fbpx
skip to Main Content
เรียนต่อ High school Canada

เรียนต่อ High School Canada ระดับมัธยมมาตรฐานการศึกษาที่ติด Top 10 ของโลก มีความปลอดภัยสูงและสภาพแวดล้อมเป็นมิตรเหมาะกับการศึกษาของนักเรียนโดยแท้จริง ประเทศแคนาดาได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีมาตรฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย High School สูงเป็นอันดับที่ 6 ของโลก PISA Score เทียบเท่ากับประเทศฟินแลนด์และสูงกว่าประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักทั้งหมด เช่น New Zealand, Australia, UK และ USA

ตารางเปรียบเทียบการเรียนต่อ High School Canada ใน 5 ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก

หัวข้อเปรียบเทียบ Canada USA UK Australia New Zealand
มาตรฐานการศึกษาโดยการจัดอันดับของ PISA* อันดับ 6 อันดับ 20 อันดับ 10 อันดับ 16 อันดับ 11
ค่าใช้จ่ายต่อปี
ตัวเลขนี้รวมทั้งค่าเรียนและค่ากินอยู่ต่อปี
700,000 – 1,500,000 บาทต่อปี 800,000 -2,000,000
บาทต่อปี
1,200,000-2,000,000
บาทต่อปี
800,000-1,500,000
บาทต่อปี
700,000-1,500,000
บาทต่อปี
การศึกษา** อันดับ 5 อันดับ 14 อันดับ 15 อันดับ 9 อันดับ 10
ความปลอดภัยของประเทศ** อันดับที่ 18 อันดับที่ 58 อันดับที่ 16 อันดับที่ 26 อันดับที่ 13
หลักสูตรระดับมัธยมและการปรับตัวแรกเข้าของนักเรียนไทย หลักสูตรอนุญาตให้นักเรียนไทยเรียนร่วมกับนักเรียนแคนาดาตั้งแต่วันแรกโดยมีวิชาภาษาอังกฤษเสริมให้ แล้วแต่โรงเรียน โดยทั่วไปมีข้อสอบวัดผลภาษาอังกฤษ หากภาษายังไม่แข็งแรง อาจต้องเรียนเสริมในช่วงปีแรก นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ภาษาที่ตั้งไว้ หากไม่ผ่านต้องเรียนภาษาและสอบให้ผ่านก่อนการเข้าเรียน ส่วนใหญ่นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ภาษาที่ตั้งไว้ หากไม่ผ่านต้องเรียนภาษาและสอบให้ผ่านก่อนการเข้าเรียน มีบางรัฐเช่น Tasmania อนุญาตให้นักเรียนต่างชาติเรียนรวมร่วมกับนักเรียนออสเตรเลียตั้งแต่วันแรกโดยมีวิชาภาษาอังกฤษเสริมให้ ส่วนใหญ่นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ภาษาที่ตั้งไว้ หากไม่ผ่านต้องเรียนภาษาและสอบให้ผ่านก่อนการเข้าเรียน
ระยะเวลาดำเนินวีซ่า 3 เดือน 2 สัปดาห์ในการนัด ได้วีซ่า 3 วันหลังสัมภาษณ์ 3 สัปดาห์ มีบริการทำวีซ่าด่วนโดยคิดค่าบริการด่วนเพิ่ม 2 สัปดาห์ 2 สัปดาห์
ระยะเวลาวีซ่าที่จะได้รับ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป 5 ปี ตามระยะเวลาเรียนจริง ตามระยะเวลาเรียนจริง ตามระยะเวลาเรียนจริง
การเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย เมื่อจบ Grade 12 ได้รับ High School Diploma ของรัฐที่โรงเรียนตั้งอยู่ คะแนนรวมจาก 100 เพื่อสมัครเข้ามหาวิทยาลัย เมื่อจบ Grade 12 ได้ GPA สูงสุด 4.00 ต้องสอบ SAT หรือ ACT เพื่อใช้ในการยื่นใบสมัครเข้ามหาวิทยาลัย การเข้ามหาวิทยาลัยขึ้นอยู่กับผลการสอบ A-Level และต้องสมัคร UCAS เพื่อรอการตอบรับของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครตรงเข้ามหาวิทยาลัยได้เลยโดยดูผลการเรียน นักศึกษาออสเตรเลียต้องสอบข้อสอบแข่งขันของแต่ละรัฐ นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครตรงเข้ามหาวิทยาลัยได้เลยโดยดูผลการเรียน
National Certificates of Educational Achievement (NCEA)

