fbpx
skip to Main Content
vancouver_004
vancouver_005
vancouver_002
vancouver_003
vancouver_001
vancouver_004 vancouver_005 vancouver_002 vancouver_003 vancouver_001

Vancouver School Board

High School

 • ประเภท

  โรงเรียนมัธยมรัฐบาล
 • ก่อตั้งเมื่อ

  1852
 • Location

  Vancouver, British Columbia

เรียนต่อแคนาดาที่ Vancouver School Board (ระดับมัธยมปลาย)

Vancouver School Board เป็นเขตการศึกษาขนาดใหญ่ของแคนาดาตั้งอยู่ที่ Vancouver รัฐ British Columbia ซึ่งอยู่ระหว่างภูเขาและมหาสมุทร อากาศอบอุ่นและไม่หนาวเกินไปในฤดูหนาว Vancouver เป็นเมืองที่ปลอดภัยและสวยงามเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก มีสถานที่น่าสนใจสำหรับทำกิจกรรมมากมาย เช่น เล่นสกี ฮอกกี้ สเก็ต พายเรือคายัค ชมนิทรรศการศิลปะ ชมคอนเสิร์ต เป็นต้น

Vancouver School Board มีหลักสูตรการเรียนที่มีคุณภาพ สอนโดยคุณครูที่มีความสามารถ และได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับนักเรียน โรงเรียนในเขตการศึกษานี้เป็นระบบตัดเกรดรายปี (linear system) ในระดับมัธยมปลายประกอบไปด้วย 18 โรงเรียน ได้แก่

 1. Britannia Secondary School
 2. Sir Winston Churchill Secondary School
 3. Sir Charles Tupper Secondary School
 4. David Thompson Secondary School
 5. Eric Hamber Secondary School
 6. Gladstone Secondary School
 7. John Oliver Secondary School
 8. Killarney Secondary School
 9. King George Secondary School
 10. Kitsilano Secondary School
 11. Magee Secondary School
 12. Point Grey Secondary School
 13. Prince of Wales Secondary School
 14. Templeton Secondary School
 15. University Hill Secondary School
 16. Vancouver Technical Secondary School
 17. Windermere Secondary School
 18. South Hill Education Center

วันเปิดภาคเรียน

 • ภาคเรียนที่ 1 : กันยายน – มกราคม
 • ภาคเรียนที่ 2 : กุมภาพันธ์ – มิถุนายน

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ระดับมัธยมปลาย

รอบการศึกษา กันยายน 2023 และ กุมภาพันธ์ 2024
1 ปีการศึกษา ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน

รายการ ค่าใช้จ่าย (CAD)
ค่าธรรมเนียมการสมัคร $ 300
ค่าเล่าเรียน $ 16,000
ค่าประกันสุขภาพ $ 1,100
ค่าจัดหาที่พักโฮมสเตย์ MLI Homestay $ 550
ค่าที่พักแบบโฮมสเตย์ MLI Homestay $ 14,720
Custodianship fee MLI Homestay $ 1,600
บริการรับส่งสนามบิน MLI Homestay $ 300
รวมทั้งหมด $ 34,570

*รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ระดับมัธยมปลาย

 1. ใบสมัคร (Application form) (ขอรับเอกสารได้จาก EFL North America Study)
 2. ใบรับรองผลการเรียนย้อนหลัง 2 ปีล่าสุด(Transcripts)
 3. สำเนาหน้าพาสปอร์ต (Copy of passport)
 4. Immunization Record
 5. รูปถ่ายปัจจุบัน

ช่วงที่เปิดรับสมัคร

 • เข้าเรียนรอบกันยายน: ตุลาคม-พฤษภาคม
 • เข้าเรียนรอบกุมภาพันธ์: มีนาคม-ตุลาคม

ที่พักนักเรียน

นักเรียนต่างชาติจะต้องพักอยู่กับ Homestay Family กับ MLI Homestay ผู้ให้บริการจัดหา Homestay Family ให้แก่นักเรียน มีเป้าหมายให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การอยู่โฮมสเตย์ที่ดีที่สุด

