skip to Main Content
Add Line

ทำไมนักเรียนควรให้เราเป็นผู้แนะแนวการเรียนต่อเมริกา

ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยอเมริกาให้เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ
บริการเรียนต่ออเมริกาของเราครบวงจร และไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น
ช่วยให้คำปรึกษาในการเลือกสาขาและมหาวิทยาลัย Top US Universities
ช่วยดำเนินการสมัครเรียนภาษา ปริญญาตรีและปริญญาโทในประเทศอเมริกา
ช่วยเตรียมเอกสาร และทำวีซ่าให้นักเรียน
ช่วยนัดหมายตารางการสัมภาษณ์ขอวีซ่ากับสถานทูตอเมริกา
ช่วยจัดหาหอพักในมหาวิทยาลัย USA
ช่วยจองตั๋วเครื่องบิน พร้อมรถรับ-ส่งสนามบิน
โอนเงินค่าเรียนเข้ามหาวิทยาลัยโดยตรง
ให้บริการด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์

เรียนต่ออเมริกากับ Education for Life North America ศูนย์แนะแนวศึกษาต่ออเมริกาชั้นนำของประเทศไทย ได้รับการไว้วางใจจากสถาบันการศึกษา และมหาวิทยาลัยอเมริกากว่า 100 สถาบัน และได้รับการจัดอันดับความพึ่งพอใจสูงสุดจากนักเรียนที่ใช้บริการ ทีมงานของเราเป็นทีมงานคุณภาพได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยอเมริกาทั้งภาครัฐและเอกชน และได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนจากประเทศไทยให้ไปเยี่ยม ชมมหาวิทยาลัยอเมริกาทุกปี ท่านสามารถวางใจได้ว่า ท่านจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เที่ยงตรง การบริการที่ซื่อสัตย์ และฉับไว โดยเรามีบริการดูแลต่อเนื่องหลังเดินทาง ผู้ปกครอง และนักเรียนสามารถวางใจได้ว่าท่านจะได้รับการบริการที่ยอดเยี่ยม และทำให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการไปศึกษาต่อที่ประเทศอเมริกา

เรียนต่ออเมริกากับ Top US Universities

เลือกหัวข้อที่เหมาะสมกับคุณ

Upcoming Events

Coming soon…

Suffolk University

คุณ Kathy Sparaco – Executive Director เจ้าหน้าที่จาก Suffolk University
Date: 11/11/2019

Saint Louis University

คุณ Ryan Saale – Assistant Director, Marketing and Recruitment เจ้าหน้าที่จาก Saint Louis University
Date: 04/11/2019

Marshall University

คุณ Vince Milam – Marketing & Recruitment Manager เจ้าหน้าที่จาก Marshall University
Date: 04/11/2019

Oregon State University

คุณ Casey Glick – Director of Marketing and Recruitment เจ้าหน้าที่จาก Oregon State University
Date: 03/11/2019

University of South Alabama

คุณ Hannah Murphy – Director of Global Outreach เจ้าหน้าที่จาก University of South Alabama
Date: 30/10/2019

Fraser International College at Simon Fraser University

คุณ Michelle Leung – Marketing Manager เจ้าหน้าที่จาก Fraser International College at Simon Fraser University
Date: 15/10/2019

Coquitlam School District

คุณ Troy Cunningham – District Program Coordinator – International Education เจ้าหน้าที่จาก Coquitlam School District
Date: 11/10/2019

Pace University

คุณ Kellie Moran – Assistant Director of International Admission เจ้าหน้าที่จาก Pace University
Date: 07/10/2019


รีวิวการบริการของ Education For Life จากนักเรียนที่ไปเรียนต่ออเมริกา


นักเรียนที่ไว้วางใจ Education For Life ผู้นำด้านแนะแนวศึกษาต่อประเทศอเมริกาให้ดูแลในการเรียนต่อ

Natnicha Lapjatuporn

ศึกษาต่อที่
Oregon State University
ศึกษาต่อสาขา
MS in Industrial Engineering
ปีการศึกษา 2019
ทุนการศึกษาที่ได้รับ INTO OSU Scholarship $13,000

Nutchanikorn Singhasenee

ศึกษาต่อที่
Marshall University
ศึกษาต่อสาขา
MBA
ปีการศึกษา 2019
ทุนการศึกษาที่ได้รับ INTO MAR Scholarship $2,000

Nontiya Tapananon

ศึกษาต่อที่
Illinois State University
ศึกษาต่อสาขา
MBA
ปีการศึกษา 2019
ทุนการศึกษาที่ได้รับ INTO ISU Scholarship $4,000