*องค์กรวิจัยด้านมาตรฐานการศึกษาระดับมัธยม (High School) ที่เป็นที่ยอมรับที่สุดในโลก PISA (Programme for International Student Assessment), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) จัดอันดับเปรียบเทียบมาตรฐานการศึกษาระดับมัธยม (High School) ของประเทศต่างๆจากทั่วโลก ทำโดยการซุ่มทดสอบความรู้นักเรียนในระดับมัธยมในวิชาพิ้นฐาน ได้แก่ วิชาการอ่าน วิชาคณิตศาสตร์ และ วิชาวิทยาศาสตร์
** Legatum Prosperity Index 2022 https://worldpopulationreview.com/country-rankings/legatum-prosperity-index.

เรียนต่อ High School Canada

เรียนต่อ Burnaby School District, British Columbia

ข้อมูลและที่ตั้ง
ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง Vancouver เพียง 30 นาที โดยสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าของเมือง Vancouver สถานที่ล้อมรอบไปด้วยพื้นที่สีเขียว ศูนย์การค้าและแหล่งที่พักที่ปลอดภัย Burnaby School District ประกอบไปด้วยโรงเรียน High School ทั้งหมด 8 โรงเรียน
ระดับชั้นที่รับสมัคร
Grade 8-12
งบประมาณต่อปี
รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ CAD 31,875 หรือ ฿860,625 (10 เดือน)
(อ้างอิงจาก 27 baht=CAD$)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก


เรียนต่อ Coquitlam School District, British Columbia

ข้อมูลและที่ตั้ง
ตั้งอยู่ในเมือง Coquitlam รัฐ British Columbia อยู่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและแม่น้ำเฟรเซอร์ (Fraser River) จึงล้อมรอบด้วยทัศนียภาพที่สวยงามเป็นธรรมชาติ และอยู่ไม่ไกลจากเมือง Vancouver ห่างจากสนามบิน Vancouver 35 กิโลเมตร Coquitlam School District ประกอบไปด้วยโรงเรียน High school ทั้งหมด 8 โรงเรียน
ระดับชั้นที่รับสมัคร
Grade 9-12
งบประมาณต่อปี
รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ CAD 33,970 หรือ 917,190 บาท (10 เดือน)
(อ้างอิงจาก 27 baht=CAD$)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก


เรียนต่อ Vernon School District, British Columbia

ข้อมูลและที่ตั้ง
ตั้งอยู่ในเมือง Vernon รัฐ British Columbia ห่างจากเมือง Vancouver ประมาณหนึ่งชั่วโมงโดยเครื่องบิน เป็นเมืองที่สวยงามมากตั้งอยู่ปลายทะเลสาบ Okanagan Valley และอยู่ในใจกลาง Rocky Mountains ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยงธรรมชาติของโลก เป็นเมืองที่ได้รับความนิยมในการท่องเที่ยวและเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งของแคนาดา Vernon School District ประกอบไปด้วยโรงเรียน High school ทั้งหมด 5 โรงเรียน
ระดับชั้นที่รับสมัคร
Grade 8-12
งบประมาณต่อปี
รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ CAD $26,250 หรือ 708,750 บาท (10 เดือน)
(อ้างอิงจาก 27 baht=CAD$)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก


เรียนต่อ Golden Hills School Division, Alberta

ข้อมูลและที่ตั้ง
ตั้งอยู่ในรัฐ Alberta ของประเทศแคนาดา อยู่ใกล้เมืองใหญ่อย่าง Calgary โดยใช้เวลาเดินทางเพียง 30 นาที โรงเรียนในเขตการศึกษานี้ครอบคลุม 3 เมืองเล็ก ๆ ได้แก่ Strathmore, Drumheller และ Three Hills นักเรียนที่มาศึกษาที่นี่จะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมตะวันตกจากครอบครัว นักเรียน และโรงเรียนท้องถิ่นอย่างแท้จริง Golden Hills School Division ประกอบไปด้วย High school ทั้งหมด 5 โรงเรียน
ระดับชั้นที่รับสมัคร
Grade 7-12
งบประมาณต่อปี
รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ CAD $29,400 หรือ 793,800 บาท (10 เดือน)
(อ้างอิงจาก 27 baht=CAD$)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก


