้านบาทเพื่อเป็น option ให้คนมีงบประมาณจำกัดไว้ให้แล้วค่า
จะมีมหาวิทยาลัยไหนกันบ้าง ไปดูกันได้เลยค่ะ

 

Program Entry Requirement Total Tuition Fee Living Costs/year Other fees Estimate Total Costs Intake Application deadline
Southern New Hampshire University
MBA GPA: 2.75
IELTS: 6.0
TOEFL: 71
Duolingo: 100
GMAT: No
Working Experience: No2.0-2.74 สามารถยื่นลุ้นได้
$21,000 $14,400 $3,000 $38,400 Fall: August
Spring: January
Summer: May
3 เดือนก่อนวันเริ่มเรียน
M.S. Business Analytics GPA: 2.75
IELTS: 6.0
TOEFL: 71
Duolingo: 100
GMAT: No
Working Experience: No2.0-2.74 สามารถยื่นลุ้นได้
$21,000 $14,400 $3,000 $38,400 Fall: August
Spring: January
Summer: May
3 เดือนก่อนวันเริ่มเรียน
City University of Seattle
MBA
(Business background)
GPA 2.00
IELTS: 6.5
TOEFL: 87
Duolingo: 110
GMAT: No
Working Experience: No
$27,885 $18,000 $3,000 $48,885 Winter: January
Spring: April
Summer: June
Fall: September
3 เดือนก่อนวันเริ่มเรียน
M.S. Computer Science (Computer Science background) GPA 2.00
IELTS: 6.5
TOEFL: 87
Duolingo: 110
GMAT: No
Working Experience: No
$27,885 $18,000 $3,000 $48,885 Winter: January
Spring: April
Summer: June
Fall: September
3 เดือนก่อนวันเริ่มเรียน
M.S. Technology and Product Management GPA 2.00
IELTS: 6.5
TOEFL: 87
Duolingo: 110
GMAT: No
Working Experience: No
$23,595 $18,000 $3,000 $44,595 Winter: January
Spring: April
Summer: June
Fall: September
3 เดือนก่อนวันเริ่มเรียน
California Lutheran University
M.S. Management GPA 3.0
IELTS: 6.5
TOEFL: 88
Duolingo: 120
GMAT: No
Working Experience: No
$27,125 $12,000 $3,000 $42,125 Winter: January
Spring: April
Summer: June
Fall: September
3 เดือนก่อนวันเริ่มเรียน
M.S. Quantitative Economics GPA 3.0
IELTS: 6.5
TOEFL: 88
Duolingo: 120
GMAT: No
Working Experience: No
$31,500 $12,000 $3,000 $46,500 Winter: January
Spring: April
Summer: June
Fall: September
3 เดือนก่อนวันเริ่มเรียน
M.S. Information Technology GPA 3.0
IELTS: 6.5
TOEFL: 88
Duolingo: 120
GMAT: No
Working Experience: No
$31,500 $12,000 $3,000 $46,500 Winter: January
Spring: April
Summer: June
Fall: September
3 เดือนก่อนวันเริ่มเรียน
MBA GPA 3.0
IELTS: 6.5
TOEFL: 88
Duolingo: 120
GMAT: No
Working Experience: No
$39,375 $12,000 $3,000 $54,375 Winter: January
Spring: April
Summer: June
Fall: September
3 เดือนก่อนวันเริ่มเรียน
University of La Verne
M.S. Data Analytics GPA 3.0
IELTS: 6.5
TOEFL: 80
Duolingo: 105
GMAT: No
Working Experience: No
$33,660 $12,000 $3,000 $48,660 Fall: August
Spring: January
4 เดือนก่อนวันเริ่มเรียน
Concordia University Chicago
MBA GPA 2.25
IELTS: 6.0
TOEFL: 72
Duolingo: 95
GMAT: No
Working Experience: No
$27,690 $18,000 $3,000 $48,690 Fall: August
Spring: January
Summer: May
3 เดือนก่อนวันเริ่มเรียน
Illinois State University
MBA GPA 3.0
IELTS: 6.5
TOEFL: 79
Duolingo: 105
GMAT: No
Working Experience: No
$35,850 $12,000 $3,000 $50,850 Fall: August
Spring: January
Summer
May
4 เดือนก่อนวันเริ่มเรียน
University of North Texas
MBA – Management GPA 3.00
IELTS: 6.0
TOEFL: 79
Duolingo: 100
GMAT: Yes
Working Experience: No
$37,767 $12,000 $3,000 $52,767 Fall: August
Spring: January
3 เดือนก่อนวันเริ่มเรียน
University of Alabama at Birmingham
MBA GPA 3.0
IELTS: 6.5
TOEFL: 80
Duolingo: 120
GMAT: Waive
Working Experience: No
$39,924 13,200 $3,000 $56,124 Fall: August
Spring: January
Summer: May
6 เดือนก่อนวันเริ่มเรียน
Northeastern University
M.S. Applied Logistics GPA 2.5
IELTS: 6.5 no band lower than 6.0
TOEFL: 79 with sub score 20 in writing
Duolingo: 105
GMAT: No
Working Experience: No
$36,800 $18,000 $5,000 $59,800 Winter: January
Spring: April
Summer: June
Fall: September
3 เดือนก่อนวันเริ่มเรียน
M.S. Organizational Leadership GPA 2.5
IELTS: 6.5 no band lower than 6.0
TOEFL: 79 with sub score 20 in writing
Duolingo: 105
GMAT: No
Working Experience: No