เรียนต่อ Britannia Secondary School

Britannia Secondary School ตั้งอยู่บริเวณ Cotton Dr, Vancouver, BC ใจกลางของVancouver เปิดรับนักเรียนระดับ Grade 8-12 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 758 คน

Britannia Secondary School มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้นักเรียนที่จบการศึกษาจากที่นี่มีความรับผิดชอบ ความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่จำเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพของตัวเองต่อไปในอนาคต โรงเรียนมีสถานที่อำนวยความสะดวกให้นักเรียนได้ใช้บริการตั้งแต่ สระว่ายน้ำ ลานไอซ์สเก็ต สนามกีฬา ฟิตเนส และโรงยิมถึง 4 แห่ง

รายวิชาที่น่าสนใจ Britannia Secondary School

 • Entrepreneurship and Marketing
 • Marketing & Promotion
 • E-commerce
 • Music
 • Visual Arts
 • Art Studio
 • Media Arts
 • Modern Languages
 • Workplace Mathematics
 • Computer Science

เรียนต่อ Sir Winston Churchill Secondary School

Sir Winston Churchill Secondary School ตั้งอยู่บริเวณ Heather St, Vancouver, BC ทางตอนใต้ของ Vancouver เปิดรับนักเรียนระดับ Grade 8-12 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 2,000 คน

Sir Winston Churchill Secondary School มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนในทุกด้าน เช่น วิชาการ ร่างกาย ความคิดสร้างสรรค์และศีลธรรม ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ท้าทาย เกิดเป็นทักษะและความรู้ที่นักเรียนสามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้

รายวิชาที่น่าสนใจ Sir Winston Churchill Secondary School

 • Fashion Design
 • Interior Design
 • Psychology
 • Director & Script writing
 • Graphic Arts
 • Dance Technique & Performance
 • Film & TV Production
 • Financial Accounting
 • Engineering
 • Media Design

เรียนต่อ Sir Charles Tupper Secondary School

Sir Charles Tupper Secondary School ตั้งอยู่บริเวณ 24th Ave, Vancouver, BC ใจกลางเมือง Vancouver เปิดรับนักเรียนระดับ Grade 8-12 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 1,000 คน

Sir Charles Tupper Secondary School ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ท้าทายภายใต้สังคมการเรียนรู้ที่สนับสนุนกันและกัน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพเฉพาะบุคคลของนักเรียนและให้นักเรียนเติบโตเป็นบุคคลที่มีความรอบคอบ ความใส่ใจและทำประโยชน์ให้แก่สังคม

รายวิชาที่น่าสนใจ Sir Charles Tupper Secondary School

 • Studio Arts 2D
 • Visual Arts
 • Computer programming
 • Media Design
 • Culinary Arts
 • Interpersonal and Family Relationships (Social Psychology)
 • Applied Design, Skills, and Technologies
 • Physical and Health Education
 • Entrepreneurship & Marketing
 • Textiles and Fashion Design

เรียนต่อ David Thompson Secondary School

David Thompson Secondary School ตั้งอยู่บริเวณ 55th Ave, Vancouver, BC เปิดรับนักเรียนระดับ Grade 9-12 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 1,400 คน

David Thompson Secondary School มีเป้าหมายพัฒนานักเรียนผ่านประสบการณ์ เพื่อพัฒนาทั้งด้านการคิดวิเคราะห์ วิชาการความรู้ รวมถึงยอมรับความหลากหลาย มีความเข้าอกเข้าใจและเห็นคุณค่าของการมีอยู่และวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองในประเทศแคนาดา

รายวิชาที่น่าสนใจ David Thompson Secondary School

 • Marketing and E-Commerce
 • Business Communication
 • Money Management
 • Tourism
 • Visual Arts
 • Dance Choreography
 • Film and Video production
 • Instrumental Music
 • Culinary Arts
 • Fiber Crafts and Maker Technology

เรียนต่อ Eric Hamber Secondary School

Eric Hamber Secondary School ตั้งอยู่บริเวณ Willow St, Vancouver, BC ระหว่าง Van Dusen Gardens และ Queen Elizabeth Park เปิดรับนักเรียนระดับ Grade 8-12 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 1,400 คน

