fbpx
skip to Main Content


เรียนต่อ Bodwell High School, Canada

  Student Review – Bodwell High School

Bodwell High School เป็นโรงเรียนประจำแบบเอกชนชายหญิงของประเทศแคนาดาที่ให้การศึกษาในระดับชั้น Grade 8-12 และหลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัย โรงเรียน Bodwell High School ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีทัศนียภาพสวยงามของเมือง Vancouver, British Columbia โรงเรียนได้รับการรับรองและตรวจสอบโดยกระทรวงการศึกษาของ British Columbia และเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับในบรรดาโรงเรียนประจำของแคนาดา นักเรียนที่จบการศึกษาส่วนใหญ่ของ Bodwell (97%) ประสบความสำเร็จในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย และหลาย ๆ คนเป็นนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา
ขณะที่มุ่งมั่นในการทำให้วัตถุประสงค์หลักของการประสบความสำเร็จในการได้รับความรู้ทางการศึกษา Bodwell ยังให้ความสนใจอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทางร่างกาย ด้านสุนทรียศาสตร์ และด้านวัฒนธรรมอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อหล่อหลอมให้นักเรียนก้าวขึ้นเป็นเยาวชนที่มีความรอบรู้และมีความสมดุล

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ BODWELL
• ระบบสามภาคการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ทำให้สามารถสำเร็จการศึกษาในโปรแกรมแบบสามปีได้ภายในสองปี นักเรียนมีโอกาสเริ่มต้นภาคการศึกษาในเดือนกันยายน มกราคม หรือเมษายน
• โปรแกรมที่นำเสนอ: ประกาศนียบัตรการศึกษาระดับมัธยม (Dogwood Diploma) ออกโดยกระทรวงศึกษาธิการของ British Columbia การเตรียมพร้อมด้านวิชาการ หลักสูตรการศึกษาระดับมัธยม และการเตรียมความพร้อมการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
• นักเรียนที่จบการศึกษาส่วนใหญ่สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่น ๆ
• วิธีการเข้าหาดูแลนักเรียนแต่ละคนอย่างทั่วถึง สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร ห้องเรียนที่กว้างขวาง
• ที่พักในหอพักในพื้นที่ของโรงเรียนหรือการเข้าพักอาศัยกับครอบครัวชาวแคนาดา
• โปรแกรมส่งเสริมด้านกีฬาและกิจกรรมด้านวัฒนธรรม โรงเรียนมีสระว่ายน้ำในร่มหนึ่งสระ โรงยิม 2 แห่ง โรงละครสำหรับการเรียนการสอน 2 แห่ง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด และห้องดนตรี
• ค่าธรรมเนียมการศึกษา (รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด) สำหรับ 2 ภาคการศึกษา อยู่ที่ $37,000 CAD ในการเข้าศึกษาแบบประจำ

สถานที่ตั้งของเรา
เมืองตอนเหนือของ Vancouver เป็นชุมชนที่ปลอดภัยและเป็นมิตร ซึ่งเต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมและสถานที่ทางธรรมชาติที่สวยงาม แวดล้อมไปด้วยภูเขาที่สวยงามทางตอนเหนือและชายหาดที่งดงามทางตอนใต้ วิทยาเขตที่มีพื้นที่ 70000 ตารางเมตร สามารถมองเห็นทะเลและอยู่ไม่ห่างจากสวนสาธารณะของเมือง
สถานประกอบการอำนวยความสะดวกที่มีความทันสมัย ซึ่งมีสระว่ายน้ำในร่มหนึ่งสระ โรงยิม 2 แห่ง โรงละครสำหรับใช้ในการเรียนการสอน 2 แห่ง ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ ห้องสมุดและห้องดนตรี นอกจากนี้ Bodwell ยังนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับทุกชั้นเรียน โดยติดตั้งอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น SMARTBoard หรือจอโทรทัศน์ความละเอียดสูง

เกี่ยวกับโปรแกรม
หลักสูตรของ Bodwell High School ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องอย่างละเอียดรอบคอบ โดยเป็นหลักสูตรที่มีความหมาย มีความหลากหลาย มีความสมดุลและที่สำคัญที่สุดเป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมการพัฒนาส่วนบุคคล ทางสติปัญญาและทางร่างกายที่ประสานสอดคล้องกัน Bodwell ยังดำเนินการปรับปรุงและดำเนินหลักสูตรที่ยึดถือมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการแห่ง British Columbia
ด้วยความมุ่งมั่นต่อการศึกษาที่ก้าวหน้ามีนวัตกรรม Bodwell จัดหาแล็บท็อปที่เหมาะสมสำหรับใช้งานเพื่อการศึกษาวิจัยทางด้านวิชาการให้แก่นักเรียนทุกคน ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์อย่างเช่น Microsoft Office 365, Adobe Creative Cloud เป็นต้น ทีมงานเฉพาะด้าน IT ของเราจะให้ความช่วยเหลือที่ครอบคลุมทั่วถึง รวมทั้งการจัดตารางเวลาและตรวจติดตามการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับเนื้อหาที่เหมาะสมอีกด้วย
ครูผู้สอนที่ Bodwell ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม และช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและแนวทางแก้ปัญหาที่เป็นไปในทางสร้างสรรค์ นอกจากนี้โรงเรียนยังมีที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ ผู้ที่พร้อมที่จะรับฟังและให้ความช่วยเหลือ