Nichkamol Kittitornsombat

ศึกษาต่อที่
Suffolk University
ศึกษาต่อสาขา
Academic English
ปีการศึกษา 2019

Koonlanida Waeoraweewong

ศึกษาต่อที่
Suffolk University
ศึกษาต่อสาขา
MS in Finance
ปีการศึกษา 2019
ทุนการศึกษาที่ได้รับ Royal Thai Government Scholarship

Kitchana Thamutok

ศึกษาต่อที่
Saint Louis University
ศึกษาต่อสาขา
MS in Software Engineering
ปีการศึกษา 2019
ทุนการศึกษาที่ได้รับ INTO SLU Scholarship $8,000

Vorapan Chayalak

ศึกษาต่อที่
Hofstra University
ศึกษาต่อสาขา
MBA
ปีการศึกษา 2019
ทุนการศึกษาที่ได้รับ INTO HOF Scholarship $1,600

Supaporn Samanbut

ศึกษาต่อที่
Suffolk University
ศึกษาต่อสาขา
MA in Communication – Integrated Marketing
ปีการศึกษา 2019
ทุนการศึกษาที่ได้รับ INTO SUF Scholarship $2,400

อ่านต่อ Click!! >>

Education For Life North America ศูนย์แนะแนวศึกษาต่ออเมริกาและแคนาดา เอ็ดดูเคชั่น ฟอร์ ไลฟ เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของสถาบันศึกษา มหาวิทยาลัยอเมริกาและแคนาดา เราทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานให้แก่นักเรียน และเจ้าหน้าดูแลนักศึกษาต่างชาติ  International office ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะส่งเจ้าหน้าที่ดูแลนักศึกษาต่างชาติมาฝึกอบรมเจ้าหน้าที่แนะแนวของเราเพื่อให้ข้อมูลล่าสุด อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี

อ่านต่อ Click!! >>

University Representative Services คือบริการของ EFL ที่ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องการไปเรียนต่ออเมริกา หรือแคนาดากับมหาวิทยาลัยที่ EFL
ได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
 ช่วยให้คำปรึกษาในการเลือกเรียนต่ออเมริกา ทั้งสาขาและมหาวิทยาลัย 
 ช่วยดำเนินการสมัครเรียน 
 ช่วยเตรียมเอกสาร และทำวีซ่าให้นักเรียน
 ช่วยจัดหาหอพัก
 ช่วยจองตั๋วเครื่องบิน พร้อมรถรับ-ส่งสนามบิน
 โอนเงินค่าเรียนเข้ามหาวิทยาลัยโดยตรง

อ่านต่อ Click!! >>

University Placement Service คือบริการของ EFL >>

เปิดขึ้นมาเพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องการไปศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหรือสถาบันศึกษาที่ไม่มีตัวแทนในประเทศไทย รวมถึงมหาวิทยาลัยชื่อดังในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศแคนาดา ยกตัวอย่างเช่น Harvard University, MIT, New York University, Boston University, Cornell University, UC Davis, University of British Columbia, University of Toronto, McGill University โดย University Placement Service จะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

" 5 มหาวิทยาลัย เพียง 30,000 บาท "

อ่านต่อ Click!!  >>

Studying English Service >>

คือบริการของ EFL ที่ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องการไปเรียนภาษาอังกฤษในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศแคนาดากับสถาบันที่ EFL ได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ แต่นักเรียนจะต้องมัดจำค่าดำเนินการเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท และทางบริษัทจะคืนเงินมัดจำจำนวน 3,000 บาทนี้ ให้หลังจากที่การดำเนินการให้นักเรียนได้ไปศึกษาต่อ ณ สถาบันในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศแคนาดาได้เสร็จสิ้นลง (นักเรียนจ่ายค่าเรียนเข้าสถาบันเรียบร้อย)

บริการของเราครอบคลุม >>

 บริการให้คำปรึกษาในการเลือกสถาบัน
  บริการยื่นเรื่องสมัครเรียนต่ออเมริกา
  บริการเตรียมเอกสารและดำเนินการขอวีซ่า
  บริการจัดหาที่พัก และรถรับส่งที่สนามบิน
  บริการจองตั๋วเครื่องบินอ่านต่อ Click!! >>

เรียนต่ออเมริกากับ Education for Life  ผู้เชี่ยวชาญในการแนะแนวศึกษาต่ออเมริกา และแคนาดา บริการของเรา ครบวงจร เริ่มจากการสมัครเรียน จัดหาหอพัก จองตั๋วเครื่องบิน พร้อมรถรับ-ส่งสนามบิน รวมถึงเตรียมเอกสาร และทำวีซ่าให้นักเรียนของเราโดยไม่มีค่าบริการ

เตรียมตัวเรียนต่อ USA

Our Office

Education For Life ได้รับการการันตีจากองค์กรนานาชาติ PIER และ THE ICEF
     

Call Now Button
error: Content is protected !!
Back To Top