fbpx
skip to Main Content

 

ทุนเรียนต่ออเมริกา ปริญญาโทในเครือ ปี 2021-22

มหาวิทยาลัย ชื่อทุน มูลค่าทุน คุณสมบัติ หมายเหตุ
เรียนต่ออเมริกา ทุนปริญญาโท

Drew University

Regional Scholarship สูงสุด $8,000 2.5+ GPA นักเรียนที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนโปรแกรม Pathway
เรียนต่ออเมริกา ทุนปริญญาโท

George Mason University

Regional Scholarship สูงสุด $10,000 2.5+ GPA นักเรียนที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนโปรแกรม Pathway
INTO Mason Follow My Lead Scholarship สูงสุด $10,000 – 2.5+ GPA
– ส่ง CV และ Essay อธิบายถึงกิจกรรมที่แสดงถึงความเป็นผู้นำ
นักเรียนที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนโปรแกรม Pathway
เรียนต่ออเมริกา ทุนปริญญาโท

Hofstra University

Regional Scholarship สูงสุด $12,000 2.5+ GPA นักเรียนที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนโปรแกรม Pathway
Progression Scholarships สูงสุด $4,000 3.5+ GPA นักเรียนที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนโปรแกรม Pathway
เรียนต่ออเมริกา ทุนปริญญาโท

Illinois State University

Regional Scholarship สูงสุด $8,000 2.3+ GPA นักเรียนที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนโปรแกรม Pathway
Progression Scholarships $3,000-$5,000 / ปี 3.5+ GPA นักเรียนที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนโปรแกรม Pathway
Graduate International Admissions Scholarship $2,000 / ปี 3.5+ GPA นักเรียน Direct Entry ที่ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย
*นักเรียนที่ได้รับ graduate assistantships แล้ว ไม่สามารถสมัครได้*
เรียนต่ออเมริกา ทุนปริญญาโท

Oregon State University

Regional Scholarship สูงสุด $7,500 2.5+ GPA นักเรียนที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนโปรแกรม Pathway
Continued Success Scholarship $3,000-$5,000 / ปี 3.5+ GPA หลังจบโปรแกรม Pathway นักเรียนที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนโปรแกรม Pathway
เรียนต่ออเมริกา ทุนปริญญาโท

Saint Louis University

Regional Scholarship สูงสุด $10,000 2.7+ GPA นักเรียนที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนโปรแกรม Pathway
เรียนต่ออเมริกา ทุนปริญญาโท

Suffolk University

Regional Scholarship สูงสุด $12,000 2.5+ GPA นักเรียนที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนโปรแกรม Pathway
Progression Scholarships สูงสุด $5,000 3.5+ GPA นักเรียนที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนโปรแกรม Pathway
Suffolk Graduate Scholarship (Merit-based Scholarship) สูงสุด $20,000 ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของมหาวิทยาลัย นักเรียน Direct Entry ที่ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย
เรียนต่ออเมริกา ทุนปริญญาโท

The University of Alabama at Birmingham

Regional Scholarship สูงสุด $6,000 2.5+ GPA นักเรียนที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนโปรแกรม Pathway
เรียนต่ออเมริกา ทุนปริญญาโท

University of South Florida

Regional Scholarship สูงสุด $8,000 2.5+ GPA นักเรียนที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนโปรแกรม Pathway

 

ทุนเรียนต่ออเมริกา ปริญญาโท ในเครือ ปี 2021-22

  มหาวิทยาลัย     มูลค่าทุน    NUMBER OF YEARS
เรียนต่ออเมริกา ทุนปริญญาโท

ADELPHI UNIVERSITY (MANHATTAN CAMPUS)

สูงสุด $5,000 ปีแรกเท่านั้น
เรียนต่ออเมริกา ทุนปริญญาโท

ADELPHI UNIVERSITY (GARDEN CITY CAMPUS)

สูงสุด $4,000 ปีแรกเท่านั้น
เรียนต่ออเมริกา ทุนปริญญาโท

AMERICAN UNIVERSITY

สูงสุด $5,000 ปีแรกเท่านั้น
เรียนต่ออเมริกา ทุนปริญญาโท

AUBURN UNIVERSITY

สูงสุด $5,000 ปีแรกเท่านั้น
เรียนต่ออเมริกา ทุนปริญญาโท

UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA

สูงสุด $3,000 ปีแรกเท่านั้น
เรียนต่ออเมริกา ทุนปริญญาโท

UNIVERSITY OF DAYTON

สูงสุด $2,500 ตลอดสองปี
เรียนต่ออเมริกา ทุนปริญญาโท

CLEVELAND STATE UNIVERSITY

สูงสุด $1,500 ตลอดสองปี
เรียนต่ออเมริกา ทุนปริญญาโท

MERCER UNIVERSITY

สูงสุด $2,500 ตลอดสองปี
เรียนต่ออเมริกา ทุนปริญญาโท

UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS BOSTON

$3,000 ตลอดสองปี
เรียนต่ออเมริกา ทุนปริญญาโท

UNIVERSITY OF MISSISSIPPI

$1,500 ตลอดสองปี
เรียนต่ออเมริกา ทุนปริญญาโท

UNIVERSITY OF THE PACIFIC

$3,000 ตลอดสองปี

 