เรียนต่อ Delta School District, British Columbia

ข้อมูลและที่ตั้ง
ตั้งอยู่ในเมือง Delta รัฐ British Columbia ทางตอนใต้ของเมือง Vancouver ห่างจากเมือง Vancouver เพียง 30 นาที และจากสนามบินเพียง 20 นาที เป็นอีกหนึ่งเมืองใน Vancouver ที่มีความปลอดภัยสูง สภาพแวดล้อมรายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ Delta School District ประกอบไปด้วยโรงเรียน High school ทั้งหมด 7 โรงเรียน
ระดับชั้นที่รับสมัคร
Grade 8-12
งบประมาณต่อปี
รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ CAD 28,050 หรือ 757,350 บาท (10 เดือน)
(อ้างอิงจาก 27 baht=CAD$)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก


เรียนต่อ Greater Victoria School District, British Columbia

ข้อมูลและที่ตั้ง
ตั้งอยู่ในเมือง Victoria เมืองหลวงของรัฐ British Columbia เป็นที่รู้จักกันในชื่อ “City of Gardens” อยู่ทางฝั่งตะวันตกของแคนาดาและทางตอนใต้ของ Vancouver Island เป็นเมืองที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 เมืองที่สวยที่สุดของโลก จากตัวเมือง Vancouver สามารถเดินทางได้โดยเครื่องบินไปยังสนามบินของเมืองหรือนั่งเรือข้ามมาได้จากทั้ง Vancouver, British Columbia และ Seattle, Washington ใน Greater Victoria School District ประกอบไปด้วยโรงเรียน High school ทั้งหมด 7 โรงเรียน
ระดับชั้นที่รับสมัคร
Grade 9-12
งบประมาณต่อปี
รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ CAD 29,325 หรือ 791,775 บาท (10 เดือน)
(อ้างอิงจาก 27 baht=CAD$)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก


เรียนต่อ Vancouver School Board, British Columbia

ข้อมูลและที่ตั้ง
เป็นเขตการศึกษาขนาดใหญ่ของแคนาดาตั้งอยู่ที่ Vancouver รัฐ British Columbia ซึ่งอยู่ระหว่างภูเขาและมหาสมุทร อากาศอบอุ่นและไม่หนาวเกินไปในฤดูหนาว Vancouver เป็นเมืองที่ปลอดภัยและสวยงามเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก มีสถานที่น่าสนใจสำหรับทำกิจกรรมมากมาย เช่น เล่นสกี ฮอกกี้ สเก็ต พายเรือคายัค ชมนิทรรศการศิลปะ ชมคอนเสิร์ต เป็นต้น Vancouver School Board ประกอบไปด้วยโรงเรียน High school ทั้งหมด 18 โรงเรียน
ระดับชั้นที่รับสมัคร
Grade 8-12
งบประมาณต่อปี
รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ CAD 34,570 หรือ 933,390 บาท (10 เดือน)
(อ้างอิงจาก 27 baht=CAD$)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก


เรียนต่อ Bodwell High School, British Columbia

ข้อมูลและที่ตั้ง
เป็นโรงเรียนเอกชนตั้งอยู่ติดริมน้ำในเมือง North Vancouver รัฐ British Columbia สามารถมองเห็นวิวใจกลางเมือง Vancouver ภายในโรงเรียนประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น สระว่ายน้ำในร่ม โรงยิมอเนกประสงค์ โรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่ 2 แห่ง ห้องดนตรี ห้องสมุด
ระดับชั้นที่รับสมัคร
Grade 8-12
งบประมาณต่อปี
รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ CAD 55,175 หรือ 1,489,725 บาท (10 เดือน)
(อ้างอิงจาก 27 baht=CAD$)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก


