fbpx
skip to Main Content


เรียนต่อ Burnaby School District, British Columbia

Burnaby School District ประกอบไปด้วยโรงเรียน High School ในเขต Burnaby ทั้งหมด 8 โรงเรียน ตั้งอยู่ห่างจาก Downtown Vancouver เพียง 30 นาทีโดยใช้บริการ Skytrain ของเมือง Vancouver
นักเรียนต่างชาติของ Burnaby School District จะได้เรียนในหลักสูตรปกติร่วมกับนักเรียนของแคนาดา และจะได้การสนับสนุนด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติมโดยเรียนภาษาอังกฤษปรับความ พร้อม พร้อมกับวิชาในหลักสูตร High School ทั่วไปโดยไม่เสียเวลาเรียน นักเรียนที่สำเร็จหลักสูตรมัธยม จะมีสิทธิเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาระดับสูงในแคนาดา สหรัฐฯ


วันเริ่มต้นการศึกษา
เทอม 1 : เดือนกันยายน – เดือนมกราคม

เทอม 2 : เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมิถุนายน

2021-2022
ค่าใช้จ่ายสำหรับหลักสูตรมัธยมศึกษา – หนึ่งปีการศึกษา (10 เดือน) (CAD)
ค่าธรรมเนียมการสมัคร (จ่ายครั้งเดียวเท่านั้น) 250
ค่าเล่าเรียน 15,250
ประกันสุขภาพ 1,100
ค่าธรรมเนียมการจัดหาที่พักแบบโฮมสเตย์ (จ่ายครั้งเดียวเท่านั้น) 550
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลที่พักแบบโฮมสเตย์ (จ่ายครั้งเดียวเท่านั้น) 525
ที่พักแบบโฮมสเตย์: ค่าธรรมเนียมรายเดือน (10 เดือน) 10,000
ค่าธรรมเนียมที่พักแบบโฮมสเตย์สำหรับวันที่เกิน 33 ต่อคืน
การไปรับที่สนามบิน 120
รวมทั้งหมด $27,795*

*ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้ไม่รวมการศึกษานอกสถานที่นอกเหนือจากสัปดาห์ปฐมนิเทศและการซื้อของใช้ส่วนตัว เช่น เสื้อผ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และตั๋วเครื่องบิน

เรียนต่อ >> Alpha Secondary

4600 Parker Street จำนวนนักเรียน : นักเรียน 800 ราย วันเปิดภาคเรียนของโรงเรียน : กันยายน ถึง มกราคม , กุมภาพันธ์ ถึง มิถุนายน
หลักสูตรการศึกษา :

 • หลักสูตร B.C. (B.C. Graduation)
 • การเรียนล่วงหน้า (Advanced Placement)
 • หลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศ (Honours)
 • หลักสูตร ESL หลักสูตรความเป็นผู้นำฟิตเนส (Fitness Leadership)
 • หลักสูตรมุ่งเน้นด้านภาษาฝรั่งเศส (French lmmersion)

จุดเด่น

 • ในฐานะโรงเรียนขนาดเล็ก Alpha จึงอำนวยสิ่งแวดล้อมที่สามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติได้ดี รวมถึงการหาเพื่อนและขอแนะนำเพิ่มเติมจากอาจารย์สามารถทำได้อย่างง่ายดาย
 • โรงเรียนแห่งนี้มีหลักสูตรอันหลากหลายด้านการส่งเสริมความเป็น เลิศและการศึกษาล่วงหน้าสำหรับนักเรียนที่มีคุณภาพสูง นักเรียน Alpha เก้าสิบสองเปอร์เซ็นต์เข้าสอบ AP ในปีที่แล้วได้ระดับที่ 3 ขึ้นไป
 • อาจารย์ของ Alpha สองคนเพิ่งได้รับรางวัลกานสอนดีเยี่ยม (Excellence in Teaching) จากนายกรัฐมนตรีของแคนาดา
 • Alpha มีหลักสูตรด้านสุขศึกษาและพลศึกษาอันยอดเยี่ยม รวมถึง หลักสูตรความเป็นผู้นำฟิตเนส ซึ่งเป็นโอกาสอันยอดเยี่ยมที่นักเรียนจะได้เป็น ผู้ฝึกสอนฟิตเนสของ BCRPA เพื่อรับหน่วยกิตและเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรด้านศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์อันเข้มข้น รวมถึง การแสดง คณะประสานเสียง วงดนตรี การเต้นรำ การปั้นและเซรามิก การวาดและการลงสี และศิลปะสื่อและกราฟฟิก
 • Alpha มุ่งเน้นที่การกีฬา ด้วยหลักสูตรรักบี้สำหรับนักเรียนชายที่แข็งแกร่งและหลักสูตรเน็ตบอลสำหรับนักเรียนหญิง

