fbpx
skip to Main Content

Fact Sheet: ทุนลดค่าเรียน In-state Fees กับมหาวิทยาลัยชั้นนำที่เป็น Partner กับ ESLI

ทุนลดค่าเรียน  In-state Fees คืออะไร

ESLI เป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรซึ่งทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศอเมริกา ในการมอบทุนร่วมในรูปแบบของ In state fees หรือการให้สิทธิ์ นักเรียนต่างชาติ บางประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้น ได้เข้ารับการศึกษาในประเทศอเมริกา กับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม ทั้งระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท โดย สามารถจ่ายค่าเทอม เท่ากับนักเรียนอเมริกันซึ่งจะถูกกว่าถึง 40-70%

มีมหาวิทยาลัยอะไรบ้างที่ร่วมมอบทุน

มหาวิทยาลัยทั้งหมดนี้เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลอเมริกาทั้งสิ้น ซึ่งได้รับการรับรองจาก กพ.  โดยเป็นมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนอเมริกาและนักเรียนต่างชาติ และต้องการช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติทีเรียนดี

  • Texas A&M University – Corpus Christi
  • University of Minnesota Duluth
  • University of Wisconsin Superior
  • West Texas A& M University
  • Western Kentucky University
  • McNeese State University
  • Trinity Western University
  • Southern Illinois University Edwardsville
ทุนมีจำนวนจำกัดหรือไม่

ทุนไม่จำกัดจำนวน  หากแต่นักเรียนที่จะได้รับทุนต้องผ่านกฎเกณฑ์ของทุน ซึ่งจะแตกต่างไปในแต่ละมหาวิทยาลัย ดังนี้

ไม่มีการสอบแข่งขัน นักเรียนที่ถึงเกณฑ์จะได้รับการพิจารณาโดยอัตโนมัติ Click เพื่อ Download กฎเกณฑ์ของทุน

มูลค่าทุนของแต่ละมหาวิทยาลัยเท่ากันหรือไม่

มูลค่าทุนแตกต่างกัน ตามตารางค่าเทอม Click เพื่อ Download มูลค่าทุนของแต่ละมหาวิทยาลัย

*ตารางค่าเทอมนี้เป็นของปี 2014 มูลค่าทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขการรับทุน ของมหาวิทยาลัยในเครือ ESLI

การรับทุนนั้นมีเงื่อนไขอยู่ 2 ข้อ ข้อที่ 1 นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ของทุน ข้างต้น ข้อที่ 2 นักเรียนต้องเรียนภาษาอย่างนั้นกับศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัยนั้นๆ อย่างน้อย 1 เทอม เพื่อปรับตัวและเรียนรู้วัฒนธรรม อีกทั้งเรียนรู้รูปแบบการเรียน และการเขียนรายงานทางวิชาการที่เป็นส่วนประกอบสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในการเรียน นักเรียนต้องได้เกรดเฉลี่ยในแต่ละเทอมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือมิฉะนั้นจะถูกตัดทุน และทำให้ต้องจ่ายค่าเรียนเต็ม

ผู้สมัครจำเป็นต้องสอบ GMAT, GRE และ TOEFL ก่อนสมัครทุนหรือไม่

ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องสอบ GMAT, GRE และ TOEFL ก่อนการสมัคร เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยสามารถออกจดหมายตอบรับแบบมีเงื่อนไขให้ได้ก่อน  ( Conditional offer letter) โดยขออธิบายประเภทของการสอบดังนี้

การสอบ TOEFL

การสอบ TOEFL เป็นการสอบวัดผลภาษาอังกฤษ ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องสอบก่อนการขอทุน  แต่ทาง EFL แนะนำให้สอบทุกคน โดยจะสอบ TOEFL หรือ IELTS ก็ได้เพื่อให้ทราบระดับภาษาของตัวเองที่แน่นอน โดยเฉพาะในกรณีของนักเรียนที่มีงบจำกัดและต้องการเรียนภาษาแค่ 1 เทอมเท่านั้น ควรสอบให้ได้อย่างน้อย TOEFL 70 หรือ IELTS 6 ทั้งนี้หากนักเรียน ไม่ได้สอบภาษา TOEFL หรือ IELTS ไปก่อน ทางศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยจะทำการวัดผลภาษาเมื่อไปถึง และจะจัดห้องให้นักเรียนซึ่งถ้าผลภาษาต่ำมาก อาจต้องเรียน 2- 3 เทอมทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ถ้านักเรียนไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณ หรือมีเพียงพอที่จะจ่ายได้ ก็ไม่จำเป็นต้องสอบภาษาไปก่อนแต่อย่างใด  ทั้งนี้การเรียนภาษากับมหาวิทยาลัยเป็นหลักสูตร Direct Entry ที่ทำให้นักเรียนที่ผ่านหลักสูตรเข้ามหาวิทยาลัยได้เลยโดยไม่ต้องสอบ IELTS หรือ TOEFL อีกครั้ง เพื่อรับทุนเรียนปริญญาตรีหรือโท

การสอบ GMAT หรือ GRE

การสอบ GMAT หรือ GRE จะถูกกำหนดเฉพาะผู้สมัครที่ต้องการเรียนระดับปริญญาโทเท่านั้น โดยหากต้องการเรียน MBA หรือทางสายบริหารธุรกิจ ต้องสอบ GMAT และ สายวิชาอื่นๆ ต้องสอบ GRE ทั้งนี้ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องสอบ GMAT หรือ GRE ก่อนการสมัคร ในกรณีที่ยังไม่ได้สอบ ผู้สมัครสามารถไปสอบที่ประเทศอเมริกาได้  ในช่วงระหว่างการเรียนภาษาของมหาวิทยาลัยนั้น ทางศูนย์จะให้แนวทางและสอนเกี่ยวกับการสอบ GMAT หรือ GRE โดยผู้สมัครต้องส่งผลการสอบ ก่อนการเปิดเรียนหลักสูตรปริญญาโท อย่างไรก็ตาม ทาง EFL แนะนำให้นักเรียนลองสอบ  GMAT หรือ GRE ก่อนการเดินทางเพื่อลดความกดดันเมื่อไปถึง และจะทำให้ทราบระดับความรู้เพื่อการปรับปรุงที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขั้นตอนในการสมัครทุน

ผู้สมัครสามารถติดต่อสำนักงาน EFL เพื่อรับรายละเอียดเอกสารการสมัครและ ขั้นตอนต่างๆ  โดยติดต่อ

Education For Life –North America ( City Office )
Phayathai Plaza Building, 31 Fl., UNIT E

128/338 Phayathai Road, Ratchathewi,
Bangkok 10400 Thailand

Tel: + 66 2129 3214, + 66 2129 3215, +66 91742 5900
Fax: + 66 2129 3216

Email: nastudy@eduforlife.net

Back To Top