fbpx
skip to Main Content

Homestay accommodation การพักอาศัยแบบอยู่กับครอบครัวชาวต่างประเทศ

การใช้ชีวิตกับครอบครัวชาวต่างประเทศ

การใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวชาวต่างประเทศนั้นมีข้อดีคือ ท่านจะได้ฝึกภาษาอังกฤษ กับเจ้าของภาษาจากชิวิตประจำวันซึ่งเป็นการเรียนภาษาแบบธรรมชาติที่สุด

สิ่งที่ท่านควรจำคือท่านเป็นเสมือนแขกของบ้าน แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวในช่วงเวลาที่ท่านพักอยู่ ท่านจึงควรเคารพกฏของบ้าน และอาจช่วยเหลืองานบ้านตามสมควรเพื่อแสดงน้ำใจ และสร้างมิตรไมตรี ท่านจำเป็นต้องจัดเตียงของท่านให้เรียนร้อยทุกวันและรักษาความสะอาดถายในห้อง

ในกรณีที่ท่านต้องการชวนเพื่อนมาเที่ยวบ้าน ท่านควรขออนุญาติจากเจ้าของบ้านก่อน และถ้าท่านต้องการใช้เวลาช่วงเย็นกับเพื่อนหรือกินข้าวนอกบ้าน หรือในกรณีค้างแรมบ้านเพื่อน ท่านต้องแจ้งให้เจ้าบ้านทราบ

สถาบันการศึกษาต้องการให้ท่านรู้สึกสะดวกสบายและจะพยายามหาบ้านที่เหมาะสมกับท่านที่สุด แต่สถาบันไม่สามารถรับรองได้ว่าท่านจะได้เจ้าบ้าน (Host Family) ที่ท่านต้องการทุกอย่างทุกประการ ทุกครอบครัวนั้นแตกต่างและมีวิถีการใช้ชีวิตและความชอบที่แตกต่างกัน ท่านจึงควรเปิดใจเพื่อเรียนรู้

ข้อควรจำในการเลือกที่พักแบบครอบครัว
  • ท่านเป็นทั้งเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและแขกในเวลาเดียวกัน ท่านจึงควรให้ความเคารพในกฏของบ้าน
  • ท่านอาจจะต้องช่วยเหลืองานในบ้าน
  • ท่านไม่ควรใช้โทรศัพท์ของเจ้าของบ้าน นอกจากจะได้รับอนุญาติ โดยเฉพาะการโทรทางไกล ท่านจึงควรซื้อบัตรโทรศัพท์ต่างประเทศ
  • ท่านไม่ควรเก็บอาหารในห้องนอนของท่าน
  • ควรขออนุญาติเจ้าของบ้านก่อนนำแขกเข้าบ้านทุกครั้ง
  • ท่านต้องแจ้งเจ้าของบ้านให้ทราบหากท่านจะไม่กลับบ้าน และควรบอกให้ทราบว่าไปไหนเพื่อความปลอดภัยของท่าน
  • ควรขออนุญาติเจ้าของบ้านถ้าต้องการสูบบุหรี่
  • ควรขออนุญาติเจ้าของบ้านถ้าต้องการดื่มสุรา แม้ว่าท่านจะอายุมากกว่า 19 ปีก็ตาม
  • ท่านควรพูดคุย ทำความรู้จักกับสมาชิกในครอบครัวให้มากที่สุดเพื่อทำควมรู้จัดและเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม
  • ท่านควรร่วมทำกิจกรรมกับสมาชิกในครอบครัว เช่น ทานอาหารนอกบ้านถ้าได้รับเชิญ ร่วมเดินทางไปเที่ยวต่างเมืองถ้าได้รับเชิญ โดยอาจถามให้แน่ใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายก่อนตัดสินใจ
อาหาร