ทุนเรียนต่ออเมริกา ปริญญาโท ในเครือ ปี 2021-22

มหาวิทยาลัย ชื่อทุน มูลค่าทุน คุณสมบัติ หมายเหตุ
เรียนต่ออเมริกา ทุนปริญญาโท

Arizona State University

W.P. Carey School of Business $2,500 – 3.50+ GPA นักเรียน Direct Entry ที่ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย
Ira A. Fulton Schools of Engineering $6,000 – 3.50+ GPA
–  TOEFL 90 / IELTS 7.0
นักเรียน Direct Entry ที่ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย
$10,000 – 3.80+ GPA
–  TOEFL 95 / IELTS 7.0
Thunderbird School of Global Management $5,000 – 3.50-3.79 GPA นักเรียน Direct Entry ที่ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย
$10,000 – 3.80+ GPA
เรียนต่ออเมริกา ทุนปริญญาโท

Pace University

Graduate merit scholarships $1,500–$6,000 / ปี – 3.3+ GPA นักเรียน Direct Entry ที่ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย

 

ทุนเรียนต่ออเมริกา ปริญญาโท ในเครือ ปี 2021-22

มหาวิทยาลัย ชื่อทุน วิธีเข้า มูลค่าทุน คุณสมบัติ
เรียนต่ออเมริกา ทุนปริญญาโท

DePaul University

Master’s International Year (2 Quarters) Pathway $4,000 จะได้รับการพิจารณาหลังจากได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย
Graduate Direct Admission Direct $1,000-$5,000 ทุนสำหรับ KELLSTADT GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS เท่านั้น
พิจารณาจากคุณสมบัติโดยภาพรวม
เรียนต่ออเมริกา ทุนปริญญาโท

Long Island university, Brooklyn

Graduate Direct Admission Direct สูงสุด $6,000 จะได้รับการพิจารณาหลังจากได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย
เรียนต่ออเมริกา ทุนปริญญาโท

University of Hartford

Master’s International Year (2 Semesters) Pathway สูงสุด $2,000-$4,000 จะได้รับการพิจารณาหลังจากได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย
สามารถขอทุนเพิ่มได้ในปีถัดไปเมื่อสามารถรักษาเกรดเฉลี่ย 3.0

ทุนเรียนต่ออเมริกา ปริญญาโท ในเครือ educo-logo | The Conscience Organisation ปี 2021-22

มหาวิทยาลัย ชื่อทุน มูลค่าทุน คุณสมบัติ หมายเหตุ
เรียนต่ออเมริกา ทุนการศึกษา ปริญญาตรี

Seattle Pacific University

Merit-Based Scholarship  Up to $2,000 / year one นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะได้รับการพิจารณาโดยอัตโนมัติ International student ที่ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย 
เรียนต่ออเมริกา ทุนการศึกษา ปริญญาตรี

University of Maryland, Baltimore County

Merit-Based Scholarship  $1,000/ year one นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะได้รับการพิจารณาโดยอัตโนมัติ International student ที่ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย 
เรียนต่ออเมริกา ทุนการศึกษา ปริญญาตรี

Duquesne University

Duquesne Scholarship for Graduate students 25% on tuition scholarship นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะได้รับการพิจารณาโดยอัตโนมัติ นักเรียน Direct Entry ที่ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย
เรียนต่ออเมริกา ทุนการศึกษา ปริญญาตรี

Stevens Institute of Technology

Merit-based scholarships $5,000-$25,000/ year วัดจากคะแนน GMAT/ GRE เป็นหลัก

– นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะได้รับการพิจารณาโดยอัตโนมัติ

นักเรียน Direct Entry ที่ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม  เรียนต่อป.ตรี (Bachelor) อเมริกา คลิ๊ก!!
ข้อมูลเพิ่มเติม  เรียนต่อป.โท (Master) อเมริกา คลิ๊ก!!

เราเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยใน The United States of America (USA) ประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างเป็นทางการ

บริการฟรีทุกขั้นตอน Tel. 02 129 3214, 02 129 3215 สมัครเรียน สมัครหอพักของมหาวิทยาลัย จองตั๋วเครื่องบิน รถรับ-ส่งสนามบิน รวมถึงเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัคร On-line และทำการนัดหมายกับสถานฑูตอเมริกา ให้ฟรี

Back To Top