Key words: Fitness, Physical Education, Excellent in Teaching

เรียนต่อ >> Burnaby Central Secondary

4939 Canada Way จำนวนนักเรียน : นักเรียน 1,300 ราย วันเปิดภาคเรียนของโรงเรียน : กันยายน ถึง มกราคม , กุมภาพันธ์ ถึง มิถุนายน
หลักสูตรการศึกษา :

 • หลักสูตร B.C. (B.C. Graduation)
 • หลักสูตรการศึกษาล่วงหน้า(Advanced Placement)
 • หลักสูตรฟุตบอล (Academy of Soccer)
 • หลักสูตรศิลปะการทำอาหาร (Culinary) ESL
 • หลักสูตรด้านการส่งเสริมความเป็นเลิศ (Honours)

จุดเด่น

 • Burnaby Central ดำเนินการเรียนการสอนในระบบ Semester โดยนักเรียนจะลงเรียน 4 วิชาในแต่ละเทอม รวม 8 วิชาใน 1 ปีการศึกษา ทำให้ง่ายต่อการ Focus วิชาที่ลงเรียนต่อเทอม ต่างจาก โรงเรียนที่ดำเนินการเรียนการสอนแบบ Linear ซึ่งนักเรียนต้องเรียน 8 วิชาตลอดทั้ง 2 เทอม ในปีการศึกษานั้น
 • โรงเรียนมีทั้งหลักสูตรด้านความเป็นเลิศ และหลักสูตรการศึกษาล่วงหน้า
 • Burnaby Central มีชื่อเสียงด้านหลักสูตรทางการกีฬา สถาบันแห่งนี้มีหลักสูตรฟุตบอล บาสเก็ตบอล แบตมินตัน และมวยปล้ำ โรงเรียนแห่งนี้ได้ดำเนินการทีมกีฬากว่า 30 ทีมในทุกๆปี
 • หลักสูตรด้านศิลปะการแสดงและทัศนศิลป์ที่ได้รับรางวัลของสถาบัน แห่งนี้ครอบคลุมถึงหลักสูตรด้านการถ่ายภาพ วงดนตรีแจ๊ส คณะนักร้องประสานเสียง การเล่นเครื่องดนตรี การเต้นรำ การเขียนบท การกำกับ และอื่นๆ นักเรียนหลายคนได้รับการยอมรับในความสามารถโดยได้รับรางวัลมากมาย รวมถึง รางวัล Michael J. Fox อันทรงเกียรติ
 • นักเรียนที่มีความกระตือรือล้นจะได้เข้าร่วมในกิจกรรมนอกหลักสูตรและกิจกรรมอาสาสมัครและการบิรการสังคมต่างๆ มากมาย

Key words: Music, Arts, Sports

เรียนต่อ >> Burnaby Mountain Secondary

8800 Eastlake Drive จำนวนนักเรียน : นักเรียน 1,300 ราย วันเปิดภาคเรียนของโรงเรียน : กันยายน ถึง มิถุนายน
หลักสูตรการศึกษา :

 • หลักสูตร B.C. (B.C. Graduation)
 • หลักสูตรการศึกษาล่วงหน้า(Advanced Placement)
 • หลักสูตร ELS หลักสูตรการส่งเสริมความเป็นเลิศ (Honours)
 • การบริหารจัดการโรงแรมและการบริการ (Hospitality Management)
 • หลักสูตรว่ายน้ำ (Academy of Swimming)

