fbpx
skip to Main Content
douglascollege001
douglascollege002
douglascollege005
douglascollege004
douglascollege003
douglascollege001 douglascollege002 douglascollege005 douglascollege004 douglascollege003

Douglas College

Bachelor Degree & Associate Degree

  • ประเภท

   วิทยาลัยรัฐบาล
  • ก่อตั้งเมื่อ

   1970
  • Location

   2 campuses

New Westminster, Coquitlam รัฐ British Columbia

Douglas College ทุนการศึกษา

Douglas College มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนใหม่สูงสุดถึง 4,500 CAD
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 091-742-5900 หรือ Line: @EFLNA

เรียนต่อแคนาดาที่ Douglas College

 1. เรียนต่อแคนาดาที่ Douglas College ระดับปริญญาตรีและอนุปริญญา คลิ๊ก
 2. เรียนต่อแคนาดาที่ Douglas College ระดับประกาศนียบัตรและอนุปริญญา คลิ๊ก
 3. เรียนต่อแคนาดาที่ Douglas College ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงหลังปริญญาตรี คลิ๊ก

เรียนต่อแคนาดาที่ Douglas College ระดับปริญญาตรีและอนุปริญญา

Douglas College ตั้งอยู่ในรัฐ British Columbia มี Campus หลักอยู่ทั้งที่ New Westminster และ Coquitlam และมีศูนย์ฝึกอบรมขนาดเล็กในอีก 3 เมือง ได้แก่ Surrey, Burnaby และ Maple Ridge ในแต่ละปีมีนักเรียนเข้าเรียนที่ Douglas College มากถึง 17,000 คน โดย 4,210 คนเป็นนักเรียนต่างชาติ

Douglas College เป็นสถาบันที่หลักสูตรเป็นการผสมผสานระหว่างภาควิชาการและภาคปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถทั้ง 2 ด้าน ทั้งความสามารถด้านวิชาการสำหรับการต่อยอดเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยที่สูงขึ้นไปและทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไปในอนาคต โดย Douglas College จัดเป็นสถาบันที่มีหลักสูตรสำหรับการเรียน Bachelor’s Degree และ Post-degree program มากที่สุดใน British Columbia

Accreditation

 • Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP).
 • British Columbia’s Education Quality Assurance (EQA)

เกณฑ์การรับสมัคร

 • GPA: 2.4 ขึ้นไป
 • IELTS: 6.5 หรือ
 • TOEFL iBT: 83 หรือ
 • Duolingo 110

ค่าใช้จ่ายรายปีโดยประมาณของ Bachelor & Associate program

รายการ ค่าใช้จ่าย (CAD)
Application fee $100
Tuition fee $19,101(30 credits)
Medical Coverage $1,114
Student fees $454.83
Transportation (U-Pass) $530.40
Housing and Food $12,300
Miscellaneous $4,500
Books and supplies $1,500

*รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากทาง Douglas College และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เป็นราคาโดยประมาณเท่านั้น

วันเปิดเรียน Douglas College

 • Fall Intake: กันยายน
 • Winter Intake: มกราคม
 • Summer Intake: พฤษภาคม

เดดไลน์ในการสมัคร: 6 เดือนล่วงหน้าก่อนวันเริ่มเรียน

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร Douglas College

 1. ใบสมัครออนไลน์ (ติดต่อได้ที่ EFL – North America Study)
 2. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
 3. ผลคะแนน TOEFL/IELTS (Proof of English language proficiency)
 4. สำเนาพาสปอร์ต

สาขาวิชาที่น่าสนใจที่เปิดสอนระดับ Bachelor Degree & Associate Degree ที่ Douglas College

Bachelor Degrees หลักสูตรระดับปริญญาตรีเทียบเท่ากับการเรียนระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยอื่น ๆ แต่การเรียนระดับปริญญาตรีที่ Douglas College นั้นมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติด้วย สาขาที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษาต่างชาติมีดังนี้

  • Bachelor of Business Administration, Accounting
  • Bachelor of Business Administration, Financial Services
  • Bachelor of Business Administration, Management
  • Bachelor of Business Administration, Marketing
  • Bachelor of Arts in Applied Psychology (3rd year entry)
  • Bachelor of Arts in Applied Criminology (3rd year entry)
  • Bachelor of Arts in Child and Youth Care (Fall Only)
  • Bachelor of Therapeutic Recreation (Fall Only)

University Transfer Program หรือ Associate Degrees เป็นหลักสูตรอนุปริญญา ระยะเวลาเรียน 2 ปี เมื่อเรียนจบแล้วสามารถเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อไปเรียนต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษาที่ 3 ของสาขาที่เกี่ยวข้องได้ที่ University of British Columbia, Simon Fraser University, University of Victoria, University of Toronto, University of Calgary, University of Alberta, McGill University และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ

ข้อดีของการเรียน Associate Degree ที่ Douglas College

  • อาจารย์มีเวลาให้นักศึกษามากกว่า เนื่องจากอาจารย์มุ่งเน้นที่การสอนเป็นหลักต่างกับอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ต้องทำงานวิจัยและสอนด้วย
  • เรียนเป็นกลุ่มขนาดเล็ก ประมาณ 30 – 35 คนต่อคลาสเรียน ในขณะที่ปีการศึกษาแรกของมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่จะมีนักศึกษาประมาณ 500 ถึง 600 คน
  • ประหยัดค่าใช้จ่าย การเรียนสองปีแรกที่ Douglas College ก่อนจะเทียบโอนหน่วยกิตไปเรียนปีการศึกษาที่ 3 ของมหาวิทยาลัยระดับท็อป นักศึกษาจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึงประมาณ $40,000 CAD เลยทีเดียว

Associate Degree ที่เปิดสอนที่ Douglas College มีสาขาที่น่าสนใจดังนี้

Associate of Arts

  • Anthropology
  • Asian Studies
  • Associate of Arts Degree – General
  • Communications
  • Creative Writing
  • Criminology
  • Economics
  • Environmental Studies
  • Future Professional Pilots
  • Gender, Sexualities and Women’s Studies
  • Geography
  • History
  • Intercultural and International Studies
  • Mathematics
  • Modern Languages
  • Performing and Fine Arts
  • Philosophy
  • Political Science
  • Psychology
  • Sociology

Associate of Sciences

  • Associate of Science Degree – General
  • Biology
  • Chemistry
  • Computing Science
  • Geology
  • Environmental Science
  • Mathematics

Business, Engineering and Computing Science University Transfer

  • Commerce and Business Administration Diploma (สำหรับผู้ที่ต้องการเทียบโอนหน่วยกิตไปเรียน Business Studies ในระดับมหาวิทยาลัย)
  • Engineering and Fabrication Technologies Diploma (รับรองการเทียบโอนหน่วยกิตไปยังสาขา Engineering University of British Columbia และ University of Victoria)
  • Engineering Foundations Certificate (รับรองการเทียบโอนหน่วยกิตไปยังสาขา Engineering ของ University of British Columbia, Simon Fraser University และ University of Victoria)
  • Computing Science Diploma

สำหรับนักเรียนที่ภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ในการเข้าเรียนระดับปริญญาตรีหรือระดับอนุปริญญา สามารถเรียนปรับภาษาอังกฤษกับ Douglas College ได้

English Language Learning and Acquisition หรือ ELLA เป็นโปรแกรมที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ถึงเกณฑ์รับสมัครเข้าเรียนระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีหรือสูงขึ้นไป โดยใช้หลักสูตรที่เรียกว่า Academic College English (ACE) มุ่งสอนให้นักเรียนสามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยได้ เรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีทั้งหมด 3 ระดับ แต่ละระดับประกอบไปด้วย 4 คอร์ส ดังนี้

 • Discussion course
 • Comprehension course
 • Writing course
 • Accuracy course

วิธีการสมัคร

สมัครออนไลน์ สามารถติดต่อ EFL – North America Study

รายละเอียดที่พักสำหรับนักศึกษา Douglas College

Douglas College ไม่มีหอพักภายในสถาบัน ดังนั้นนักศึกษาที่มาเรียนที่นี่จะต้องพักแบบ off-campus โดยมีให้เลือก ดังนี้

Homestay เป็นการพักกับครอบครัวแคนาดา เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เรียนรู้วัฒนธรรมของครอบครัวแคนาดา ผู้ให้บริการจัดหา Homestay ที่ทาง Douglas College แนะนำ ได้แก่

First Choice International รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก https://myfci.ca/

Cypress Accommodation รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก https://cypressaccommodations.com/

CanBeHome Canada Homestay รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก http://canbehome.ca/

Student Residences เป็นหอพักนักศึกษา ผู้ให้บริการที่ทาง Douglas College แนะนำได้แก่

Global Education City รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก https://gecliving.com/

Renting หากอยากเช่าที่พักอยู่ส่วนตัว ทาง Douglas College ก็มีผู้จัดหาที่น่าเชื่อถือแนะนำเช่นกัน ได้แก่

Vancouver Rent it รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก https://www.vancouverrentit.com/

Canadian Apartment Properties REIT รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก https://www.capreit.ca/


Education for Life – North America Study ตัวแทนของ Douglas College อย่างเป็นทางการ บริการฟรีทุกขั้นตอน Tel. 02-129-3214, 091-742-5900 สมัครเรียน สมัครหอพักของมหาวิทยาลัย จองตั๋วเครื่องบิน รถรับ-ส่งสนามบิน รวมถึงเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัคร On-line และทำการนัดหมายกับสถานฑูต อเมริกา แคนาดา ให้ฟรี

Back To Top