Eric Hamber Secondary School มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีความเป็นเลิศในหลายด้านทั้งวิชาการ ศิลปะ ร่างกาย และสังคม ภายใต้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย มีการร่วมมือและการเคารพซึ่งกันและกัน

รายวิชาที่น่าสนใจ Eric Hamber Secondary School

 • Digital Media Development
 • Culinary Arts
 • Fashion Design
 • Textiles Industry
 • Social Psychology
 • Drafting and Design
 • Electronics and Robotics
 • World Literature
 • Visual Arts
 • Dance Company

เรียนต่อ Gladstone Secondary School

Gladstone Secondary School ตั้งอยู่บริเวณ Gladstone St, Vancouver, BC ซึ่งเป็น Vancouver’s Kensington ใกล้กับ Nanimo Sky Train station เปิดรับนักเรียนระดับ Grade 8-12 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 1,340 คน

Gladstone Secondary School มุ่งเน้นให้นักเรียนประสบความสำเร็จทางด้านวิชาการ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีความเป็นผู้นำ ผ่านสังคมการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้เจอประสบการณ์ที่หลากหลาย เป็นการเตรียมตัวสำหรับสังคมที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

รายวิชาที่น่าสนใจ Gladstone Secondary School

 • Drama
 • Visual Arts
 • Dance Foundations
 • Film & Television Production
 • Theatre Company
 • Graphics
 • Technical Studies – Drafting and Design
 • Interpersonal and Family Relationships
 • Culinary Arts
 • Robotics

เรียนต่อ John Oliver Secondary School

John Oliver Secondary School ตั้งอยู่บริเวณ East 41st Ave, Vancouver, BC เปิดรับนักเรียนระดับ Grade 8-12 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 1,049 คน

John Oliver Secondary School มุ่งพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างครอบคลุม ทั้งด้านปัญญา อารมณ์และร่างกาย เพื่อให้นักเรียนเล็งเห็นคุณค่าในตัวเองและของผู้อื่น และนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปทำประโยชน์แก่สังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

รายวิชาที่น่าสนใจ John Oliver Secondary School

 • Entrepreneurship
 • Marketing and Promotion
 • Culinary Arts
 • Food Studies
 • Electronics and Robotics
 • STEM
 • Dance Foundations
 • Media Arts
 • Photography
 • Arts Education

เรียนต่อ Killarney Secondary School

Killarney Secondary School ตั้งอยู่บริเวณ Killarney St, Vancouver, BC เปิดรับนักเรียนระดับ Grade 8-12 ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 2,000 คน

Killarney Secondary School มีเป้าหมายในการสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้กับนักเรียน ซึ่งต้องเป็นสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ สะอาด ปลอดภัย มีการร่วมมือและเคารพซึ่งกันและกัน และเป็นสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความนับถือในตัวเองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

รายวิชาที่น่าสนใจ Killarney Secondary School

 • Business Computer Applications
 • Psychology
 • Visual Arts
 • Arts Studio
 • Digital Imaging & Photography
 • Acting
 • Theatre Criticism
 • Directing & Script Development
 • Computer Programming
 • Robotics

เรียนต่อ King George Secondary School

King George Secondary School ตั้งอยู่บริเวณ Barclay St, Vancouver, BC เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก อยู่ใกล้ Stanley Park เปิดรับนักเรียนระดับ Grade 8-12 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 500 คน

King George Secondary School มุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพผ่านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่ปลอดภัย เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดในอนาคตและทำประโยชน์ให้แก่สังคม

รายวิชาที่น่าสนใจ King George Secondary School

 • Life Science
 • Environmental Science
 • Urban Studies
 • Directing & Scriptwriting
 • Dance Foundations
 • Contemporary Music
 • Leadership
 • Photography
 • Computer Programming
 • Information and Communication Technologies

เรียนต่อ Kitsilano Secondary School

Kitsilano Secondary School ตั้งอยู่บริเวณ Trafalgar St, Vancouver, BC ถัดจาก Community Centre ที่มีสถานที่ทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ลานสเก็ต ฟิตเนสและสนามกีฬาขนาดใหญ่ เปิดรับนักเรียนระดับ Grade 8-12 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 1,300 คน

