fbpx
skip to Main Content
burnaby006
burnaby004
burnaby005
burnaby001
burnaby003
burnaby002
burnaby008
burnaby007
burnaby006 burnaby004 burnaby005 burnaby001 burnaby003 burnaby002 burnaby008 burnaby007

Burnaby School District

High School

 • ประเภท

  โรงเรียนมัธยมรัฐบาล
 • ก่อตั้งเมื่อ

  1906
 • Location

  Burnaby, British Columbia

เรียนต่อแคนาดาที่ Burnaby School District (ระดับมัธยมปลาย)

Burnaby School District ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง Vancouver เพียง 30 นาที โดยสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าของเมือง Vancouver สถานที่ล้อมรอบไปด้วยพื้นที่สีเขียว ศูนย์การค้าและแหล่งที่พักที่ปลอดภัย โรงเรียนในเขตนี้จัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้นักเรียน เช่น Arts studio, Media & Graphic labs, Drama studio เป็นต้น และมีหลักสูตรการเรียนที่มีคุณภาพให้เลือกมากมาย นักเรียนต่างชาติจะได้เรียนในหลักสูตรปกติร่วมกับนักเรียนของแคนาดาและได้รับการสนับสนุนด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติม นักเรียนที่สำเร็จหลักสูตรมัธยมปลายจะมีสิทธิเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาระดับสูงในแคนาดาและสหรัฐอเมริกา

Burnaby School District โรงเรียนในเขตการศึกษานี้เป็นระบบตัดเกรดรายภาคเรียน (Semester system) 4 โรงเรียน และระบบตัดเกรดรายปี (Linear system) 4 โรงเรียน จัดการเรียนการสอนเป็นกลุ่มขนาดเล็กและดำเนินการสอนโดยคุณครูที่ผ่านการรับรอง โรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมปลายในเขตนี้มี 8 โรงเรียน ได้แก่

 1. Alpha Secondary School (Semester system)
 2. Burnaby Central Secondary (Semester system)
 3. Burnaby Mountain Secondary (Semester system)
 4. Byrne Creek Secondary (Semester system)
 5. Burnaby North Secondary (Linear system)
 6. Burnaby South Secondary (Linear system)
 7. Cariboo Hill Secondary (Linear system)
 8. Moscrop Secondary School (Linear system)

วันเปิดภาคเรียน

 • ภาคเรียนที่ 1 : กันยายน – มกราคม
 • ภาคเรียนที่ 2 : กุมภาพันธ์ – มิถุนายน

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ระดับมัธยมปลาย

รอบการศึกษา กันยายน 2023 และ กุมภาพันธ์ 2024
1 ปีการศึกษา ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน

รายการ ค่าใช้จ่าย (CAD)
ค่าธรรมเนียมการสมัคร $ 250
ค่าเล่าเรียน $ 15,250
ค่าประกันสุขภาพ $ 1,250
ค่าสมัครที่พักโฮมสเตย์ Langara Homestay $ 550
ค่าที่พักโฮมสเตย์ Langara Homestay $ 13,500
Custodianship fee Langara Homestay $ 525
Annual Administrative fee Langara Homestay $ 400
บริการรับที่สนามบิน  Langara Homestay $ 150
รวมทั้งหมด $ 31,875

*รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ระดับมัธยมปลาย

 1. ใบรับรองผลการเรียน ย้อนหลัง 2 ปีการศึกษา (Transcripts)
 2. สำเนาพาสปอร์ต (Copy of passport)
 3. รูปถ่ายปัจจุบัน
 4. Course selection form
 5. Participation Agreement and Waiver Form
 6. Custodianship Declaration forms
 7. ใบรับรองการตรวจสุขภาพ (Medical Information form)

ช่วงที่เปิดรับสมัคร

 • เข้าเรียนรอบกันยายน: ตุลาคม-พฤษภาคม
 • เข้าเรียนรอบกุมภาพันธ์: มีนาคม-ตุลาคม

ที่พักนักเรียน

นักเรียนต่างชาติจะต้องพักอยู่กับ Homestay Family กับ Langara Homestay ผู้ให้บริการจัดหา Homestay Family ให้แก่นักเรียน มีเป้าหมายให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การอยู่โฮมสเตย์ที่ดีที่สุด

เรียนต่อ Alpha Secondary School

Alpha Secondary School ตั้งอยู่บริเวณ Alpha Avenue, Burnaby, BC เปิดรับนักเรียนระดับ Grade 8-12 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 1,100 คน

