fbpx
skip to Main Content

เรียนต่อประเทศแคนาดา

เรียนต่อประเทศแคนาดากับเรา Education For Life –North America ผู้เชี่ยวชาญด้านการ เรียนต่อ High School Canada และทุกระดับชั้น โดยเราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากสถาบันการศึกษา ที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศแคนาดา การบริการของเราเริ่มต้นจากการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาที่ถูกต้อง, ชัดเจน, แนะนำสถานศึกษาที่เหมาะสม, ตรงต่อความต้องการของนักเรียน และงบประมาณ ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง ในการสมัคร, การจัดหาที่พัก, ดำเนินการทำวีซ่า และรถรับส่งสนามบิน เพื่อให้แน่ใจว่าบุตรหลานของท่านจะได้รับความสะดวก สบาย ปลอดภัย สามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์การชีวิต และได้รับประโยชน์สูงสุดจากการไปเรียนที่ประเทศแคนาดา

เรียนต่อแคนาดา

เรียนต่อ High School Canada ระดับมัธยม Study in High School, Canada 
มาตรฐานการศึกษาที่เป็นอันดับ 1 ของโลก ความปลอดภัยที่มากกว่า และสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรเหมาะกับการศึกษาของเด็กโดยแท้จริง ประเทศแคนาดา ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีมาตารฐานการศึกษาระดับมัธยมสูงที่สุดในโลก ….

เรียนต่อแคนาดา เรียนหลักสูตรภาษา ( Hot Promotion!!!)
เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาที่ประเทศแคนาดา ประเทศแคนาดา มีชื่อเสียงด้านความปลอดภัย ทัศนียภาพที่งดงาม และผู้คนที่เป็นมิตรอย่างที่สุด ผู้คนให้การยอมรับชาวต่างชาติเป็นอย่างดี จึงเป็นประเทศที่เหมาะที่สุดสำหรับนักเรียนไทย ….

เรียนต่อแคนาดา ระดับวิทยาลัย (ทำงาน Part-time ได้หากเรียนเกิน 6 เดือน)
ทางเลือกที่ประหยัดกว่า หลักสูตรวิทยาลัย 1-2 ปีแล้วสามารถโอนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย การเรียนหลักสูตรวิทยาลัยในประเทศแคนาดา แบ่งด้วยกัน เป็น นักเรียนทีเรียนระยะสั้นอย่างน้อย 6 เดือนนั้นได้สิทธิ์ในการทำงาน Part-time ….

เรียนต่อแคนาดา ระดับมหาวิทยาลัย Study in University, Canada
การเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในประเทศแคนาดานั้น ถือว่า ผู้สมัครต้องผ่านเกณฑ์การ ….

เรียนต่อ High School Canada

เรียนต่อ High School Canada กับเรา Education For Life – North America ผู้เชี่ยวชาญด้านการ เรียนต่อ High School Canada และทุกระดับชั้น โดยเราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากสถาบันการศึกษา ที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศแคนาดา การบริการของเราเริ่มต้นจากการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาที่ถูกต้อง, ชัดเจน, แนะนำสถานศึกษาที่เหมาะสม, ตรงต่อความต้องการของนักเรียน และงบประมาณ ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง ในการสมัคร, การจัดหาที่พัก, ดำเนินการทำวีซ่า และรถรับส่งสนามบิน เพื่อให้แน่ใจว่าบุตรหลานของท่านจะได้รับความสะดวก สบาย ปลอดภัย สามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์การชีวิต และได้รับประโยชน์สูงสุดจากการไปเรียนที่

เกร็ดความรู้

การขอวีซ่าประเทศแคนาดา

แนะนำการเตรียมหลักฐานการสมัครวีซ่านักเรียนประเทศแคนาดา นักเรียนที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อเป็นระยะเวลามากกว่า 6 เดือน จะต้องสมัครเพื่อขอวีซ่านักเรียน หรือ “Study Permit” ก่อนจะเดินทางเข้าประเทศแคนาดา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก…

การทำงานที่ประเทศแคนาดา

การทำงานระหว่างเรียน และการทำงานหลังเรียนจบที่ประเทศแคนาดา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก…

Back To Top