เรียนต่อ Sooke School District, British Columbia

ข้อมูลและที่ตั้ง
ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง Victoria เพียง 25 นาที เป็นเขตที่มีทั้งสังคมเมืองที่รวมร้านอาหาร แหล่งช้อปปิ้งต่าง ๆ และแหล่งธรรมชาติแถบชายฝั่งที่สวยงาม อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ในเขตอากาศแบบอบอุ่นที่อากาศจะไม่ร้อนหรือหนาวเกินไป เหมาะกับการทำกิจกรรมกลางแจ้งตลอดทั้งปี Sooke School District ประกอบไปด้วยโรงเรียน High school ทั้งหมด 3 โรงเรียน
ระดับชั้นที่รับสมัคร
Grade 9-12
งบประมาณต่อปี
รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ CAD 27,675 หรือ 747,225 บาท (10 เดือน)
(อ้างอิงจาก 27 baht=CAD$)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก


เรียนต่อ Maple Ridge & Pitt Meadows School District, British Columbia

ข้อมูลและที่ตั้ง
อยู่ห่างจากตัวเมือง Vancouver ประมาณ 40 นาที เป็นเขตที่มีการผสมผสานความเป็นเมืองและความชนบทไว้ด้วยกันอย่างลงตัว Maple Ridge & Pitt Meadows เป็นอีกหนึ่งเขตหนึ่งการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ต้องการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีคนเอเชียน้อย Maple Ridge & Pitt Meadows School District ประกอบไปด้วยโรงเรียน high school ทั้งหมด 6 โรงเรียน
ระดับชั้นที่รับสมัคร
Grade 8-12
งบประมาณต่อปี
รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ CAD 26,800 หรือ 723,600 บาท (10 เดือน)
(อ้างอิงจาก 27 baht=CAD$)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก


เรียนต่อ Saanich School District

ข้อมูลและที่ตั้ง
เป็นหนึ่งในเขตการศึกษาของแคนาดาตั้งอยู่ที่รัฐ British Columbia ครอบคลุมพื้นที่ตอนเหนือของ Victoria ห่างจาก Vancouver เพียง 15 นาทีโดยเครื่องบินหรือ 30 นาทีโดยเรือ เป็นพื้นที่ชานเมืองที่มีทั้งทะเลและธรรมชาติอื่น ๆ ที่สวยงาม อีกทั้งสามารถเดินทางเข้าวิคตอเรีย เมืองหลวงของรัฐได้อย่างง่ายดาย Saanich School District ประกอบไปด้วยโรงเรียน High school ทั้งหมด 3 โรงเรียน
ระดับชั้นที่รับสมัคร
Grade 9-12
งบประมาณต่อปี
รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ CAD 27,850 หรือ 751,950 บาท (10 เดือน)
(อ้างอิงจาก 27 baht=CAD$)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก


เรียนต่อ Toronto District School Board

ข้อมูลและที่ตั้ง
อยู่ห่างจากตัวเมือง Toronto ระยะเวลาเดินทางเพียง 30 นาที และห่างจาก Toronto Pearson International Airport เพียง 15 นาทีเท่านั้น เนื่องจากเป็นเมืองหลวงของประเทศแคนาดา สถานที่จึงล้อมรอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าและสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมมากมาย อีกทั้งเป็นเมืองที่มีความหลากหลายของเชื้อชาติและร้านอาหารจากนานาประเทศ Toronto District School Board ประกอบไปด้วยโรงเรียน High school ที่รับนักเรียนต่างชาติทั้งหมด 30 โรงเรียน
ระดับชั้นที่รับสมัคร
Grade 9-12
งบประมาณต่อปี
รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ CAD 33,980 หรือ 917,460 บาท (10 เดือน)
(อ้างอิงจาก 27 baht=CAD$)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก


คำถามที่ผู้ปกครองส่วนมากมีก่อนการตัดสินใจให้ลูกไปเรียนต่อ High School Canada
รูปแบบการเรียนการสอน