Alpha Secondary School มุ่งส่งเสริมให้สังคมในโรงเรียนเป็นสังคมที่สนับสนุนซึ่งกันและกันและยอมรับความหลากหลาย เปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละคนได้พัฒนาในด้านที่สนใจผ่านวิชาเรียนและกิจกรรมเพิ่มเติมต่าง ๆ และผลักดันให้นักเรียนนำสิ่งที่ได้เรียนไปต่อยอดในอนาคต

รายวิชาที่น่าสนใจ Alpha Secondary School

 • Robotics
 • Theatre & Dance Company
 • Dance
 • Digital Media
 • Design
 • Instrumental & Choral Music
 • Painting
 • Psychology
 • Computer Science
 • Rugby

เรียนต่อ Burnaby Central Secondary School

Burnaby Central Secondary School ตั้งอยู่บริเวณ Deer Lake Parkway, Burnaby, BC เปิดรับนักเรียนระดับ Grade 8-12 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 1,460 คน

Burnaby Central Secondary School มีชื่อเสียงโดดเด่นด้านกีฬา โดยมีทีมนักกีฬามากกว่า 30 ทีมต่อปี หลักสูตรกีฬามีให้เลือกมากมาย เช่น Soccer, Basketball, Badminton, Wrestling, Basketball, Lacrosse และ Gymnastics เป็นต้น และได้รับรางวัลต่าง ๆ ในด้าน Performing Arts อีกทั้งยังเป็นที่รู้จักว่าเป็นโรงเรียนที่มีกิจกรรมนอกเหนือจากวิชาการให้เลือกอย่างหลากหลาย

รายวิชาที่น่าสนใจ Burnaby Central Secondary School

 • Culinary Arts
 • Fashion Design
 • Soccer
 • Symphony Orchestra
 • Psychology
 • Human Geography
 • Photography
 • Script Writing
 • Directing
 • Theatre Production

เรียนต่อ Burnaby Mountain Secondary School

Burnaby Mountain Secondary School ตั้งอยู่บริเวณ Eastlake Drive, Burnaby, BC ใกล้กับSimon Fraser University เปิดรับนักเรียนระดับ Grade 8-12 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 1,500 คน

Burnaby Mountain Secondary School มุ่งที่จะจัดสรรสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและสนับสนุนกันและกันให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตัวเองสู่ความเป็นเลิศได้อย่างเต็มที่ เป้าหมายของโรงเรียนนั้นต้องการให้นักเรียนสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนไปต่อยอดในอนาคตได้ และเรียนจบไปเป็นคนที่เคารพทั้งตัวเองและผู้อื่น พร้อมทั้งทำประโยชน์ให้แก่สังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

รายวิชาที่น่าสนใจ Burnaby Mountain Secondary School

 • Hospitality Management
 • Leadership
 • SFU Soccer
 • SFU Swimming
 • Social Justice
 • Environmental Science
 • Ceramics & Sculpture
 • Jazz Band
 • Media Arts
 • Theatre

เรียนต่อ Byrne Creek Secondary School

Byrne Creek Secondary School ตั้งอยู่บริเวณ 18th Street, Burnaby, BC เป็นโรงเรียนระดับมัธยมปลายที่ใหม่ที่สุดและเป็น Community school หนึ่งเดียวในเขต Burnaby จึงประกอบไปด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ มากมาย เปิดรับนักเรียนระดับ Grade 8-12 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 1,050 คน

Byrne Creek Secondary School ยึดมั่นในหลักความซื่อสัตย์ ความเข้าอกเข้าใจ ความสำเร็จ ความเคารพกันและกัน และการทำงานเป็นทีม นักเรียนที่โรงเรียนนี้จะได้รับการส่งเสริมให้เป็นคนที่ทำประโยชน์ให้แก่สังคมตั้งแต่ระดับโรงเรียน ชุมชนไปจนถึงระดับโลก และเนื่องจากเป็น community school ผู้ปกครองจะมีบทบาทฃ่วยให้แนวทางการเรียนการสอนพัฒนาด้วยเช่นกัน

รายวิชาที่น่าสนใจ Byrne Creek Secondary School

 • Business and Information Technology
 • Media Arts
 • Industry Training
 • Theatre Tech Program
 • Digital Sound Recording
 • Videography
 • Theater Company
 • Photography
 • Animation
 • Dance Company