ตารางเรียนสามภาคการศึกษา
ปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสามภาคเรียน: ภาคฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน-ธันวาคม) ภาคฤดูหนาว (มกราคม-เมษายน) และภาคฤดูร้อน (เมษายน-กรกฎาคม) นักเรียนใหม่สามารถเริ่มเข้าเรียนได้ในช่วงเริ่มต้นการศึกษาของทุกภาคการศึกษา ระบบสามภาคเรียนทำให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาจากโปรแกรมของโรงเรียนได้เร็วขึ้นและทำให้เรียนจบ 3 ชั้นเรียนในเวลา 2 ปีได้หากต้องการ
นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมในหลักสูตรการศึกษาพิเศษด้านกีฬาและกิจกรรมอื่น ๆ ทางโรงเรียนได้จัดให้มีกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมและสันทนาการจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงการเดินทางทัศนศึกษาที่โรงละคร การแข่งขันกีฬาต่าง ๆ การเดินทางไปยังเมืองอื่น ๆ ในแคนาดา ฯลฯ
นอกเหนือไปจากการเรียนวิชาต่าง ๆ เป็นเวลารวม 30 ชั่วโมงในวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้ว นักเรียนทุกคนจะเข้าร่วมในชั้นเรียนเสริมเป็นเวลาสามชั่วโมงในช่วงเช้าของทุกวันเสาร์ ในแต่ละภาคการศึกษานักเรียนจะลงทะเบียนในหลักสูตรวันเสาร์ โดยลงเรียนหนึ่งในสาขาวิชาดังต่อไปนี้: -วิชาเสริมภาษาอังกฤษ (English Enrichment)-การเป็นพลเมืองของโลก (Global Citizenship) -ประสบการณ์การเรียนรู้ด้านอาชีพ (Career Exposure) -การศึกษานอกสถานที่และกีฬา (Outdoor Education & Sports) -สื่อใหม่ประเภทต่าง (New Media) และศิลปะการแสดง (Performing Arts) ในแต่ละภาคการศึกษานักเรียนจะได้รับการแนะนำเพื่อทำการเลือกและสมัครลงทะเบียนหลักสูตรวันเสาร์ ซึ่งจะมีการวัดผลและรวมเข้าไว้ในใบรายงานผลการเรียน
นักเรียนจะอาศัยอยู่ในหอพักที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โรงเรียน (ได้รับการออกแบบให้รองรับนักเรียนได้มากกว่า 450 คน) ห้องพัก (ความจุ 2-4 คน) มีวิวที่สวยงามของเทือกเขาและอ่าว นักเรียนจะพักอาศัยในหอพักแยกเยาวชนชายหญิง โดยอยู่ภายใต้การดูแลอย่างสม่ำเสมอโดยผู้ให้คำปรึกษาด้านเยาวชน
นักเรียนประจำของเราได้รับทักษะที่จะติดตัวไปตลอดชีวิตในสี่สาขาดังต่อไปนี้: ทักษะในการดูแลรับผิดชอบตนเอง ทักษะในด้านมนุษยสัมพันธ์ การวางแผนส่วนบุคคลและความเป็นผู้นำ
นักเรียนใหม่ทุกคนจะเริ่มต้นด้วยโปรแกรมนักเรียนประจำ เมื่อสำเร็จโปรแกรมนักเรียนประจำแล้ว นักเรียนสามารถสมัครเพื่อย้ายไปสู่โปรแกรมโฮมสเตย์ของ Bodwell

โปรแกรมโฮมสเตย์

อีกหนึ่งตัวเลือกคือการเข้าพักในโฮมสเตย์ ที่ครอบครัวในแคนาดาได้รับการคัดเลือกอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยที่นักเรียนจะได้เข้าพักในห้องพักส่วนตัวของตน

เทอมการศึกษา

Fall : 31 สิงหาคม 2021 – 3 กุมภาพันธ์ 2022

Spring : 8 กุมภาพันธ์ 2022 – 30 มิถุนายน 2022

July : 4 – 29 กรกฎาคม 2022

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 2021-2022
International Boarding Student

TOTAL CAD 47,725
Application Fee CAD 350
Custodian Declaration CAD 400
Tuition Fee CAD 23,500
Boarding Program CAD 19,000
Activities / Club Fees CAD 800
IT Fee CAD 600
Damage Deposit CAD 1,000
Medical Insurance (One Time Fee) CAD 1,075
School Uniforms CAD 1,000

 


ตัวแทนของสถาบัน Bodwell High School อย่างเป็นทางการ บริการฟรีทุกขั้นตอน Tel. 02-129-3214, 091-742-5900 สมัครเรียน สมัครหอพักของมหาวิทยาลัย จองตั๋วเครื่องบิน รถรับ-ส่งสนามบิน รวมถึงเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัคร On-line และทำการนัดหมายกับสถานฑูต อเมริกา แคนาดา ให้ฟรี
Back To Top