fbpx
skip to Main Content


Bodwell High School, Canada

  Student Review – Bodwell High School

Bodwell High School เป็นโรงเรียนประจำแบบเอกชนชายหญิงของประเทศแคนาดาที่ให้การศึกษาในระดับชั้น Grade 8-12 และหลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัย โรงเรียน Bodwell High School ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีทัศนียภาพสวยงามของเมือง Vancouver, British Columbia โรงเรียนได้รับการรับรองและตรวจสอบโดยกระทรวงการศึกษาของ British Columbia และเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับในบรรดาโรงเรียนประจำของแคนาดา นักเรียนที่จบการศึกษาส่วนใหญ่ของ Bodwell (97%) ประสบความสำเร็จในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย และหลาย ๆ คนเป็นนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา
ขณะที่มุ่งมั่นในการทำให้วัตถุประสงค์หลักของการประสบความสำเร็จในการได้รับความรู้ทางการศึกษา Bodwell ยังให้ความสนใจอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทางร่างกาย ด้านสุนทรียศาสตร์ และด้านวัฒนธรรมอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อหล่อหลอมให้นักเรียนก้าวขึ้นเป็นเยาวชนที่มีความรอบรู้และมีความสมดุล

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ BODWELL
• ระบบสามภาคการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ทำให้สามารถสำเร็จการศึกษาในโปรแกรมแบบสามปีได้ภายในสองปี นักเรียนมีโอกาสเริ่มต้นภาคการศึกษาในเดือนกันยายน มกราคม หรือเมษายน
• โปรแกรมที่นำเสนอ: ประกาศนียบัตรการศึกษาระดับมัธยม (Dogwood Diploma) ออกโดยกระทรวงศึกษาธิการของ British Columbia การเตรียมพร้อมด้านวิชาการ หลักสูตรการศึกษาระดับมัธยม และการเตรียมความพร้อมการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
• นักเรียนที่จบการศึกษาส่วนใหญ่สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่น ๆ
• วิธีการเข้าหาดูแลนักเรียนแต่ละคนอย่างทั่วถึง สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร ห้องเรียนที่กว้างขวาง
• ที่พักในหอพักในพื้นที่ของโรงเรียนหรือการเข้าพักอาศัยกับครอบครัวชาวแคนาดา
• โปรแกรมส่งเสริมด้านกีฬาและกิจกรรมด้านวัฒนธรรม โรงเรียนมีสระว่ายน้ำในร่มหนึ่งสระ โรงยิม 2 แห่ง โรงละครสำหรับการเรียนการสอน 2 แห่ง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด และห้องดนตรี
• ค่าธรรมเนียมการศึกษา (รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด) สำหรับ 2 ภาคการศึกษา อยู่ที่ $37,000 CAD ในการเข้าศึกษาแบบประจำ

สถานที่ตั้งของเรา
เมืองตอนเหนือของ Vancouver เป็นชุมชนที่ปลอดภัยและเป็นมิตร ซึ่งเต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมและสถานที่ทางธรรมชาติที่สวยงาม แวดล้อมไปด้วยภูเขาที่สวยงามทางตอนเหนือและชายหาดที่งดงามทางตอนใต้ วิทยาเขตที่มีพื้นที่ 70000 ตารางเมตร สามารถมองเห็นทะเลและอยู่ไม่ห่างจากสวนสาธารณะของเมือง
สถานประกอบการอำนวยความสะดวกที่มีความทันสมัย ซึ่งมีสระว่ายน้ำในร่มหนึ่งสระ โรงยิม 2 แห่ง โรงละครสำหรับใช้ในการเรียนการสอน 2 แห่ง ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ ห้องสมุดและห้องดนตรี นอกจากนี้ Bodwell ยังนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับทุกชั้นเรียน โดยติดตั้งอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น SMARTBoard หรือจอโทรทัศน์ความละเอียดสูง

เกี่ยวกับโปรแกรม
หลักสูตรของ Bodwell High School ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องอย่างละเอียดรอบคอบ โดยเป็นหลักสูตรที่มีความหมาย มีความหลากหลาย มีความสมดุลและที่สำคัญที่สุดเป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมการพัฒนาส่วนบุคคล ทางสติปัญญาและทางร่างกายที่ประสานสอดคล้องกัน Bodwell ยังดำเนินการปรับปรุงและดำเนินหลักสูตรที่ยึดถือมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการแห่ง British Columbia
ด้วยความมุ่งมั่นต่อการศึกษาที่ก้าวหน้ามีนวัตกรรม Bodwell จัดหาแล็บท็อปที่เหมาะสมสำหรับใช้งานเพื่อการศึกษาวิจัยทางด้านวิชาการให้แก่นักเรียนทุกคน ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์อย่างเช่น Microsoft Office 365, Adobe Creative Cloud เป็นต้น ทีมงานเฉพาะด้าน IT ของเราจะให้ความช่วยเหลือที่ครอบคลุมทั่วถึง รวมทั้งการจัดตารางเวลาและตรวจติดตามการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับเนื้อหาที่เหมาะสมอีกด้วย
ครูผู้สอนที่ Bodwell ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม และช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและแนวทางแก้ปัญหาที่เป็นไปในทางสร้างสรรค์ นอกจากนี้โรงเรียนยังมีที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ ผู้ที่พร้อมที่จะรับฟังและให้ความช่วยเหลือ