เรียนต่อ Burnaby North Secondary School

Burnaby North Secondary School ตั้งอยู่บริเวณ Hammarskjold Drive, Burnaby, BC เปิดรับนักเรียนระดับ Grade 8-12 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 1,800 คน

Burnaby North Secondary School เป็นโรงเรียนที่มีวิชาหลักสูตร AP ให้เลือกเยอะมากที่สุดในแคนาดา มีวิชาที่น่าสนใจมากมาย เช่น 2D Design, 3D Design Portfolio, Art History, Psychology เป็นต้น อีกทั้งยังมีหลักสูตรด้านศิลปะการแสดงและทัศนศิลป์ที่ดีที่สุดของ British Columbia และยังมีหลักสูตรมุ่งเน้นด้านศิลปะสำหรับนักเรียนที่ต้องการจะต่อยอดในด้านทัศนศิลป์

รายวิชาที่น่าสนใจ Burnaby North Secondary School

 • Financial Accounting
 • Philosophy
 • String Orchestra
 • Animation
 • Digital Sound Recording
 • Film & Broadcasting
 • Photography
 • Photojournalism
 • Theatre
 • Ice Hockey

เรียนต่อ Burnaby South Secondary School

Burnaby South Secondary School ตั้งอยู่บริเวณ Rumble Street, Burnaby, BC เปิดรับนักเรียนระดับ Grade 8-12 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 1,850 คน

Burnaby South Secondary School เป็นสังคมการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความเคารพซึ่งกันและกัน และการทำงานร่วมกัน Burnaby South Secondary School เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ในเขตนี้ มีหลักสูตรวิชาให้เลือกหลากหลายและยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยให้แก่นักเรียน เช่น Michael J. Fox Theatre, Television Production Studio และ Professional Recording Studio

รายวิชาที่น่าสนใจ Burnaby South Secondary School

 • 3D Art Design
 • trepreneurship
 • Fitness Trainer Certificate
 • American Sign Language
 • Hand Bell Choir
 • Marketing
 • Symphony Orchestra
 • TV Production
 • Media Arts
 • Music Technology/Composition

เรียนต่อ Cariboo Hill Secondary School

Cariboo Hill Secondary School ตั้งอยู่บริเวณ 16th Avenue, Burnaby, BC เปิดรับนักเรียนระดับ Grade 8-12 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 675 คน

Cariboo Hill Secondary School เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ทำให้สามารถดูแลนักเรียนต่างชาติได้เหมือนเป็นครอบครัว นักเรียนสามารถเข้าถึงคุณครูและเพื่อนได้ง่าย โรงเรียนมีหลักสูตรวิชาให้เลือกเรียนมากมายทั้งวิชาการและกีฬา เช่น Volleyball, Lacrosse และ Soccer เป็นต้น

รายวิชาที่น่าสนใจ Cariboo Hill Secondary School

 • Fashion Design
 • IT Academies
 • Photography
 • Animation
 • Dance Company
 • Digital Sound Recording
 • Film Studies
 • Graphic Design/Arts
 • Theatre Company
 • Videography

เรียนต่อ Moscrop Secondary School

Moscrop Secondary School ตั้งอยู่บริเวณ Moscrop Street, Burnaby, BC เปิดรับนักเรียนระดับ Grade 8-12 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 1,400 คน

Moscrop Secondary School มุ่งเน้นพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านปัญญา ศิลปะ ร่างกายและสังคมผ่านหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกคนในโรงเรียน โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างคุณค่าในตัวเอง ความเข้าใจและยอมรับความหลากหลายของผู้คนทั้งลักษณะการใช้ชีวิต ความเชื่อและความสามารถ

รายวิชาที่น่าสนใจ Moscrop Secondary School

 • Music Leadership
 • Psychology
 • Robotics
 • BCIT Health Sciences Certificate
 • Mentorship
 • Dance Company
 • Script Writing
 • Photography
 • Orchestra (strings)
 • Directing

Education for Life – North America Study ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการของ Burnaby School District ประจำประเทศไทย

หากนักเรียนสนใจเรียนที่ Burnaby School District Education for Life – North America Study บริการฟรีทุกขั้นตอน Tel. 02-129-3214, 091-742-5900 สมัครเรียน สมัครหอพักของมหาวิทยาลัย จองตั๋วเครื่องบิน รถรับ-ส่งสนามบิน รวมถึงเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัคร On-line และทำการนัดหมายกับสถานฑูต อเมริกา แคนาดา ให้ฟรี

Back To Top