fbpx
skip to Main Content

เรียนอะไรไม่ตกงานในยุค Digital
ตีแตกสาขาวิชา Actuarial Science ที่เป็นที่ต้องการจากทั่วโลก เงินเดือนเทียบเท่าหมอแต่ไม่ต้องรักษาคน

Actuarial Science คืออะไร ต้องเรียนสาขาใดและเมื่อจบแล้วมีหลักเกณฑ์อย่างไรในการสอบใบประกอบอาชีพ ไปดูกันค่ะActuarial Science หากแปลเป็นภาษาไทย คือ วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ประกันภัย หลายๆคนที่ได้ยินชื่อนี้อาจรู้สึกว่าเป็นวิชาที่ไม่น่าเรียนเพราะคิดว่าจะเป็นหลักสูตรที่คำนวณค่าเบี้ยประกันเท่านั้น และโอกาสในการทำงานน่าจะแคบเพราะทำได้แค่ในบริษัทประกันภัย แต่ในความเป็นจริง Actuarial Science เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณค่าความเสี่ยงทางการเงินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary) คำนวณค่าเบี้ยประกัน, เงินบำนาญ, โครงการสวัสดิการของทั้งภาครัฐและเอกชน และการคำนวณตัวเลขที่มีผลต่อนโยบายการเงินของบริษัทจึงทำให้ บ่อยครั้งผู้บริหารที่จบสาขาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ประกันภัยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานบริษัท CEO ของบริษัทการเงิน การธนาคารและการประกันภัย

เจ้าหน้าที่ Education for Life ได้รับการเรียนเชิญจาก Illinois State University มหาวิทยาลัยหนึ่งในสองแห่งของโลกที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Winner of Casualty Actuarial Society University Award ถึงสองครั้ง และได้รับการจัดอันดับให้เป็น Top 4 มหาวิทยาลัยที่สอนด้านการประกันที่ดีที่สุดในประเทศอเมริกา ให้เดินทางไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยและได้ฟังการบรรยายเกี่ยวกับการเรียนการสอนหลักสูตร Actuarial Science และเส้นทางการบรรจุเป็นนักวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary) ในประเทศอเมริกาและทั่วโลก หลังเรียนจบ

โดยทั่วไปผู้ที่จะประกอบอาชีพนักวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ประกันภัย(หรือ Actuary) ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้นั้น นอกจากจะจบปริญญาสาขานี้แล้ว จะต้องผ่านexam requirements เพื่อให้ได้ใบอนุญาตประกอบอาชีพ โดยมีแบ่งเป็นระดับ ขึ้นอยู่กับจำนวนวิชาที่สอบได้ จากวิชาทั้งหมด 11-12 วิชา โดยองค์กรที่ดูแลการสอบวิชาชีพนักวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ประกันภัย จะมีอยู่ด้วยกัน 2 สมาคมคือ CAS (Casualty Actuarial Society: องค์กรวิชาชีพสำหรับนักคณิตศาสตร์ด้านประกันวินาศภัย) หรือ SOA (Society of Actuaries: องค์กรวิชาชีพสำหรับนักคณิตศาสตร์ด้านประกันชีวิต) ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ website ของสมาคม ดังนี้

  • CAS Casualty Actuarial Society: องค์กรวิชาชีพสำหรับนักคณิตศาสตร์ด้านประกันวินาศภัย) https://www.casact.org
  • SOA Society of Actuaries: องค์กรวิชาชีพสำหรับนักคณิตศาสตร์ด้านประกันชีวิต) https://www.soa.org

ทั้ง 2 สมาคมมีข้อสอบที่แต่งต่างกันแต่จะมีการจัดสอบวิชาพื้นฐาน 3 วิชาแรกเหมือนกันคือ Exam 1 – Probability, Exam 2 – Financial Mathematics, Exam 3F – Financial Economics

Casualty Actuarial Society
ตัวอย่างข้อสอบวิชาชีพที่จัดสอบโดย จาก Casualty Actuarial Society
Exam 1 – Probability
Exam 2 – Financial Mathematics
Exam 3F – Financial Economics
EXAM MAS-I — MODERN ACTUARIAL STATISTICS I
EXAM MAS-II — MODERN ACTUARIAL STATISTICS II
EXAM 5—BASIC TECHNIQUES FOR RATEMAKING AND ESTIMATING CLAIM LIABILITIES
EXAM 6-U.S.—REGULATION AND FINANCIAL REPORTING (NATION SPECIFIC)
EXAM 7—ESTIMATION OF POLICY LIABILITIES, INSURANCE COMPANY VALUATION, AND ENTERPRISE RISK MANAGEMENT
EXAM 8—ADVANCED RATEMAKING
EXAM 9—FINANCIAL RISK AND RATE OF RETURN
EXAM SP9 ENTERPRISE RISK MANAGEMENT SPECIALIST PRINCIPLES EXAM