ตารางเรียนสามภาคการศึกษา
ปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสามภาคเรียน: ภาคฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน-ธันวาคม) ภาคฤดูหนาว (มกราคม-เมษายน) และภาคฤดูร้อน (เมษายน-กรกฎาคม) นักเรียนใหม่สามารถเริ่มเข้าเรียนได้ในช่วงเริ่มต้นการศึกษาของทุกภาคการศึกษา ระบบสามภาคเรียนทำให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาจากโปรแกรมของโรงเรียนได้เร็วขึ้นและทำให้เรียนจบ 3 ชั้นเรียนในเวลา 2 ปีได้หากต้องการ
นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมในหลักสูตรการศึกษาพิเศษด้านกีฬาและกิจกรรมอื่น ๆ ทางโรงเรียนได้จัดให้มีกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมและสันทนาการจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงการเดินทางทัศนศึกษาที่โรงละคร การแข่งขันกีฬาต่าง ๆ การเดินทางไปยังเมืองอื่น ๆ ในแคนาดา ฯลฯ
นอกเหนือไปจากการเรียนวิชาต่าง ๆ เป็นเวลารวม 30 ชั่วโมงในวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้ว นักเรียนทุกคนจะเข้าร่วมในชั้นเรียนเสริมเป็นเวลาสามชั่วโมงในช่วงเช้าของทุกวันเสาร์ ในแต่ละภาคการศึกษานักเรียนจะลงทะเบียนในหลักสูตรวันเสาร์ โดยลงเรียนหนึ่งในสาขาวิชาดังต่อไปนี้: -วิชาเสริมภาษาอังกฤษ (English Enrichment)-การเป็นพลเมืองของโลก (Global Citizenship) -ประสบการณ์การเรียนรู้ด้านอาชีพ (Career Exposure) -การศึกษานอกสถานที่และกีฬา (Outdoor Education & Sports) -สื่อใหม่ประเภทต่าง (New Media) และศิลปะการแสดง (Performing Arts) ในแต่ละภาคการศึกษานักเรียนจะได้รับการแนะนำเพื่อทำการเลือกและสมัครลงทะเบียนหลักสูตรวันเสาร์ ซึ่งจะมีการวัดผลและรวมเข้าไว้ในใบรายงานผลการเรียน
นักเรียนจะอาศัยอยู่ในหอพักที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โรงเรียน (ได้รับการออกแบบให้รองรับนักเรียนได้มากกว่า 450 คน) ห้องพัก (ความจุ 2-4 คน) มีวิวที่สวยงามของเทือกเขาและอ่าว นักเรียนจะพักอาศัยในหอพักแยกเยาวชนชายหญิง โดยอยู่ภายใต้การดูแลอย่างสม่ำเสมอโดยผู้ให้คำปรึกษาด้านเยาวชน
นักเรียนประจำของเราได้รับทักษะที่จะติดตัวไปตลอดชีวิตในสี่สาขาดังต่อไปนี้: ทักษะในการดูแลรับผิดชอบตนเอง ทักษะในด้านมนุษยสัมพันธ์ การวางแผนส่วนบุคคลและความเป็นผู้นำ
นักเรียนใหม่ทุกคนจะเริ่มต้นด้วยโปรแกรมนักเรียนประจำ เมื่อสำเร็จโปรแกรมนักเรียนประจำแล้ว นักเรียนสามารถสมัครเพื่อย้ายไปสู่โปรแกรมโฮมสเตย์ของ Bodwell

โปรแกรมโฮมสเตย์ – อีกหนึ่งตัวเลือกคือการเข้าพักในโฮมสเตย์ ที่ครอบครัวในแคนาดาได้รับการคัดเลือกอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยที่นักเรียนจะได้เข้าพักในห้องพักส่วนตัวของตน
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 2020-2021
International Boarding Student
Non-Resident on Student Visa / Fees for 2 Terms(1,2,3)

TOTAL $50,050 (CAD)
Application Fee $350
Custodian Declaration $400
Tuition Fee $23,500
Boarding Program $21,000
Activities / Club Fees $1,125
IT Fee $600
Damage Deposit $1,000
Medical Insurance (One Time Fee) $1,075
School Uniforms $1,000

 


ตัวแทนของสถาบัน Bodwell High School อย่างเป็นทางการ บริการฟรีทุกขั้นตอน Tel. 02-129-3214, 091-742-5900 สมัครเรียน สมัครหอพักของมหาวิทยาลัย จองตั๋วเครื่องบิน รถรับ-ส่งสนามบิน รวมถึงเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัคร On-line และทำการนัดหมายกับสถานฑูต อเมริกา แคนาดา ให้ฟรี
error: Content is protected !!
Back To Top