Kitsilano Secondary School มีเป้าหมายหลักในการสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในโรงเรียนให้กับนักเรียน เพื่อพัฒนาสุขภาวะทางอารมณ์และสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการ อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชนพื้นเมืองในพื้นที่

รายวิชาที่น่าสนใจ Kitsilano Secondary School

 • Entrepreneurship & Marketing
 • E-Commerce
 • Media Design
 • Computer Programming
 • Digital Communications
 • Psychology
 • Visual Arts
 • Studio Arts 3D
 • Drama
 • Graphic Production

เรียนต่อ Magee Secondary School

Magee Secondary School ตั้งอยู่บริเวณ Maple St, Vancouver, BC เปิดรับนักเรียนระดับ Grade 8-12 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 1,200 คน

Magee Secondary School มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ สุขภาพกายแข็งแรงและค้นพบสิ่งที่ให้คุณค่า โดยมีหลักสูตรวิชาการที่ค่อนข้างเข้มงวดและเน้นให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในด้านการเรียนของตัวเอง แต่ยังอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมการเรียนที่สนุกสนาน

รายวิชาที่น่าสนใจ Magee Secondary School

 • Digital Communications and Computer Applications
 • Marketing and Promotion
 • Tourism
 • Computer Programming
 • Digital Media Design
 • Graphic Production
 • Culinary Arts
 • Psychology
 • Engineering
 • Film and Theatre Criticism

เรียนต่อ Point Grey Secondary School

Point Grey Secondary School ตั้งอยู่บริเวณ East Blvd, Vancouver, BC เปิดรับนักเรียนระดับ Grade 8-12 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 1,200 คน

Point Grey Secondary School มุ่งมั่นสนับสนุนและพัฒนากลุ่มนักเรียนที่มีความหลากหลายในด้านการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ ความใส่ใจตัวเองและใส่ใจผู้อื่น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการออกไปสู่โลกภายนอก

รายวิชาที่น่าสนใจ Point Grey Secondary School

 • Computer Science
 • Psychology
 • Literary Studies
 • Graphic Design
 • Photography
 • Film Studies
 • Acting
 • Games & Sports
 • Drama
 • Art Studio

เรียนต่อ Prince of Wales Secondary School

Prince of Wales Secondary School ตั้งอยู่บริเวณ Eddington Dr, Vancouver, BC เปิดรับนักเรียนระดับ Grade 8-12 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 850 คน

Prince of Wales Secondary School เน้นสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนที่ปลอดภัย มีความหลากหลายและสนับสนุนกัน เพื่อให้นักเรียนมีความนับถือในตัวเอง การร่วมมือและเคารพซึ่งกันและกัน โดยทรัพยากรในโรงเรียนถูกจัดสรรอย่างครบครันเพื่อสนับสนุนนักเรียนในด้านปัญญา ศิลปะ ร่างกายและสังคม

รายวิชาที่น่าสนใจ Prince of Wales Secondary School

 • Art/Drama
 • Visual Art
 • Photography
 • Media Design
 • Graphic Arts
 • Culinary Arts
 • Fashion Design
 • Computer Science
 • Web Development
 • Art Metal & Jewelry

เรียนต่อ Templeton Secondary School

Templeton Secondary School ตั้งอยู่บริเวณ Templeton Dr, Vancouver, BC เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในตะวันออกเฉียงเหนือของ Vancouver เปิดรับนักเรียนระดับ Grade 8-12 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 800 คน

Templeton Secondary School มุ่งพัฒนานักเรียนในด้านปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ ร่างกายและจิตใจ ผ่านประสบการณ์และโอกาสที่หลากหลายภายใต้สังคมการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและสนับสนุนกันและกัน

รายวิชาที่น่าสนใจ Templeton Secondary School

 • Fashion Industry
 • Computer Programming
 • Robotics
 • Engineering
 • Drama
 • Theatre Production
 • Media Arts
 • Animation
 • Games & Sports
 • Concert Band

