fbpx
skip to Main Content

การเรียนต่อในระดับปริญญาเอกในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ถือได้ว่าเป็นการเรียนที่ทั้งยากและแพง เพราะค่าเรียนเฉลี่ยต่อปีต้องใช้เงินจำนวน 1-2 ล้าน การใช้ทุนส่วนตัวเรียนเองจึงจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมาก ดังนั้นการหาทุนจึงเป็นอีกทางเลือกนึงที่จะช่วยลดค่าเรียนได้บ้าง
บทความนี้ Education For Life ได้รวบรวมข้อมูลรายละเอียดการเรียนต่อปริญญาเอกของอเมริกา และการเตรียมตัว ตลอดถึงทุนที่นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครได้ค่ะ

ปริญญาเอกในสหรัฐอเมริกาเรียนอะไรบ้าง ?  โดยปกติหลักสูตรปริญญาเอกทั่วไปใช้เวลาขั้นต่ำ 3-5 ปี ขึ้นอยู่กับประเทศนั้นๆ สำหรับปริญญาเอกในอเมริกาจะเป็นหลักสูตร 5 ปี โดยแบ่งเป็น Coursework หรือการเข้าห้องเรียนก่อนในช่วง 2 ปีแรกเพื่อเป็นการเรียนทฤษฏีต่างๆ และ 3 ปีหลังจึงเป็นการทำวิจัยหรือ thesis ที่เป็นหัวใจหลักของการเรียนปริญญาเอก ในช่วงเวลานี้เองที่นักเรียนจะได้ผลึกความรู้ทุกอย่างที่เรียนมาเพื่อทำวิจัยชิ้นนี้ขึ้น

 1. ความรู้อันลึกซึ้งในสาขาที่จะเรียนต่อ หากนักเรียนสนใจที่จะเรียนต่อสาขานั้น การมีความรู้ที่เข้าใจอย่างลึกซึ้งจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก
 2. หัวข้อวิจัย นักเรียนจะต้องมีหัวข้อที่อยากทำวิจัยอยู่ก่อนแล้ว แล้วทำการร่าง Research Proposal ขึ้นมาแล้วส่งให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่นักเรียนสนใจอ่าน หากหัวข้อโดนใจอาจารย์หรือเป็นหัวข้อที่มีเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยนั้นๆพอดี ก็จะได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนในระดับปริญญาเอก
 3. ภาษา เกณฑ์การรับสมัครในการเรียนต่อปริญญาเอกทั่วไป ไม่ต่างกับปริญญาโทมากนัก คือ IELTS 5 คะแนนในแต่ละส่วนไม่ต่ำกว่า 6 หรือผล TOEFL 80 ขึ้นไป

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • ใบสมัคร (โดยส่วนมากเป็นการสมัครแบบออนไลน์)
 • ค่าสมัครแบบไม่คืนเงิน (Nonrefundable)
 • Research proposal for Ph.D. Thesis
 • ผล GRE/GMAT
 • Official Transcript
 • สำเนา passport
 • ผล IELTS / TOEFL
 • CV/Resume
 • Letter of completion
 • SOP Three letters of recommendation
ขั้นตอนในการสมัครเรียนปริญญาเอกที่สหรัฐอเมริกา

 ติดต่ออาจารย์ประจำคณะที่สนใจก่อน
 ยื่นเรื่องสมัครออนไลน์ พร้อมส่งเอกสารการสมัครทุกอย่าง
 รอการตอบรับจากมหาวิทยาลัย
 เดินทาง พร้อมเรียน!!

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ช่องทางการติดต่อเหล่านี้ 

 http://www.northamericastudy.com
 nastudy@eduforlife.net
 091-742-5900
 eflna

ทุนการศึกษา

 • โดยปกติมหาวิทยาลัยเอกชนส่วนมากของอเมริกาจะมีเงินสนับสนุนในการทำวิจัยในแต่ละปีค่อนข้างสูง ซึ่งปัจจัยนี้ทำให้มีการรับนักเรียนปริญญาเอกเพื่อเข้าไปทำวิจัยในมหาวิทยาลัยนั้นๆ มหาวิทยาลัย ในกลุ่ม Ivy League Click!! ที่เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนทั้งสิ้นนั้น มีเงินสนับสนุนมากพอที่จะรับนักเรียนหลายคน ดังนั้นนักเรียนควรมองหามหาวิทยาลัยในกลุ่มเครือนี้ก่อนเป็นอันดับต้นๆ
 • ทุน Fulbright Click!! หรือทุนรัฐบาลสหรัฐที่สนับสนุนให้นักเรียนได้ทุนทุกปีก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของนักเรียนทีสนใจ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม  เรียนต่อป.ตรี (Bachelor) อเมริกา คลิ๊ก!!
ข้อมูลเพิ่มเติม  เรียนต่อป.โท (Master) อเมริกา คลิ๊ก!!

“เราเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยใน The United States of America (USA)
ประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างเป็นทางการ”

บริการฟรีทุกขั้นตอน Tel. 02 129 3214, 02 129 3215
สมัครเรียน สมัครหอพักของมหาวิทยาลัย จองตั๋วเครื่องบิน รถรับ-ส่งสนามบิน
รวมถึงเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัคร On-line และทำการนัดหมายกับสถานฑูตอเมริกา ให้ฟรี

Back To Top