fbpx
skip to Main Content

University of Illinois at Chicago – Master

University of Illinois at Chicago ทุนลดค่าเรียนระดับปริญญาโท University of Illinois at Chicago สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 091-742-5900 หรือ Line: @EFLNA เรียนต่ออเมริกาที่ University of Illinois at Chicago ระดับปริญญาโท University of Illinois at Chicago เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาล ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมือง Chicago รัฐ Illinois ด้วยพื้นที่ประมาณ 228.5 ตารางไมล์ University of Illinois at…

Read More

Kent State University – Master

Kent State University ทุนลดค่าเรียนระดับปริญญาโท Kent State University สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 091-742-5900 หรือ Line: @EFLNA เรียนต่ออเมริกาที่ Kent State University ระดับปริญญาโท Kent State University เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาล ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1910 ปัจจุบันมีอายุกว่า 111 ปี ภูมิทัศน์ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 866 เอเคอร์ Kent State University ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐโอไฮโอห่างจากคลีฟแลนด์ประมาณ 40 ไมล์โดยมีวิทยาเขต 7 แห่งตั้งอยู่ทั่วรัฐทั้งภาคเหนือภาคใต้และภาคตะวันออก นักศึกษาที่ Kent…

Read More

Duke University – Master

Duke University ทุนลดค่าเรียนระดับปริญญาโท Duke University สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 091-742-5900 หรือ Line: @EFLNA เรียนต่ออเมริกาที่ Duke University ระดับปริญญาโท Duke University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1838 ปัจจุบันมีอายุ 183 ปี Duke University มีนักเรียนกว่า 16,000 คน มีสัดส่วนระหว่างนักเรียนและอาจารย์อยู่ที่ 6:1 และ 71% ของคลาสมีนักเรียนน้อยกว่า 20 คนซึ่งจะทำให้นักเรียนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง Duke University เป็นมหาวิทยาลัยที่สวยงามและด้วยสถาปัตยกรรมแบบกอธิกจึงทำให้ Duke University…

Read More

Weber State University – Master

Weber State University ทุนลดค่าเรียนระดับปริญญาโท Weber State University สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 091-742-5900 หรือ Line: @EFLNA เรียนต่ออเมริกาที่ Weber State University ระดับปริญญาโท Weber State University ตั้งอยู่ในเมือง Ogden, รัฐ Utah ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1889 ปัจจุบันมีอายุ 131 ปี Weber State University มีสาขารองรับกว่า 200 สาขา อย่างเช่น Art Education, Communication,…

Read More

Weber State University – Bachelor

Weber State University ทุนลดค่าเรียนระดับปริญญาตรี Weber State University มอบทุนการศึกษาสูงสุดถึง $8,000/ปี ตลอด 4 ปี สำหรับนักเรียนที่สมัครในเทอม Spring 2021 ทำให้ราคาลดลงมาเกือบ In State Tuition fee สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 091-742-5900 หรือ Line: @EFLNA เรียนต่ออเมริกาที่ Weber State University ระดับปริญญาตรี Weber State University ตั้งอยู่ในเมือง Ogden, รัฐ Utah ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1889…

Read More

Virginia Tech – Master

Virginia Tech ทุนลดค่าเรียนระดับปริญญาโท Virginia Tech สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 091-742-5900 หรือ Line: @EFLNA เรียนต่ออเมริกาที่ Virginia Tech ระดับปริญญาโท Virginia Polytechnic Institute and State University หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ Virginia Tech (VT) เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่มีชื่อเสียงโด่งดังแห่งหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1872 มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเมือง Blacksburg รัฐ Virginia ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ห่างจาก Washington D.C. ใช้เวลาขับรถประมาณ 5 ชั่วโมงจากมหาวิทยาลัย Virginia…

Read More

University of Massachusetts Amherst – Master

University of Massachusetts—Amherst ทุนลดค่าเรียนระดับปริญญาโท N/A เรียนต่ออเมริกาที่ University of Massachusetts—Amherst ระดับปริญญาโท University of Massachusetts—Amherst เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1863 ปัจจุบันมีอายุกว่า 157 ปี ตั้งอยู่ในเมือง Amherst รัฐ Massachusetts มียอดนักเรียนสมัครเข้าเรียนรวมระดับปริญญาตรีและโทกว่า 30,000 คน มีสภาพแวดล้อมรอบมหาวิทยาลัยเป็นเมือง University of Massachusetts—Amherst มีสาขารองรับกว่า 200 สาขาในระดับปริญญาตรี โทและเอก โดยสาขาที่โด่งดังจะมี Business, Management, Marketing, and Related…

Read More

Savannah College of Art and Design (SCAD) – Master

  Savannah College of Art and Design ทุนลดค่าเรียนระดับปริญญาโท Savannah College of Art and Design สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 091-742-5900 หรือ Line: @EFLNA เรียนต่ออเมริกาที่ Savannah College of Art and Design ระดับปริญญาโท Savannah College of Art and Design (SCAD) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1978 เป็นเวลาทั้งสิ้น 42 ปี…

Read More

Savannah College of Art and Design (SCAD) – Bachelor

  Savannah College of Art and Design ทุนลดค่าเรียนระดับปริญญาตรี Savannah College of Art and Design สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 091-742-5900 หรือ Line: @EFLNA เรียนต่ออเมริกาที่ Savannah College of Art and Design ระดับปริญญาตรี Savannah College of Art and Design (SCAD) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1978 เป็นเวลาทั้งสิ้น 42 ปี…

Read More

Loyola University New Orleans – Master

Loyola University New Orleans ทุนลดค่าเรียนระดับปริญญาโท Loyola University New Orleans สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 091-742-5900 หรือ Line: @EFLNA เรียนต่ออเมริกาที่ Loyola University New Orleans ระดับปริญญาโท Loyola University New Orleans ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1904 เป็นเวลาทั้งสิ้น 116 ปี ตั้งอยู่ในเมือง New Orleans รัฐ Louisiana Loyola University New Orleans จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีไปจนถึงปริญญาโท…

Read More
Back To Top