$36,800 $18,000 $5,000 $59,800 Winter: January
Spring: April
Summer: June
Fall: September
3 เดือนก่อนวันเริ่มเรียน
M.A. Security and Intelligence Studies GPA 2.5
IELTS: 6.5 no band lower than 6.0
TOEFL: 79 with sub score 20 in writing
Duolingo: 105
GMAT: No
Working Experience: No
$36,800 $18,000 $5,000 $59,800 Winter: January
Spring: April
Summer: June
Fall: September
3 เดือนก่อนวันเริ่มเรียน
M.S. Global Studies and International Relations GPA 2.5
IELTS: 6.5 no band lower than 6.0
TOEFL: 79 with sub score 20 in writing
Duolingo: 105
GMAT: No
Working Experience: No
$38,600 $18,000 $5,000 $59,800 Winter: January
Spring: April
Summer: June
Fall: September
3 เดือนก่อนวันเริ่มเรียน
M.S. Corporate & Organizational Communication GPA 2.5
IELTS: 6.5 no band lower than 6.0
TOEFL: 79 with sub score 20 in writing
Duolingo: 105
GMAT: No
Working Experience: No
$36,800 $18,000 $5,000 $59,800 Winter: January
Spring: April
Summer: June
Fall: September
3 เดือนก่อนวันเริ่มเรียน
M.S. Digital Media GPA 2.5
IELTS: 6.5 no band lower than 6.0
TOEFL: 79 with sub score 20 in writing
Duolingo: 105
GMAT: No
Working Experience: No
$36,800 $18,000 $5,000 $59,800 Winter: January
Spring: April
Summer: June
Fall: September
3 เดือนก่อนวันเริ่มเรียน
M.S. Human Resources Management GPA 2.5
IELTS: 6.5 no band lower than 6.0
TOEFL: 79 with sub score 20 in writing
Duolingo: 105
GMAT: No
Working Experience: No
$36,800 $18,000 $5,000 $59,800 Winter: January
Spring: April
Summer: June
Fall: September
3 เดือนก่อนวันเริ่มเรียน
M.S. Insurance Analytics and Management GPA 2.5
IELTS: 6.5 no band lower than 6.0
TOEFL: 79 with sub score 20 in writing
Duolingo: 105
GMAT: No
Working Experience: No
$36,800 $18,000 $5,000 $59,800 Winter: January
Spring: April
Summer: June
Fall: September
M.S. Project Management GPA 2.5
IELTS: 6.5 no band lower than 6.0
TOEFL: 79 with sub score 20 in writing
Duolingo: 105
GMAT: No
Working Experience: No
$38,900 $18,000 $5,000 $61,900 Winter: January
Spring: April
Summer: June
Fall: September
3 เดือนก่อนวันเริ่มเรียน
M.S. Informatics GPA 2.5
IELTS: 6.5 no band lower than 6.0
TOEFL: 79 with sub score 20 in writing
Duolingo: 105
GMAT: No
Working Experience: No
$46,900 $18,000 $5,000 $69,900 Winter: January
Spring: April
Summer: June
Fall: September
3 เดือนก่อนวันเริ่มเรียน
M.P.S. Applied Machine Intelligence GPA 2.5
IELTS: 6.5 no band lower than 6.0
TOEFL: 79 with sub score 20 in writing
Duolingo: 105
GMAT: No
Working Experience: No
$48,300 $18,000 $5,000 $71,300 Winter: January
Spring: April
Summer: June
Fall: September
3 เดือนก่อนวันเริ่มเรียน
M.P.S. Analytics GPA 2.5
IELTS: 6.5 no band lower than 6.0
TOEFL: 79 with sub score 20 in writing
Duolingo: 105
GMAT: No
Working Experience: No
$48,300 $18,000 $5,000 $71,300 Winter: January
Spring: April
Summer: June
Fall: September
3 เดือนก่อนวันเริ่มเรียน
M.S. Commerce and Economic GPA 2.5
IELTS: 6.5 no band lower than 6.0
TOEFL: 79 with sub score 20 in writing
Duolingo: 105
GMAT: No
Working Experience: No
$48,300 $18,000 $5,000 $71,300 Winter: January
Spring: April
Summer: June
Fall: September
3 เดือนก่อนวันเริ่มเรียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 091-742-5900 หรือไลน์ @EFLNA (มี @ ข้างหน้าด้วยค่ะ)


ข้อมูลเพิ่มเติม เรียนต่อป.ตรี (Bachelor) อเมริกา คลิ๊ก!!
ข้อมูลเพิ่มเติม เรียนต่อป.โท (Master) อเมริกา คลิ๊ก!!

“เราเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยใน The United States of America (USA)
ประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างเป็นทางการ”

บริการฟรีทุกขั้นตอน Tel. 02-129-3214 | 02-129-3215 | 091-742-5900 Line ID: @EFLNA
สมัครเรียน สมัครหอพักของมหาวิทยาลัย จองตั๋วเครื่องบิน รถรับ-ส่งสนามบิน
รวมถึงเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัคร On-line และทำการนัดหมายกับสถานฑูตอเมริกา ให้ฟรี

Back To Top