จุดเด่น

 • โรงเรียนใหม่ที่สุดแห่งหนึ่งของ Burnaby District คือ Burnaby Mountain มีสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นเยี่ยมมากมายเช่น ห้องปฎิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ
 • ในฐานะโรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนแห่งนี้จึงมีข้อดีของทั้งโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดเล็กรวมถึง หลักสูตร และกิจกรรม และตัวเลือกอันหลากหลาย (เช่น การศึกษานอกสถานที่) และยังได้รับการดูแลช่วยเหลือ และการสนับสนุนต่างๆจากชุมชนที่มีความใกล้ชิด
 • โรงเรียนแห่งนี้มีหลักสูตรอันยอดเยี่ยมด้านการส่งเสริมความเป็นเลิศและการศึกษาล่วงหน้ามากมาย
 • นักเรียนของที่นี่สามารถทำได้ดีในการแข่งขันระดับเขต ระดับท้องถิ่น และระดับชาติในด้านการแสดง การเขียน คณิตศาสตร์ การกีฬา ศิลปะด้านสื่อ ดนตรี และการเต้นรำ
 • หลักสูตรว่ายน้ำโดยผู้ฝึกสอนมืออาชีพจากมหาวิทยาลัย Simon Fraser University
 • โรงเรียนแห่งนี้มีชุมชนนักเรียนอันเปี่ยมสีสันด้วยทีมกีฬากว่า 30 ทีม รวมถึงชมรมและชมรมต่างๆ ที่ได้รับความนิยม เช่น ชมรมศิลปะ ชมรมนักแปล ทีเบรกเดนซ์ การเล่นสกีและสโนว์บอร์ด กอล์ฟ และการขี่จักรยานเสือภูเขา

Key words: Academy of Swimming, Newest school

เรียนต่อ >> Burnaby North Secondary

751 Hammarskjold Drive จำนวนนักเรียน : นักเรียน 2,250 ราย วันเปิดภาคเรียนของโรงเรียน : กันยายน ถึง มิถุนายน
หลักสูตรการศึกษา :

 • หลักสูตร B.C. (B.C. Graduation)
 • หลักสูตรการศึกษาล่วงหน้า(Advanced Placement)
 • หลักสูตรมุ่งเน้นด้านศิลปะ (Arts Enrichment)
 • หลักสูตร ESL
 • หลักสูตรด้านการส่งเสริมความเป็นเลิศ (Honours)
 • หลักสูตรฮอกกี้ (Academy of Hockey)

จุดเด่น

 • Burnaby North มีหลักสูตรการศึกษาล่วงหน้า (AP) ใหญ่ที่สุดของแคนาดาด้วยสถิติด้านผลสอบที่ยอดเยี่ยม
 • กว่า 40 % ของนักเรียนของ Burnaby North ได้เข้าเรียนในชั้นเรียนความเป็นเลิศหนึ่งชั้นเรียนขึ้นไป
 • โรงเรียนแห่งนี้มีหลักสูตรด้านศิลปะการแสดงและทัศนศิลป์ที่ดีที่สุดของ British Columbia รวมถึง การวาดรูปและการลงสี การถ่ายภาพและการเขียนบทความ สตริงออเคสตร้า แจ๊ส วงดนตรีและคณะนักร้องประสานเสียง และวงมาร์ช 75 ชิ้น และยังมีหลักสูตรมุ่งเน้นด้านศิลปะสำหรับนักเรียนที่ต้องการจะสร้างอนาคตด้านทัศนศิลป์
 • นักเรียนที่มีความกระตือรือล้นของโรงเรียนแห่งนี้จะได้เข้าร่วมในกิจกรรมนอกหลักสูตรมากมายรวมถึงโอกาสในการเป็นอาสาสมัครและการให้บริการสังคมด้วย
 • Burnaby North Ice Hockey Academy เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพสำหรับเด็กหญิงและ เด็กชายโดยที่นักเรียนจะสามารถเรียนในโรงเรียนพร้อมๆ กับการเพิ่มพูนทักษะด้านฮอกกี้ด้วย

Key words: Outstanding in Arts, Ice Hockey Academy

เรียนต่อ >> Burnaby South Secondary

5455 Rumble Street จำนวนนักเรียน : นักเรียน 1,650 ราย วันเปิดภาคเรียนของโรงเรียน : กันยายน ถึง มิถุนายน
หลักสูตรการศึกษา :

 • หลักสูตร B.C. (B.C. Graduation)
 • หลักสูตรการศึกษาล่วงหน้า(Advanced Placement)
 • หลักสูตร ESL
 • หลักสูตรการออกแบบแฟชั่น (Fashion Design)
 • หลักสูตรด้านความเป็นเลิศ(Honours)

