fbpx
skip to Main Content

bannerF

University of California, San Diego ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1960  เป็นหนึ่งในวิทยาเขตทั้ง 10 แห่งของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย  มีชื่อเสียงในด้านหลักสูตรการเรียน การสอน และผลงานวิจัยที่โดดเด่น ซึ่งมี 8 คณะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลโนเบล และยังเป็นศูนย์กลางการทำวิจัยด้าน biomedical, electronics and telecommunications

วิทยาเขตตั้งอยู่ในเมืองซานดิเอโก (เมืองที่มีธรรมชาติที่สวยงาม) ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย ติดมหาสมุทรแปซิฟิก และมีอากาศอบอุ่น นอกจากนี้เมืองซานดิเอโก ยังได้รับรางวัลจากหนังสือ “by Bicycling Magazine” ให้เป็นเมืองที่เหมาะสำหรับการขับขี่จักรยานที่สุดของประเทศอเมริกา

มีนักศีกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 23,805 คน และระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 4,689 คน (สถิติของเทอมปี2013) ในปีการศีกษา 2005-2006 มีหลักสูตรทั้งหมด 6,802 หลักสูตร  เปิดสอนระดับปริญญาตรี 125 สาขา ระดับปริญญาโท 50 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 51 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีของ University of California, San Diego ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 8 ในมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาตามการจัดอันดับของ U.S News &World Report เมื่อปี ค.ศ.2012

 

UC San Diego Extension Internationalmap Programs มีการ เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้น โดยสถาบันตั้งอยู่ในวิทยาเขตเดียวกับมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานดิเอโก ซึ่งนักเรียนสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่สอน และอาจารย์ผู้สอนหรือเจ้าหน้าที่แนะแนวจะคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการเข้าศึกษาต่อในระดับวิทยาลัยหรือ มหาวิทยาลัย

โปรแกรมสำหรับนักเรียนต่างชาติ UCSD Extension ปี 2016

       – English Language Institute
       – Business Certificate Programs
       – TEFL Program
       – University Credit Program

 

ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE (4สัปดาห์)

โปรแกรม ระยะเวลา ค่าสมัคร ค่าเรียน ค่าหนังสือ ส่งใบสมัครก่อน
Academic English 4 – 29 มกราคม 2559 $150 $1,900 ไม่เกิน $175 อย่างน้อย 4 เดือนก่อนวันที่เริ่มโปรแกรม
1 – 26 กุมภาพันธ์ 2559
29 กุมภาพันธ์ – 25  มีนาคม 2559
4 – 29 เมษายน 2559
2 – 27 พฤษภาคม 2559
31 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน 2559
5 – 29 กรกฎาคม 2559
1 – 26 สิงหาคม 2559
29 สิงหาคม – 23กันยายน 2559
24 ตุลาคม – 18 พฤศจิกายน 2559 
Business English 5-29 กรกฎาคม 2559 $150 $2,200 ไม่เกิน $175
1 – 26 สิงหาคม 2559
Medical English 4-29 มกราคม 2559 $150 $2,500 ไม่เกิน $175
5-29 กรกฎาคม 2559
1-26 สิงหาคม 2559  
Conversation & Fluency/ Conversation 4 – 29 มกราคม 2559 $150 $1,900/$1,400 ไม่เกิน $175
1 – 26 กุมภาพันธ์ 2559
29 กุมภาพันธ์ 2559 -25 มีนาคม 2559
5 – 29กรกฎาคม 2559
1 – 26 สิงหาคม 2559
29 สิงหาคม – 23 กันยายน 2559
26 กันยายน-21 ตุลาคม 2559
21 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2559

ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE (10สัปดาห์)

โปรแกรม ระยะเวลา ค่าสมัคร ค่าเรียน ค่าหนังสือ ส่งใบสมัครก่อน
Communication & Culture 4 มกราคม – 18 มีนาคม 2559
28 มีนาคม – 10 มิถุนายน 2559
20 มิถุนายน – 2 กันยายน 2559
19 กันยายน – 2 ธันวาคม 2559  
$150 $3,250 ไม่เกิน $400 อย่างน้อย 4 เดือนก่อนวันที่เริ่มโปรแกรม
Intensive Communication & Culture $150 $3,750 ไม่เกิน $400
Intensive Business $150 $3,750 ไม่เกิน $400
Intensive Academic $150 $3,750 ไม่เกิน $400
Intensive TOEFL $150 $3,750 ไม่เกิน $400
Intensive Legal English $150 $3,950 ไม่เกิน $400
University Preparation Academy $150 $3,950 ไม่เกิน $400
Intensive Pre-University 4 มกราคม – 19 มีนาคม 2559 $150 $4,450      ไม่เกิน $400      (แต่หนังสือเรียนเฉพาะด้าน อาจมีราคาเกินจากนี้)
28 มีนาคม – 11 มิถุนายน 2559
20 มิถุนายน – 3 กันยายน 2559
19 กันยายน – 10 ธันวาคม 2559 

 

