fbpx
skip to Main Content

สำคัญอย่างไร ที่ท่านควรใช้บริการศูนย์แนะแนวที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากสถาบัน

Education For Life North America ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศเอ็ดดูเคชั่น ฟอร์ ไลฟ เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยของประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะข้อจำกัดทางภาษา และการเดินทางไกลในแต่ละครั้ง เพื่อมาให้ข้อมูลนักเรียนในประเทศไทย มหาวิทยาลัยในต่างประเทศจำเป็นต้องมีศูนย์ประสานงานเพื่อการบริการที่ดีกว่าแก่นักเรียนไทย

Education For Life North America ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการจากสถาบันการศึกษาชั้นนำ ทีมงานของเราทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานให้แก่นักเรียน และเจ้าหน้าดูแลนักศึกษาต่างชาติ  International office ของมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยจะส่งเจ้าหน้าที่ดูแลนักศึกษาต่างชาติมาฝึกอบรมเจ้าหน้าที่แนะแนวของเราเพื่อให้ข้อมูลล่าสุด อย่างน้อง 2  ครั้งต่อปี
อีกทั้งทีมงานของเราได้รับการเชิญไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเป็นประจำทุกปี ท่านมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับข้อมูลที่เที่ยงตรง การบริการที่ซื่อสัตย์ รวดเร็ว เนื่องจากเราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ติดต่อเราคือการติดต่อกับมหาวิทยาลัยโดยตรง ดังนั้นหากการบริการของเราไม่เป็นที่พอใจ ท่านสามารถแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อการปรับปรุงได้
เจ้าหน้าที่ของเรา ดูแลท่านทุกขั้นตอน เริ่มจากการให้ข้อมูลหลักสูตร อำนวยความสะดวกในการสมัคร ให้คำแนะนำด้านระบบการเรียน หลักสูตรที่เปิดสอน การจองที่พักนักเรียน ดำเนินการยื่นขอวีซ่านักเรียน จองตั๋วเครื่องบิน และ ช่วยเหลือท่านในการวางแผนการเดินทาง ทั้งหมดนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ทำไม? เราจึงสามารถให้บริการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

Education For Life North America ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศเอ็ดดูเคชั่น ฟอร์ ไลฟ เป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง อย่างเป็นทางการจากทางสถาบันการศึกษา เพราะเล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมตัวที่ถูกต้อง ซึ่งมีผลอย่างมากต่อความสำเร็จด้านการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ และป้องกันการปฏิบัติการของมิจฉาชีพ

สถาบันศึกษาจากต่างประเทศทำการคัดเลือกนิติบุคคล ที่มีความรู้และ ความชำนาญในการให้การแนะแนวของประเทศนั้นๆ รวมถึงความชำนาญในการให้ข้อมูลด้านวีซ่า ให้เป็นตัวแทนในการให้บริการ โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อให้ความสะดวกสบายแก่ผู้สมัคร สถาบันการศึกษาให้การสนับสนุนศูนย์ของเราเพื่อเป็นการแบกรับค่าบริการแทนนักศึกษา

“การจ่ายเงินค่าเทอมมีขั้นตอนอย่างไร”

เพื่อความปลอดภัยท่านควรจ่ายค่าเรียนตรงโดยการ โอนผ่านธนาคารเข้าบัญชีของมหาวิทยาลัยโดยตรงเท่านั้น  อย่าเสี่ยงโอนเงินค่าเรียนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลที่ 3 ที่กล่าวอ้างว่าเป็นมหาวิทยาลัย เแต่ละสถาบันจะระบุรายละเอียดการจ่ายค่าเทอมเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน ในใบตอบรับ โดยท่านต้องนำใบตอบรับไปยังธนาคารเพื่อทำการโอนค่าเทอมตรงไปยังสถาบันการศึกษา  การจ่ายเงินค่าเรียนนั้น ท่านต้อง แจ้งชื่อ และหมายเลขนักศึกษากับเจ้าหน้าที่ธนาคาร หรือ ในแบบฟอร์มการโอนเงินให้ชัดเจน นำหลักฐานการโอนกลับมาให้ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศเอ็ดดูเคชั่น ฟอร์ ไลฟ (Education For Life) เพื่อส่งต่อไปยังสถาบันปลายทางเพื่อทำการเช็ค เมื่อการโอนสมบูรณ์สถาบันศึกษา จะส่งเอกสารยืนยันสถานภาพนักศึกษา เป็นการยืนยันการรับค่าเทอม

ตัวแทนของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ บริการฟรีทุกขั้นตอน Tel. 02-129-3214, 091-742-5900 สมัครเรียน สมัครหอพักของมหาวิทยาลัย จองตั๋วเครื่องบิน รถรับ-ส่งสนามบิน รวมถึงเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัคร On-line และทำการนัดหมายกับสถานฑูต อเมริกา แคนาดา ให้ฟรี
Back To Top