จุดเด่น

 • ในฐานะโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของBurnaby District; Burnaby South มีหลักสูตรต่างๆ มากมาย รวมถึงหลักสูตรความเป็นเลิศแบบเข้มข้น และหลักสูตรการศึกษาล่วงหน้าสำหรับนักเรียนคุณภาพสูง
 • โรงเรียนแห่งนี้มีหลักสูตรด้านศิลปะการแสดงและทัศนศิลป์อันหลากหลาย เช่น ซิมโฟนิคออเคสตร้า วงดนตรีแจ๊ส คณะนักร้องประสานเสียงและนักร้องนำแจ๊ส การบันทึกเสียงดิจิตอลและการผลิตรายการโทรทัศน์
 • วงดนตรีของ Burnaby นั้นเป็นที่รู้จักในระดับชาติ และนักเรียนของสถาบันเคยแสดงดนตรีต่อหน้าพระพักตร์ของเจ้าฟ้าชายชาร์ลส เจ้าชายวิลเลี่ยมและเจ้าชายแฮรี่ด้วย
 • โรงเรียนแห่งนี้มีหลักสูตรทางการศึกษาธุรกิจอันยอดเยี่ยม รวมถึงหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการการตลาด และการท่องเที่ยว
 • Burnaby South สิ่งอำนวยความสะดวงมากมายรวมถึง โรงภาพยนตร์ชื่อว่า Michael J. Fox โดยตั้งชื่อตามนักแสดงชื่อดังของ Burnaby สตูดิโอผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีอุปกรณ์ต่างๆอย่างเพียบพร้อม และสตูดิโอการบันทึกระดับมืออาชีพ

Key words: Jazz, Music, TV production, largest school

เรียนต่อ >> Byrne Creek Secondary

7777 18 th Street จำนวนนักเรียน : นักเรียน 1,100 ราย วันเปิดภาคเรียนของโรงเรียน : กันยายน ถึง มกราคม, กุมภาพันธ์ ถึง มิถุนายน
หลักสูตรการศึกษา :

 • หลักสูตร B.C. (B.C. Graduation)
 • หลักสูตรการศึกษาล่วงหน้า(Advanced Placement)
 • หลักสูตร ESL
 • หลักสูตรด้านความเป็นเลิศ(Honours)

จุดเด่น

 • Byrne Creek ดำเนินการเรียนการสอนในระบบภาคเรียน โดยนักเรียนจะสามารถสำเร็จหลักสูตรระยะเวลาสองปีได้ภายในหนึ่งปี
 • ผู้สำเร็จการศึกษามากมายได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ
 • ในฐานะโรงเรียมัธยมที่ใหม่เป็นที่สองของ Burnaby District โรงเรียนแห่งนี้มีเทคโนโลยีอันทันสมัยรวมถึงห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์หกแห่งและห้องสมุดคอมพิวเตอร์ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ แอปเปิลสองแห่งเพื่อสนับสนุนหลักสูตรศิลปะเกี่ยวกับสื่อและกราฟฟิกสำหรับนักเรียน
 • ในบางชั้นเรียน นักเรียนจะสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายเพื่อเข้าถึงทรัพยากรคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ตได้โดยไม่จำกัดสถานที่
 • โรงเรียนแห่งนี้มีหลักสูตรด้านศิลปะการแสดงและทัศนศิลป์อันยอดเยี่ยม รวมถึง การเต้นรำ การแสดงดนตรี และทัศนศิลป์ รวมถึงหลักสูตรศิลปะเกี่ยวกับสื่ออันยอดเยี่ยมด้วย
 • Byrne Creek มีศูนย์การประชุมชั้นเลิศซึ่งเป็นพื้นที่การจัดประชุมสามชั้นรูปครึ่งวงกลมพร้อมด้วยหน้าจอแบบเลื่อนลงม ไมโครโฟน,กล้อง และคอมพิวเตอร์ ศูนย์แห่งนี้ช่วยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการประชุมการนำเสนอระดับโลก
เรียนต่อ >> Cariboo Hill Secondary

8580 16th Street จำนวนนักเรียน : นักเรียน 800 ราย วันเปิดภาคเรียนของโรงเรียน : กันยายน ถึง มิถุนายน
หลักสูตรการศึกษา :

 • หลักสูตร B.C. (B.C. Graduation)
 • หลักสูตรการศึกษาล่วงหน้า(Advanced Placement)
 • หลักสูตร ESL
 • หลักสูตรมุ่งเน้นด้านภาษาฝรั่งเศส (French lmmersion)
 • ด้านความเป็นเลิศ(Honours)