BUSINESS CERTIFICATE PROGRAMS

โปรแกรม ระยะเวลา ค่าสมัคร ค่าเรียน ค่าหนังสือ ส่งใบสมัครก่อน
Business Management
Academic Year
(9 เดือน 3 เทอม)
4มกรา – 2กันยา 59 $200 $16,000 $300 – $800/เทอม อย่างน้อย 4 เดือนก่อนวันที่เริ่มโปรแกรม
23มีนา – 9 ธันวา 59
15 มิถุนา – 24 มีนา 60
14 กันยา – 16 มิถุนา 60
Business Management
(6 เดือน 2เทอม)
4มกรา – 2กันยา 59 $200 $11,500 $300 – $800/เทอม
23มีนา – 9 ธันวา 59
15 มิถุนา – 24 มีนา 60
14 กันยา – 16 มิถุนา 60
Project Management 23 มีนา – 2 กันยา 59 $200 $12,500 $300 – $800/เทอม
14 กันยา – 24 มีนา 60
   Intermediate Business Essentials
(3 เดือน 1 เทอม)
4 มกรา – 18 มีนา 59 $200 $7,000 รวมอยู่ในค่าเรียนแล้ว
23 มีนา – 10 มิถุนา 59
15 มิถุนา – 2 กันยา 59
14 กันยา – 9 ธันวา 60
   Intermediate Business Essentials
(6 เดือน 2 เทอม)
4 มกรา – 10 มิถุนา 59 $200 $11,500 $300 – $800/เทอม
23 มีนา – 2 กันยา 59
15 มิถุนา – 9 ธันวา 59
14 กันยา – 24 มีนา 60
  Intermediate Business Essentials         (9 เดือน 3 เทอม) 4 มกรา – 2 กันยา 59 $200 $16,000 $300 – $800/เทอม
23 มีนา – 9 ธันวา 59
15 มิถุนา – 24 มีนา 60
14 กันยา – 16 มิถุนา 60

BUSINESS CERTIFICATE PROGRAMS – Business Essentials

โปรแกรม ระยะเวลา ค่าสมัคร ค่าเรียน ค่าหนังสือ ส่งใบสมัครก่อน
Business Essentials
(3เดือน 1เทอม)
7 มกรา – 18 มีนา 59 $200 $7,000 รวมอยู่ในค่าเรียนแล้ว อย่างน้อย 4 เดือนก่อนวันที่เริ่มโปรแกรม
31มีนา –  10 มิถุนา 59
23 มิถุนา – 2 กันยา 59
22 กันยา – 9 ธันวา 59
Business Essentials
(6เดือน 2เทอม)
7 มกรา – 10 มิถุนา 59 $200 $11,500 $300 – $800/เทอม
31มีนา –  2 กันยา 59
23 มิถุนา – 9 ธันวา 59
22 กันยา – 24 มีนา 60
Business Essentials
(9เดือน 3เทอม)
7 มกรา – 2 กันยา 59 $200 $16,000 $300 – $800/เทอม
31 มีนา –  9 ธันวา 59
23 มิถุนา – 24 มีนา 60
22 กันยา – 16 มิถุนา 60
Business Essentials
(12เดือน 4เทอม)
7 มกรา – 9 ธันวา 59 $200 $19,500 $300 – $800/เทอม
31 มีนา 59 –  24 มีนา 60
23 มิถุนา 59 – 16 มิถุนา 60
22 กันยา 59 – 1 กันยา 60

 

TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE (TEFL) CERTIFICATE PROGRAMS

โปรแกรม ระยะเวลา ค่าสมัคร ค่าเรียน ค่าหนังสือ ส่งใบสมัครก่อน
TEFL Professional Certificate Program (6เดือน) 5มกรา – 10มิถุนา 59 $200 $8,300 ไม่เกิน $400/เทอม 11/12/2558
29มีนา – 2 กันยา 59 18/03/2559
21 มิถุนา – 2 ธันวา 59 10/06/2559
20 กันยา – 17 มีนา 60 09/09/2559
Summer Intensive TEFL Professional 21 มิถุนา – 2 กันยา 59 $200 $8,300 ไม่เกิน $400/เทอม  10/06/2559
Three-month Special Studies in TEFL
(SS-TEFL)
5มกรา – 18มีนา 59 $200 $4,750 ไม่เกิน $400/เทอม 11/12/2558
29มีนา – 10มิถุนา 59 18/03/2559
21 มิถุนา – 2 กันยา 59 10/06/2559
20 กันยา – 2ธันวา 60 09/09/2559
Three-month TEFL Proficiency Program 5มกรา – 18มีนา 59 $200 $4,750 ไม่เกิน $400/เทอม 11/12/2558
29มีนา – 10มิถุนา 59 18/03/2559
21 มิถุนา – 2 กันยา 59 10/06/2559
20 กันยา – 2ธันวา 60 09/09/2559

 

UNIVERSITY CREDIT PROGRAM

โปรแกรม ระยะเวลา ค่าสมัคร ค่าเรียน ค่าหนังสือ ส่งใบสมัครก่อน
University and Professional Studies (UPS) 30 ธันวา 58 – 19 มีนา 59 $200 $7,800 ไม่เกิน $500
(แต่หนังสือเรียนเฉพาะด้าน อาจมีราคาเกินจากนี)
30-ต.ค.-58
21 มีนา – 11 มิถุนา 59 5-ก.พ.-59
22 มิถุนา – 3 กันยา 59 22-เม.ย.-59
15 กันยา – 10 ธันวา 59 6-พ.ค.-59
โปรแกรม ระยะเวลา ค่าสมัคร ค่าเรียน เบ็ดเตล็ด
Academic Connections International (ACI) 10 – 30 กรกฎา 59 (3 สัปดาห์) $200 $5,300 Includes all program fees, activities, mandatory medical insurance, on-campus housing and meals in dormitories with American students, and chaperones on all field trips and in residence with the students at all times. ค่าไปรับจากสนามบิน $75
ค่าไปส่งทีสนามบิน $75
ห้องนอนแชร์ $85/คืน

Micro1 Stud1 Grads Stud3 Stud2 teacher icc_spring_metrocenter20 internationalLF

Back To Top