Society of Actuaries
ตัวอย่างข้อสอบวิชาชีพที่จัดสอบโดย จาก Society of Actuaries
SOA Exam P Probability 1: http://smartURL.it/examP
SOA Exam FM Financial Mathematics 2: http://smartURL.it/examFM
SOA Exam IFM Investment and Financial Markets 3F: http://smartURL.it/examIFM
SOA Exam LTAM Long-Term Actuarial Mathematics: http://smartURL.it/examLTAM
SOA Exam STAM Short-Term Actuarial Mathematics: http://smartURL.it/examSTAM
SOA Exam SRM Statistics for Risk Modeling: http://smartURL.it/examSRM
SOA Exam PA Predictive Analytics: http://smartURL.it/examPA
Society of Actuaries มีระเบียบในการสอบไต่ระดับ ท่านสามารถดูรายละเอียดการสอบเพื่อไต่ระดับของ Society of Actuaries ได้ที่ https://pathways.soa.org/

ระดับโดยสังเขป

  1. ระดับเริ่มต้น เกณฑ์การสอบขั้นต่ำในการเริ่มประกอบอาชีพในระดับ Junior หรือระดับเริ่มต้นคือผ่าน 3 วิชาพื้นฐาน Exam 1 – Probability, Exam 2 – Financial Mathematics, Exam 3F – Financial Economics นักวิทยาศาสตร์
  2. ระดับ Associate of the Society of Actuaries (ASA) สอบผ่าน 70% -ของข้อสอบทั้งหมด
  3. ระดับสูงสุด Fellow of the Society of Actuaries (FSA) สอบผ่านครบทุกวิชา

Illinois State University ได้รับการรับรองให้เป็น Centers of Actuarial Excellence (CAE) หรือสถาบันการศึกษาที่หลักสูตรการเรียน Actuarial Science ครอบคลุมเนื้อหาที่ใช้ในการสอบข้อสอบวิชาชีพสูงสุด 8 วิชาซึ่งสูงที่สุดที่ผู้เรียนจะเรียนจากสถาบันศึกษา (วิชาที่สูงกว่านี้ผู้สมัครจะหาความรู้ได้จากการประกอบอาชีพและการอบรมเฉพาะทางจากสมาคมข้างต้น) เนื่องจากการสอบข้อสอบวิชาชีพแต่ละตัว มีค่าใช้จ่าย ทางมหาวิทยาลัย Illinois State University มีโปรแกรมคืนเงินค่าสอบแก่นักเรียนที่สามารถสอบผ่านข้อสอบวิชาชีพได้ในขณะที่มีสถานะเป็นนักเรียนสูงสุดถึง 7 วิชา ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อมหาวิทยาลัยอื่นๆในโลกที่ได้รับการรับรองขั้นสูงสุด Centers of Actuarial Excellence (CAE) ได้ที่ https://www.soa.org/institutions/

นับได้ว่า Actuarial Science เป็นวิชาที่มีความน่าสนใจอย่างมากในปัจจุบันนี้ ด้วยรายได้ของนักวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ประกันภัย(หรือ Actuary)ที่สูงที่สุดหากจะเปรียบเทียบกับสาขาการเงิน การธนาคาร และสาขาบริหารธุรกิจอื่นๆ เงินเดือนของนักวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ประกันภัยนั้นจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับวิชาที่สอบได้บวกกับระยะเวลาทำงาน โดยทั่วไปนักวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ประกันภัยที่สอบผ่านระดับ FSA ที่มีประสบการณ์จะสูงถึง 10 ปีขึ้นไปจะมีรายได้สูงถึง USD 500,000 ต่อปีซึ่งถือว่าสูงมากๆ และสูงกว่าอาชีพแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่มีประสบการณ์เท่ากัน โดยท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dwsimpson.com/salary

หากใครที่รักในวิชาคณิตศาสตร์และกำลังมองหาอาชีพที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาด ขอแนะนำ Actuarial Science ค่ะ ท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนสาขานี้ ที่ประเทศอเมริกา ติดต่อทีมงาน North America Study

ข้อมูลเพิ่มเติม เรียนต่อป.ตรี (Bachelor) อเมริกา คลิ๊ก!!
ข้อมูลเพิ่มเติม เรียนต่อป.โท (Master) อเมริกา คลิ๊ก!!

โทร: 091-742-5900
Line: @EFLNA (มี@ข้างหน้าด้วยค่ะ)
หรือนัดเข้ามาคุยที่ออฟฟิศที่ อาคารพญาไทพลาซ่าชั้นที่ 31 (ออฟฟิศอยู่หน้าลิฟท์) BTS พญาไททางออก 1

Reference
https://math.illinoisstate.edu/actuary/
http://www.dwsimpson.com/salary
https://www.casact.org
https://www.soa.org
http://www.BeAnActuary.org

Back To Top