จุดเด่น

 • ในฐานะโรงเรียนขนาดเล็ก Cariboo Hill จึงมีสิ่งแวดล้อมในรูปแบบครอบครัวสำหรับนักเรียนจึงเป็นการง่ายที่จะหาเพื่อนหรือขอคำแนะนำจากอาจารย์
 • Cariboo Hill มีหลักสูตรด้านความเป็นเลิศและหลักสูตรการศึกษาล่วงหน้ามากมายสำหรับนักเรียนคุณภาพสูง รวมถึงหลักสูตรมุ่งเน้นด้านภาษาฝรั่งเศสด้วย
 • หลักสูตรด้านศิลปะ การแสดงและทัศนศิลป์อันยอดเยี่ยม รวมถึงหลักสูตรต่างๆ เช่น การถ่ายภาพ วงคอนเสริ์ต วงดนตรีแจ๊ส และวงดนตรีสเตจ
 • คณะกรรมการเยาวชนของ Cariboo (Cariboo’s Youth Action Committee) เพิ่งได้รับรางวัล “John Gibbard” จากสหประชาชาติ
 • โรงเรียนแห่งนี้มีหลักสูตรด้านการศึกษาเทคโนโลยีมากมาย รวมถึง เทคโนโลยียานยนต์ งานโลหะ งานไม้ ช่างไม้ และการทำโครง รวมถึงหลักสูตรการทำกีต้าร์ที่เป็นเอกลักษณ์

Key words: Youth Action Committee

เรียนต่อ >> Moscrop Secondary

4433 Moscrop Street จำนวนนักเรียน : นักเรียน 1,500 ราย วันเปิดภาคเรียนของโรงเรียน : กันยายน ถึง มิถุนายน
หลักสูตรการศึกษา :

 • หลักสูตร B.C. (B.C. Graduation)
 • หลักสูตรการศึกษาล่วงหน้า(Advanced Placement)
 • หลักสูตร ESL
 • หลักสูตรมุ่งเน้นด้านภาษาฝรั่งเศส (French lmmersion)
 • หลักสูตรด้านการส่งเสริมความเป็นเลิศ(Honours)

จุดเด่น

 • Moscrop มีหลักสูตรด้านความเป็นเลิศและหลักสูตรการศึกษาล่วงหน้ามากมายสำหรับนักเรียนคุณภาพสูง รวมถึงหลักสูตรมุ่งเน้นด้านภาษาฝรั่งเศสด้วย
 • Moscrop เป็นที่รู้จักในด้านมาตรฐานการศึกษาที่สูง และความสำเร็จมากมาย
 • ทุนการศึกษาที่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก Moscrop ได้รับนั้นมากกว่าจำนวนเฉลี่ยของโรงเรียนอื่นๆใน B.C. ถึง 1ล้านดอลล่าร์
 • โรงเรียนแห่งนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มากมาย รวมถึง “ซุปเปอร์แลป” วิทยาศาสตร์ซึ่งจะมีอยู่ในสถาบันระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้นเยี่ยม และสตูดิโอการเต้นรำและดนตรีชั้นเลิศ
 • หลักสูตรด้านศิลปะการแสดงและทัศนศิลป์ เช่นดนตรี การลงสี การวาดภาพและเซรามิค รวมถึงการเต้นรำ การกำกับการแสดง และการเขียนบท
 • โรงเรียนแห่งนี้มีชมรมและทีมต่างๆ มากมาย ชมรมสกี และสโนว์บอร์ด บาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล แบตมินตัน ฟุตบอล และรักบี้

Key words: Science Supper lab
หลักสูตรนักเรียนนานาชาติสำหรับนักเรียนระดับมัธยมที่ต้องการเรียนต่อระดับ High School ใน Canada
หลักสูตรสนันสนุนของเรานั้นประกอบด้วย

