skip to Main Content
Add Line

University Representative Services คือบริการของ EFL ที่ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องการไปเรียนต่อประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศแคนาดากับมหาวิทยาลัยที่ EFL
ได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ


 ช่วยให้คำปรึกษาในการเลือกสาขาและมหาวิทยาลัย
 ช่วยดำเนินการสมัครเรียน
 ช่วยเตรียมเอกสาร และทำวีซ่าให้นักเรียน
 ช่วยจัดหาหอพัก
 ช่วยจองตั๋วเครื่องบิน พร้อมรถรับ-ส่งสนามบิน
 โอนเงินค่าเรียนเข้ามหาวิทยาลัยโดยตรง

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี

 • Bosie State University
ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาตรี

 • Kent State University
ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาตรี

 • Queen College, City University of New York
 • Quinnipiac University
ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาตรี

 • Douglas College
ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาตรี

 • Fraser international College
ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาตรี

 • Royal Road University
ระดับปริญญาโท

 • Royal Road University
ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

 • Simon Fraser University (Only MBA)
ระดับปริญญาตรี

 • Trinity Western University
ระดับปริญญาโท

 • Thomson River University

 • Surrey School district
 • Toronto School district

บริการของเรา

1.บริการสมัครเรียนมหาวิทยาลัยที่ EFL เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย Click!!
2. บริการสมัครเรียนมหาวิทยาลัยที่ไม่มีตัวแทน ในประเทศไทย Click!!
3. บริการสมัครเรียนภาษาที่อเมริกา Click!!
4. หลักสูตรเตรียมสอบไอเอล (IELTS Preparation Course) Click!!
5. หลักสูตรเตรียมสอบจีแมท (GMAT Preparation Course) Click!!

 

ข้อมูลเพิ่มเติม  เรียนต่อป.ตรี (Bachelor) อเมริกา คลิ๊ก!!
ข้อมูลเพิ่มเติม  เรียนต่อป.โท (Master) อเมริกา คลิ๊ก!!

เราเป็นตัวแทนของ มหาวิทยาลัยในอเมริกา อย่างเป็นทางการ บริการฟรีทุกขั้นตอน!! Tel. 02 129 3214, 02 129 3215 สมัครเรียน สมัครหอพักของมหาวิทยาลัย จองตั๋วเครื่องบิน รถรับ-ส่งสนามบิน รวมถึงเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัคร On-line และทำการนัดหมายกับสถานฑูตอเมริกา ให้ฟรี

Call Now Button
error: Content is protected !!
Back To Top