fbpx
skip to Main Content

สำหรับนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ย หรือคะแนนภาษาไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีโปรแกรมที่เรียกว่า Pathway
เพื่อเป็นตัวช่วยให้นักเรียนเหล่านี้สามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่หวังได้

Pathway คืออะไร >>

Pathway คือโปรแกรมที่เหมาะแก่นักเรียนต่างชาติที่มีเกรดเฉลี่ยหรือคะแนนภาษาไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ เนื่องจากการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของอเมริกามีความแตกต่างจากประเทศอื่น นักเรียนต่างชาติมักเจอปัญหา และอุปสรรคในการเรียนมากมายในระหว่างเรียน ดังนั้น ระบบ Pathway จึงช่วยให้นักเรียนได้ปรับพื้นฐานภาษา และเตรียมความพร้อมให้คุ้นชินกับระบบการเรียน ภาษา และวัฒนธรรมที่ต่างในประเทศอเมริกา

Pathway เรียนอะไรบ้าง >>

วิชาที่สอนในช่วง Pathway จะเป็นวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนทั้งสิ้น เช่น วิชาที่สอนทำวิจัยซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากแก่นักเรียนที่เรียนปริญญา วิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาเรียน และวิชาที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอเมริกาต่างๆ นอกจากนั้นยังมีการสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับวิชาการให้แก่นักเรียนอีกด้วยเพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อกลางในการสื่อสารจึงจำเป็นมากที่นักเรียนต้องมีความสามารถทางภาษาในระดับที่ดีพอ

ตัวอย่างตาราง pathway 

ข้อดีของ Pathway >>

โปรแกรม Pathway จะครอบคลุมการเรียนในปีแรกของการเรียน โดยนักเรียนปริญญาตรีจะไม่เสียเวลาในการเรียน เพราะสามารถโอนหน่วยกิตช่วง Pathway ไปยังหน่วยกิตรวมของหลักสูตรได้ ในขณะที่ปริญญาโทจะขึ้นอยู่กับหน่วยกิตรวมของหลักสูตรและหน่วยกิตที่สามารถโอนได้ ว่านักเรียนจะเสียเวลาเรียนหรือไม่

ระยะเวลาการเรียนในช่วง Pathway จะเรียนจำนวนเทอมต่างกัน ขึ้นอยู่กับเกรดเฉลี่ยและภาษาของนักเรียนเอง ซึ่งก็มีระยะเวลาตั้งแต่ 1-3 เทอม

นักเรียนต่างชาติที่ได้เรียนในช่วง Pathway จะได้เรียนในคลาสที่แบ่งเป็น 2 ประเภท ประเภทที่ 1 คือแบบที่เรียนกับนักเรียนต่างชาติด้วยกันทั้งคลาส เช่นวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนในมหาวิทยาลัยที่ต้องเน้นปูการเขียนรายงานทางวิชาการที่นักเรียนอเมริกันส่วนใหญ่เรียนกันในระดับมัธยมปลาย และประเภทที่ 2 คือคลาสเรียนที่เรียนปนกับเด็กอเมริกันซึ่งเป็นวิชาคณะที่ผู้เรียนเก็บหน่วยกิจตามปรกติ

ในปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยรัฐจำนวนมากที่จัดตั้งหลักสูตร pathway ที่ทำให้การเรียนต่อต่างประเทศของนักเรียนต่างชาติเป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยนักเรียนระดับปริญญาตรี สามารถเข้าเรียนโดยไม่ต้องส่งผล SAT และมาสอบวัดผลภาษาอังกฤษที่สำนักงานตัวแทนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สามารถเข้าเรียนได้ก่อนและส่งผล GMAT และ GRE ตามหลัง หรือไม่ต้องใช้คะแนน GMAT GRE เลยก็มี

มหาวิทยาลัยที่ทางเราเป็นตัวแทนโดยส่วนมากจะมีโปรแกรม pathway สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ Education for Life ได้ค่ะ

ข้อมูลเพิ่มเติม  เรียนต่อป.ตรี (Bachelor) อเมริกา คลิ๊ก!!
ข้อมูลเพิ่มเติม  เรียนต่อป.โท (Master) อเมริกา คลิ๊ก!!
เราเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยใน The United States of America (USA) ประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างเป็นทางการ
บริการฟรีทุกขั้นตอน Tel. 02 129 3214, 02 129 3215 สมัครเรียน สมัครหอพักของมหาวิทยาลัย จองตั๋วเครื่องบิน รถรับ-ส่งสนามบิน รวมถึงเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัคร On-line และทำการนัดหมายกับสถานฑูตอเมริกา ให้ฟรี

Back To Top