ท่านควรแจ้งให้เจ้าบ้านทราบว่าท่านชอบอาหารและไม่ชอบอาหารประเภทใด หรือในกรณีที่ท่านแพ้อาหารหรือมีโรคประจำตัวท่านต้องแจ้งเพื่อการป้องกัน

อาหารเช้า

ปรกติอาหารเช้าในต่างประเทศจะเป็นอไรเบาๆ ประเภท ซีเรียล, ผลไม้, ขนมปัง ชา หรือกาแฟ บางครอบครัวอาจเตรียมอาหารเหล่านี้ให้ท่าน หรือ ท่านอาจได้รับอนุญาติให้ดูแลตัวเอง

อาหารกลางวัน

โดยทั่วไป อาหารกลางวันครอบครัวจะเตรียมแพ็คให้ท่านเพื่อนำไปทานที่โรงเรียนโดยที่โรงเรียนจะมีไมโครเวฟไว้บริการอุ่นอาหาร หรือท่านจะซื้อทานที่โรงเรียนก็ได้

อาหารเย็น

อาหารเย็นถือว่าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุด ครอบครัวจะเตรียมอาหารเย็นไว้ให้ท่านร่วมทานกับสมาชิกของบ้าน ในบางโอกาสท่านอาจได้รับอนุญาติให้ทำอาหารไทยเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ท่านควรแจ้งให้ครอบครัวทราบว่าท่านชอบหรือไม่ชอบอะไร ในกรณีที่ท่านต้องการอาหารเพิ่มท่านควรบอกให้ครอบครัวทราบ

สิ่งที่ควรติดตัวไป

ขึ้นอยู่กับประเทศที่ท่านเดินทางไป ประเทศตะวันตกมีอากาศที่แตกต่างมากจากฤดูร้อนสู่ฤดูหนาว ท่านควรเช็คอากาศก่อนทำการแพ็คกระเป๋าเพื่อการเตรียมเสื้อผ้าที่เหมาะสม ห้องของท่านจะมีอุปกรณ์เครื่องนอนเรียบร้อยแล้ว ท่านควรนำเครื่องอาบน้ำและของใช้ส่วนตัวติดไปด้วย ประเทศตะวันตก โดยเฉพาะ แคนาดา อเมริกา และออสเตรเลีย เป็นประเทศที่เต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติศาสนาที่ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ ท่านอาจได้ครอบครัวที่มีเชื้อสายเอเชีย หรือ คนที่ไม่ใช่คนขาว ซึ่งเกิดในประเทศเหล่านั้น ท่านควรเปิดใจให้กว้างและให้เกียรติเจ้าของบ้านเหล่านั้นด้วย

การใช้โทรศัพท์ในบ้าน

ท่านควรใช้เฉพาะสายภายในประเทศเท่านั้น หรือเพื่อการรับสายเข้า และควรได้รับการอนุญาติจากเจ้าของบ้านก่อน ในกรณีที่ต้องการโทรกลับมาหาครอบครัวที่เมืองไทยท่านควรซื้อบัตรโทรศัพท์ หรือ ใช้ Pre- Paid Mobile ท่านควรแจ้งให้ทางเมืองไทยทราบถึงความแตกต่างของเวลาเพื่อไม่เป็นการรบกวนเจ้าของบ้านในกรณีโทรเข้ากลางดึก

Internet

เกือบทุกครอบครัวในต่างประเทศมีอินเตอร์เนท ท่านสามารถใช้ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวได้ โดยนำคอมพิวเตอร์ของท่านไปเอง ที่โรงเรียนยังมีบริการฟรีอินเตอร์เนทอีกด้วย

Laundry facilities

การซักผ้า ท่านควรตกลงกับครอบครัวในเรื่องการซักผ้า โดยทั่วไปทางครอบครัวจะเป็นผู้ทำให้ท่านหนึ่งครั้งต่ออาทิตย์ ท่านไม่ควรซักผ้าในห้องน้ำและตากในห้องนอน

Back To Top