  1. นักเรียนที่มาจากโรงเรียนหลักสูตรที่ใช้ภาษาไทย จำเป็นต้องสอบวัดระดับภาษา IELTS หรือ TOEFL ก่อนการเข้าเรียนต่อ High School Canadaหรือไม่?นักเรียนจากไทยไม่จำเป็นต้อง สอบวัดระดับ IELTS หรือ TOEFL เพราะ โรงเรียนในประเทศแคนาดา เปิดโอกาสให้นักเรียนต่างชาติรวมถึงนักเรียนไทย ในระดับมัธยมศึกษา (อายุ 13 – 18 ปี) ให้เข้าศึกษาร่วมกับนักเรียนชาวแคนาดาในโรงเรียนมัธยมศึกษาได้เลย นักเรียนต่างชาติจะได้เรียนในหลักสูตรปกติร่วมกับนักเรียนชาวแคนาดา และจะได้รับการสนับสนุนด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (หลักสูตร ESL) นักเรียนไทยไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มเพื่อเรียนภาษาอังกฤษก่อน การเข้าเรียนในโรงเรียน
  2. เทอมการเรียนแบ่งเป็นกี่เทอมต่อปีการเรียนนั้นแบ่งเป็น 2 เทอมต่อปี เทอม 1 เริ่มต้นในเดือนกันยายนของทุกปี เทอม 2 เริ่มต้นเดือนมกราคมของปีถัดไป
  3. นักเรียนไทยที่เรียนจบปีการศึกษาของไทย เดือนมีนาคม จะไปเริ่มเรียนได้เร็วที่สุดเมื่อไหร่นักเรียนสามารถสมัครเพื่อเตรียมเข้าเรียนเทอม 1 ได้เลย นักเรียนที่ต้องการไปเตรียมตัวก่อนการเรียนจริง สามารถขอเรียนหลักสูตรระยะสั้นช่วง Summer หรือประมาณเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ได้
  4. โรงเรียนในแต่ละเขตมีให้เลือกมากมาย จะทราบได้อย่างไรว่าที่ไหนเหมาะกับลูกของท่านที่สุดโรงเรียนรัฐบาลในประเทศแคนาดามีมาตรฐานสูง ในแต่ละเขตการศึกษาจะมีโรงเรียนให้เลือกมากมาย แต่ละโรงเรียนจะมีความโดดเด่นต่างกันออกไป เช่น บางโรงเรียนมีชื่อเสียงด้านวิชาการ บางโรงเรียนเด่นด้านการกีฬา เพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์การกีฬาหลายประเภท รวมถึงมีทีมกีฬาที่แข็งแกร่ง บางโรงเรียนมีโรงละครที่ใหญ่และโดดเด่นเรื่อง Drama และการแสดงเป็นอย่างมาก เป็นต้น ผู้ปกครองและนักเรียนควรบอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองให้มากที่สุดในใบสมัคร เช่น ชอบเรียนวิชาใด หรือ ชอบกีฬา หรือเล่นเครื่องดนตรีประเภทใด หากมีความสามารถพิเศษควรบอกให้โรงเรียนทราบ เพื่อทางเจ้าหน้าที่จะสามารถเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมที่สุดให้ท่านได้
  5. จะเป็นไปได้ไหมหากต้องการเรียนแค่ 1 เทอมหรือระยะสั้น เช่น 4 หรือ 10 อาทิตย์ในช่วงปิดเทอมในโรงเรียนโรงเรียน ของประเทศแคนาดา บางโรงเรียน เช่น Golden Hills and Vernon สามารถเปิดรับนักเรียนต่างชาติได้เกือบตลอดทั้งปีและนักเรียนสามารถเรียนระยะสั้นได้ โดยต้องเรียนอย่างน้อย 1 เดือน

หากท่านสนใจ เรียนต่อ High School Canada หลักสูตรประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ท่านสามารถติดต่อเราได้ ที่ Education For Life (EFL) North America โทร 02 129 3214, 02 129 3215 หรือ 091 742 5900

หากนักเรียนสนใจเรียนที่ High school Canada Education for Life – North America Study บริการฟรีทุกขั้นตอน Tel. 02-129-3214, 091-742-5900 ครเรียน สมัครหอพักของมหาวิทยาลัย จองตั๋วเครื่องบิน รถรับ-ส่งสนามบิน รวมถึงเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัคร On-line และทำการนัดหมายกับสถานฑูต อเมริกา แคนาดา ให้ฟรี

Back To Top