 • การปฐมนิเทศน์แบบเข้มข้นหนึ่งสัปดาห์ รวมถึงการไปเที่ยวที่แหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นด้วย
 • ครอบครัวโฮมสเตย์ที่คัดเลือกมาอย่างพิถีพิถัน
 • ผู้ประสานงานนักเรียนต่างชาติประจำการที่โรงเรียนเพื่อดูแล และให้ความช่วยเหลือนักเรียน
 • เจ้าหน้าที่ผู้พูดได้หลายภาษาเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านล่ามและวัฒนธรรมแก่นักเรียน
 • การจัดนำเที่ยวสำหรับนักเรียนต่างชาติตลอดปี
 • โครงการคู่หูในโรงเรียนที่เลือก
 • ประกันสุขภาพ
 • กิจกรรมการให้ข้อมูลด้านโอกาสทางการศึกษาระดับสูง
 • ใบรายงานส่งไปรษณีย์ไปยังผู้ปกครองที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ

เหตุใดนักเรียนมากมายจึงมาเรียนต่อที่ Burnaby, Canada

 • Burnaby School District เขตสถานศึกษารัฐบาลที่มีชื่อเสียงและได้รับการรับรองจาก BC Ministry of Education และดำเนินการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ที่ได้รับการรับรอง
 • จำนวนเฉลี่ยด้านของนักเรียนเบอร์นาบีมีที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน,สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้,และได้รับทุนการศึกษามีปริมาณมากกว่าจำนวนเฉลี่ยของท้องถิ่น นักเรียนต่างชาติของเบอร์นาบีสามารถเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของแคนาดาสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ ได้เป็นจำนวนมาก
 • Burnaby School District มีหลักสูตรการศึกษาล่วงหน้า (Advanced Placement Program หรือ AP) ที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดา
 • โรงเรียนของเรามีหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นเพื่อใช้เป็นภาษาที่สองสำหรับนักเรียนด้วย
 • Burnaby มีหลักสูตรด้านศิลปะการแสดงและทัศนศิลป์ที่หลากหลายที่สุดในบริติชโคลัมเบีย เช่น การเต้นรำ การแสดงดนตรี และทัศนศิลป์ รวมถึงหลักสูตรด้านการกีฬามากมาย เช่นหลักสูตรฟุตบอล ฮอกกี้น้ำแข็ง และว่ายน้ำ
 • Burnaby มีเทคโนโลยีอันทันสมัยมากมายเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ Mac ห้องสตูดิโออัดเสียง และแม้แต่สตูดิโอการออกอากาศโทรทัศน์ระดับมืออาชีพ และศูนย์การประชุมทางวีดีโอ
 • มีกิจกรรมนอกหลักสูตรต่างๆ มากมาย รวมถึง ชมรมสโนว์บอร์ด และสกี กิจกรรมเชียร์ลีดเดอร์ ทีมเต้น ทีโต้วาที่ ชมรมรักษาสิ่งแวดล้อม การขี่จักรยานเสือภูเขา สภานักเรียน และอื่นๆอีกมากมาย
 • Burnaby เป็นเมืองที่เป็นจุดศูนย์กลางและอยู่ห่างจากใจกลางเมือง Vancouver เพียง 30 นาที เมืองแหน่งนี้มีบริการต่างๆมากมายเช่น ห้องสมุด ศูนย์กวดวิชา และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ แหล่งช๊อปปิ้ง และแหล่งบันเทิงมากมาย นักเรียนจะได้เพลิดเพลินกับสวนป่า และทะเลสาบ เนื่องจาก 25 เปอร์เซ็นต์จากพื้นที่ทั้งหมดของเบอร์นาบีเป็นพื้นที่สีเขียว

ที่พักนักเรียน
นักเรียนของ Burnaby School District ที่ไม่มีผู้ปกครองเดินทางติดตามไปในฐานะ Guardian ตามกฎหมายต้องอยู่กับ Homestay ภายใต้การดูแลของโรงเรียน
ข้อควรรู้ Homestay accommodation การพักอาศัยแบบอยู่กับครอบครัวชาวแคนาดา
ข้อควรจำในการเลือกที่พักแบบครอบครัว

