fbpx
skip to Main Content

เรียนต่ออเมริกาทำงานได้หรือไม่

การทำงานขณะเรียน

นักเรียนต่างชาตินั้นต้องขอวีซ่าประเภท F-1 สำหรับการศึกษาเล่าเรียนโดยเฉพาะ โดยทั่วไปท่านจะได้วีซ่าซึ่งมีระยะเวลา 5 ปี โดยท่านจะสามารถ อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตราบใดที่ท่านยังคงสถานะภาพเป็นนักเรียนหรือมีหลักฐาน I-20 ที่เป็นปัจจุบัน  ตามกฎหมายแล้ว นักเรียนต่างชาติรวมถึงนักเรียนไทยสามารถทำงานได้ภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น นั่นคือเฉพาะนักเรียนที่เรียนปริญญาตรี โท และ ปริญญาเอก  และจะทำได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยทางมหาวิทยาลัยจะออก work permit ให้หากได้ทำการจ้างงานท่าน  สำหรับนักเรียนที่เป็นเรียนในมหาวิทยาลัยนั้น โอกาสในการทำงานนั้นมีสูง เพราะมหาวิทยาลัยในประเทศอเมริกาจะมีขนาดใหญ่เปรียบได้เสมือนเมือง เมืองหนึ่ง นักเรียนสามารถสมัครทำงานได้หลายสถานที่ เช่น โรงอาหาร (Dining Halls) ซึ่งจะมีอย่างน้อย 5-6 แห่ง ห้องสมุด หอพักนักเรียนซึ่งมีขนาดใหญ่มากและจ้างนักเรียนชั้นสูงกว่าให้ดูแลรุ่นน้อง ตามคณะต่างๆ และ ทุกสถานบริการนักเรียนเช่น Students Service center และ สถานออกกำลังกาย (Fitness center) โดยมีข้อแม้ว่าท่านสามารถคงการเรียนให้อยู่ในระดับที่เป็นที่น่าพอใจ

นักเรียนที่ไปเรียนหลักสูตรระยะสั้น เช่นภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนภาษาเอกชนทั่วไปไม่สามารถทำงานได้ แต่ท่านคงจะเคยได้ยินว่าเพื่อนๆ หรือคนรู้จักไปเรียนภาษาระยะสั้นทำไมถึงทำงานได้ ส่วนใหญ่จะทำในร้านอาหารไทย ขอเรียนให้ทราบว่า นั่นคือการทำงานอย่างผิดกฎหมาย และหากจับได้ ท่านจะถูกโทษโดยการระงับการเข้าประเทศอเมริกาตามเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยหนักเบาแล้วแต่กรณี

การทำงานหลังเรียนจบ

การทำงานในต่างประเทศนั้นถือเป็นสิ่งที่นักศึกษาที่เรียนจบควรทำเป็นอย่างยิ่งเพื่อเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์และหาความรู้เพิ่มเติมในสาขาที่เรียน เพื่อที่จะสามารถนำความรู้มาใช้กับสายงานนั้นๆในประเทศไทย และยังเปิดโอกาสให้ได้แสดงความสามารถซึ่งหากเป็นคนทำงานดี ท่านอาจได้รับการว่าจ้างแบบถาวรและเป็นที่มาของการย้ายถิ่นฐานถาวรไปยังประเทศอเมริกาได้

ข่าวดีคือประเทศอเมริกาเปิดกว้างให้นักศึกษาที่เรียนจบระดับปริญญาตรีเป็นอย่างต่ำ สามารถยื่นเรื่องขอต่อวีซ่าเพื่อ ทำงานได้ซึ่งแบ่งเป็นประเภทดังนี้

Option 1: Optional Practical Training (OPT) ซึ่งจะสามารถให้นักเรียนอยู่ทำงานได้ 12 เดือน การสมัคร OPT นั้นทำได้ 90 วันล่วงหน้าก่อนเรียนจบ และหากไม่ได้สมัครขณะเรียน ท่านจะต้องสมัครภายในเวลาหลังเรียนจบไม่เกิน 60 วันเท่านั้น  โดยนักศึกษาต่างชาติทุกคนสามารถใช้สิทธ์นี้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีงานรองรับ  การสมัครต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

  • Recommendation letter from your university
  • ยื่นฟอร์ม Form I-765 Application for Employment Authorization

Download form I-765 http://www.uscis.gov/i-765

โดยทำหารยื่นให้กับ the United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) http://www.uscis.gov

ข้อควรรู้

  1. ท่านสามารถขอ OPT ได้มากกว่า 1 ครั้ง เช่น หากท่านจบปริญญาตรี ท่านสามารถขอ OPT เพื่อทำงานได้ 12 เดือน และท่านเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาโท ต่อ ท่านสามารถขอ OPT ต่อได้อีก 12 เดือน และหากต้องการเรียนเอก ก็ขอ OPT ได้อีกเช่นกับหลังเรียนปริญญาเอกจบ
  2. นักศึกษาที่เรียนทางด้านสายวิทยาศาสตร์ เช่น Science, Technology, Engineering and Mathematics สามารถยื่นเรื่องต่อระยะเวลาทำงาน OPT ได้อีก 17 เดือนรวมเวลาทำงาน ทั้งสิ้น 29 เดือน

Option 2: Curricular Practical Training (CPT) ประเภทวีซ่าทำงานที่เกิดจากการจ้างงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในหลักสูตรนั้นๆ โดยทางสถาบันการศึกษาของท่านเป็นคนจัดให้ สถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยนั้นๆจะเป็นผู้อนุมัติ CPT และ ออก I-20 ใหม่ให้ หากเวลาการทำงาน CPT นั้นหากน้อยกว่า 12 เดือนจะไม่ถูกนำมานับรวมเวลาของ OPT หมายความว่าท่านสามารถขอ OPT ต่อได้หลังเรียนจบอีก 12 เดือน  แต่หาก CPT ของเท่าเป็น Full time และนานกว่า 12 เดือน ท่านจะไม่สามารถขอ OPT ได้อีก

Option 3: Employment with an International Organization

นักเรียนที่ได้รับการจ้างงานจากองค์กรระดับชาติ เช่น the United Nations or the World Trade Organization จะสามารถขอ ต่อวีซ่าทำงานได้ โดยสมัครตรงไปที่ USCIS  link :  http://www.uscis.gov/

Source: http://immigrationroad.com/visa/f1-student/f1-student-visa-employment-options.php


ข้อมูลเพิ่มเติม เรียนต่อป.ตรี (Bachelor) อเมริกา คลิ๊ก!!
ข้อมูลเพิ่มเติม เรียนต่อป.โท (Master) อเมริกา คลิ๊ก!!

Education for Life – North America Study ตัวแทนของมหาวิทยาลัย Illinois State University อย่างเป็นทางการ บริการฟรีทุกขั้นตอน Tel. 02-129-3214, 091-742-5900 สมัครเรียน สมัครหอพักของมหาวิทยาลัย จองตั๋วเครื่องบิน รถรับ-ส่งสนามบิน รวมถึงเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัคร On-line และทำการนัดหมายกับสถานฑูต อเมริกา แคนาดา ให้ฟรี

Back To Top