เรียนต่อ University Hill Secondary School

University Hill Secondary School ตั้งอยู่บริเวณ Ross Drive, Vancouver, BC เป็นโรงเรียนที่เล็กที่สุดในเขตการศึกษานี้และอยู่ใน University of British Columbia campus เปิดรับนักเรียนระดับ Grade 8-12 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 850 คน

University Hill Secondary School เป็นโรงเรียนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มุ่งพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศภายใต้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เน้นการร่วมมือและการมีความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ โรงเรียนยังให้ความสำคัญกับการชื่นชมความสำเร็จของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมในทางบวกต่อไป

รายวิชาที่น่าสนใจ University Hill Secondary School

 • Entrepreneurship
 • Computer studies
 • Food Studies
 • Jewelry
 • Engineering
 • Music
 • Visual Arts
 • Drama
 • Film & Television
 • Creative Writing

เรียนต่อ Vancouver Technical Secondary School

Vancouver Technical Secondary School ตั้งอยู่บริเวณ East Broadway, Vancouver, BC เปิดรับนักเรียนระดับ Grade 8-12 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 1,600 คน

Vancouver Technical Secondary School ได้รับการเลือกให้เป็นโรงเรียนตัวอย่างในปี 1995 จาก Canadian Education Association โดยโรงเรียนมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนที่เหมาะสมแก่นักเรียน ซึ่งจะต้องเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยและน่าอยู่ มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ครบครัน ให้ความสำคัญกับความหลากหลาย การตระหนักรู้และมีความรับผิดชอบทางสังคม

รายวิชาที่น่าสนใจ Vancouver Technical Secondary

 • Psychology
 • Philosophy
 • Marketing
 • Computer Studies
 • Game Design
 • Culinary Arts
 • Robotics, Electronics & Engineering
 • Video Production
 • Theatre Production
 • Studio Arts 2D

เรียนต่อ Windermere Secondary School

Windermere Secondary School ตั้งอยู่บริเวณ East 27th Ave, Vancouver, BC เปิดรับนักเรียนระดับ Grade 8-12 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 4,200 คน

Windermere Secondary School มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีการร่วมมือและเคารพซึ่งกันและกัน มีความนับถือในตัวเอง ความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม และสามารถนำสิ่งที่เรียนไปประยุกต์และต่อยอดในอนาคต โดยจัดการเรียนการสอนภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

รายวิชาที่น่าสนใจ Windermere Secondary School

 • Web Page Design
 • Computer programming
 • Fashion Design
 • Interpersonal and Family Relationships
 • Housing and Living Environment
 • Electronics and Robotics
 • Language Arts
 • Instrumental Music
 • Dance Foundations
 • Drama

เรียนต่อ South Hill Education Center

South Hill Education Center ตั้งอยู่บริเวณ Fraser St, Vancouver, BC เปิดรับนักเรียนระดับ Grade 10-12 และมี academic high school courses สำหรับนักเรียนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 1,200 คน

South Hill Education Center มีหลักสูตรวิชาสำหรับ Grade 10-12 และวิชาพื้นฐานอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไป นักเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนแบบ structured (classroom-based) หรือ self-paced เพื่อมั่นใจว่านักเรียนสามารถเลือกวิธีการเรียนที่เหมาะสมกับเงื่อนไขของตัวเองได้

รายวิชาที่น่าสนใจ South Hill Education Center

 • Computer Science
 • Accounting
 • Humanities
 • Digital Photography
 • Fashion industry
 • Entrepreneurship
 • Food Studies
 • Life Science
 • Philosophy
 • Social Justice

Education for Life – North America Study ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการของ Vancouver School Board ประจำประเทศไทย

หากนักเรียนสนใจเรียนที่ Vancouver School Board Education for Life – North America Study บริการฟรีทุกขั้นตอน Tel. 02-129-3214, 091-742-5900 สมัครเรียน สมัครหอพักของมหาวิทยาลัย จองตั๋วเครื่องบิน รถรับ-ส่งสนามบิน รวมถึงเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัคร On-line และทำการนัดหมายกับสถานฑูต อเมริกา แคนาดา ให้ฟรี

Back To Top