 • นักเรียนเป็นทั้งเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและแขกในเวลาเดียวกัน ท่านจึงควรให้ความเคารพในกฏของบ้าน
 • นักเรียนอาจจะต้องช่วยเหลืองานในบ้าน
 • ไม่ควรใช้โทรศัพท์ของเจ้าของบ้าน นอกจากจะได้รับอนุญาติ โดยเฉพาะการโทรทางไกล ท่านจึงควรซื้อบัตรโทรศัพท์ต่างประเทศ
 • ไม่ควรเก็บอาหารในห้องนอนของท่าน
 • ควรขออนุญาติเจ้าของบ้านก่อนนำแขกเข้าบ้านทุกครั้ง
 • ต้องแจ้งเจ้าของบ้านให้ทราบหากท่านจะไม่กลับบ้าน และควรบอกให้ทราบว่าไปไหนเพื่อความปลอดภัยของท่าน
 • ควรขออนุญาติเจ้าของบ้านถ้าต้องการสูบบุหรี่
 • ควรขออนุญาติเจ้าของบ้านถ้าต้องการดื่มสุรา แม้ว่าท่านจะอายุมากกว่า 19 ปีก็ตาม
 • นักเรียนเป็นทั้งเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและแขกในเวลาเดียวกัน ท่านจึงควรให้ความเคารพในกฏของบ้าน
 • นักเรียนอาจจะต้องช่วยเหลืองานในบ้าน
 • ไม่ควรใช้โทรศัพท์ของเจ้าของบ้าน นอกจากจะได้รับอนุญาติ โดยเฉพาะการโทรทางไกล ท่านจึงควรซื้อบัตรโทรศัพท์ต่างประเทศ
 • ไม่ควรเก็บอาหารในห้องนอนของท่าน
 • ควรขออนุญาติเจ้าของบ้านก่อนนำแขกเข้าบ้านทุกครั้ง
 • ต้องแจ้งเจ้าของบ้านให้ทราบหากท่านจะไม่กลับบ้าน และควรบอกให้ทราบว่าไปไหนเพื่อความปลอดภัยของท่าน
 • ควรขออนุญาติเจ้าของบ้านถ้าต้องการสูบบุหรี่
 • ควรขออนุญาติเจ้าของบ้านถ้าต้องการดื่มสุรา แม้ว่าท่านจะอายุมากกว่า 19 ปีก็ตาม

อาหาร
นักเรียนควรแจ้งให้เจ้าบ้านทราบว่าท่านชอบอาหารและไม่ชอบอาหารประเภทใด หรือในกรณีที่ท่านแพ้อาหารหรือมีโรคประจำตัวท่านต้องแจ้งเพื่อการป้องกัน
อาหารเช้า
ปรกติอาหารเช้าในต่างประเทศจะเป็นอไรเบาๆ ประเภท ซีเรียล, ผลไม้, ขนมปัง ชา หรือกาแฟ บางครอบครัวอาจเตรียมอาหารเหล่านี้ให้ท่าน หรือ ท่านอาจได้รับอนุญาติให้ดูแลตัวเอง
อาหารกลางวัน
โดยทั่วไป อาหารกลางวันครอบครัวจะเตรียมแพ็คให้ท่านเพื่อนำไปทานที่โรงเรียนโดยที่โรงเรียนจะมีไมโครเวฟไว้บริการอุ่นอาหาร หรือท่านจะซื้อทานที่โรงเรียนก็ได้
อาหารเย็น
อาหารเย็นถือว่าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุด ครอบครัวจะเตรียมอาหารเย็นไว้ให้นักเรียนร่วมทานกับสมาชิกของบ้าน ในบางโอกาสท่านอาจได้รับอนุญาติให้ทำอาหารไทยเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ท่านควรแจ้งให้ครอบครัวทราบว่าท่านชอบหรือไม่ชอบอะไร ในกรณีที่ท่านต้องการอาหารเพิ่มท่านควรบอกให้ครอบครัวทราบ
Internet
เกือบทุกครอบครัวในต่างประเทศมีอินเตอร์เนท ท่านสามารถใช้ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวได้ โดยนำคอมพิวเตอร์ของท่านไปเอง ที่โรงเรียนยังมีบริการฟรีอินเตอร์เนทอีกด้วย

Laundry facilities
การซักผ้า ท่านควรตกลงกับครอบครัวในเรื่องการซักผ้า โดยทั่วไปทางครอบครัวจะเป็นผู้ทำให้ท่านหนึ่งครั้งต่ออาทิตย์ ท่านไม่ควรซักผ้าในห้องน้ำและตากในห้องนอน

หากท่านสนใจหลักสูตรประถม และมัธยมในประเทศแคนาดา ท่านสามารถติดต่อเราได้ ที่ Education For Life (EFL) North America โทร 02 129 3214, 02 129 3215 หรือ 091 742 5900 Line: @eflna

Back To Top