fbpx
skip to Main Content

การเตรียมหลักฐานเพื่อสมัครขอวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา

การขอยื่นขอวีซ่านักเรียนเพื่อเรียนต่อประเทศอเมริกานั้น จริงๆ ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่หลายท่านกลัว เพียงท่านเตรียมเอกสารอย่างครบถ้วน และมีจุดประสงค์หลักคือการเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านก็จะสามารถขอวีซ่าได้อย่างไร้ปัญหา การยื่นขอวีซ่านั้น ท่านต้องไปด้วยตัวเอง และไม่สามารถให้คนอื่นในครอบครัวหรือเพื่อนที่ไม่ได้ยื่นวีซ่าเข้าไปเป็นเพื่อนได้  ท่านควรมีข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับหลักสูตรที่ต้องการไปเรียน และสามารถตอบคำถามส่วนตัวที่เกี่ยวกับประวัติการเรียน และเป้าหมายในชีวิตหลังเรียนจบของตัวเองได้ ทีมงาน เอ็ดดูเคชั่น ฟอร์ ไลฟ นอร์ท อเมริกา มีความชำนาญในการให้คำปรึกษาเรื่องวีซ่า การกรอกใบสมัคร ตลอดจนช่วยจัดเตรียมเอกสาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริการของเราที่ให้กับนักเรียนทุกท่าน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ท่านจึงวางใจได้ว่าการไปเรียนต่อประเทศอเมริกาของท่านจะราบรื่น และอยู่ภายในกำหนดเวลาที่เหมาะสมกับการเดินทางไปเรียนต่อของท่าน

ขั้นตอนการขอวีซ่าอเมริกา
 1. ชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องเพื่อขอวีซ่าเป็นเงิน _____ บาท ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทยที่มีบริการ "Pay at Post" (ค่าธรรมเนียมวีซ่านร.และท่องเที่ยวราคาเดียวกัน)
 2. ซื้อรหัสประจำตัว (PIN) ได้โดยตรงทางเว็บไซต์หรือผ่าน Call Center โดยใช้บัตรเครดิต หรือใช้เงินสดซื้อรหัสประจำตัว (PIN) ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทยที่เข้าร่วมโครงการ

  • บริการรหัสประจำตัว (PIN) ทางเว็บไซต์ ค่าธรรมเนียม _____ บาท
 3. จองวันสัมภาษณ์เพื่อขอวีซ่าชั่วคราว สำหรับท่านและสมาชิกอื่นที่เป็นครอบครัวสายตรง (สามี ภรรยา บิดา มารดา บุตร พี่หรือน้อง) อีกไม่เกิน 4 คน

  • สำหรับบริการด้านข้อมูลวีซ่าและจองวันสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ http://thailand.us-visaservices.com ภายในเวลา 90 วันหลังซื้อรหัสประจำตัว (PIN)
  • สำหรับบริการข้อมูลวีซ่าและจองวันสัมภาษณ์ทาง Call Center หมายเลขโทรศัพท์: 001-800-13-202-2457 เพื่อให้ข้อมูลด้านวีซ่าและจองวันสัมภาษณ์ สามารถโทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้ 2 ครั้ง เมื่อซื้อรหัสประจำตัว (PIN) ค่าธรรมเนียม _____ บาท
 4. เตรียมเอกสารและรูปถ่ายตามที่กำหนด

  วีซ่านักเรียน F-1 ต้องเตรียม ดังนี้

  1. Passport มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนในวันเดินทาง
  2. I-20 ของโรงเรียนภาษาหรือมหาวิทยาลัย
  3. หลักฐานการเงิน (Statement) รับรองโดยธนาคารของตนองหรือผู้ปกครอง
  4. สำเนาสมุดบัญชี พร้อมสมุดบัญชีตัวจริง ของตนเองหรือของผู้ปกครอง
  5. จดหมายรับรองเงินเดือนและตำแหน่งของตนเองและผู้ปกครอง และบัตรข้าราชการของผู้ปกครอง
  6. หนังสือรับรองการเป็น sponsor ของผู้ปกครอง
  7. Transcript
  8. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ยื่นขอวีซ่านักเรียน
  9. รูปถ่าย 2×2 นิ้ว สีและฉากหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น ใบหน้าตรง เห็นใบหูทั้ง 2 ข้างชัดเจน ไม่ใส่ต่างหู เข้าตรวจสอบขนาดและข้อกำหนดของรูปถ่ายให้ถูกต้องที่ http://bangkok.usembassy.gov/
  10. ใบเสร็จ (Receipt) ค่าธรรมเนียมขอวีซ่าอเมริกา
  11. ใบเสร็จ (Receipt) ค่าธรรมเนียม SEVIS I-901 จ่ายผ่าน website http://www.fmjfee.com

ตรวจสอบข้อมูลหรือเช็ครายละเอียดได้จาก http://bangkok.usembassy.gov/

 1. ไปที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา หรือสถานกงสุลฯ ตามวันเวลาสัมภาษณ์ที่นัดหมายพร้อมเอกสาร

หมายเหตุ: สำหรับค่าธรรมเนียมวีซ่านั้น เราใส่ค่าธรรมเนียมที่เป็นปัจจุบัน ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากทางเจ้าหน้าที่วีซ่าของ Education For Life (Tel. : +66-2-129-3214 และ 02-129-3215)

Back To Top