fbpx
skip to Main Content
tdsb_001
tdsb_003
tdsb_004
tdsb_005
tdsb_002
tdsb_006
tdsb_007
tdsb_009
tdsb_008
tdsb_010
tdsb_001 tdsb_003 tdsb_004 tdsb_005 tdsb_002 tdsb_006 tdsb_007 tdsb_009 tdsb_008 tdsb_010

Toronto District School Board

High School

 • ประเภท

  โรงเรียนมัธยมรัฐบาล
 • ก่อตั้งเมื่อ

  1998
 • Location

  Toronto, Ontario

เรียนต่อแคนาดาที่ Toronto District School Board (ระดับมัธยมปลาย)

Toronto District School Board อยู่ห่างจากตัวเมือง Toronto ระยะเวลาเดินทางเพียง 30 นาที และห่างจาก Toronto Pearson International Airport เพียง 15 นาทีเท่านั้น เนื่องจากเป็นเมืองหลวงของประเทศแคนาดา สถานที่จึงล้อมรอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าและสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมมากมาย อีกทั้ง เป็นเมืองที่มีความหลากหลายของเชื้อชาติและร้านอาหารจากนานาประเทศ

Toronto District School Board เป็นเขตการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดาและมีความหลากหลายสูงเป็นอันดับต้น ๆ ให้บริการนักเรียนมามากกว่า 247,000 คน เป็นนักเรียนต่างชาติกว่า 2,270 คน มีโรงเรียนระดับมัธยมปลายมากถึง 110 โรงเรียน โรงเรียนระดับมัธยมปลายที่รองรับนักเรียนต่างชาติ 10 โรงเรียน ซึ่งทั้งหมดเป็นโรงเรียนที่ใช้ระบบตัดเกรดรายภาคเรียน (semester system) ได้แก่

 1. Georges Vanier Secondary School
 2. A Y Jackson Secondary School
 3. Albert Campbell Collegiate Institute
 4. Birchmount Park Collegiate Institute
 5. Forest Hill Collegiate Institute
 6. Central Toronto Academy
 7. Don Mills Collegiate Institute
 8. Dr Norman Bethune Collegiate Institute
 9. Emery Collegiate Institute
 10. Etobicoke Collegiate Institute

รายชื่อโรงเรียนที่เปิดรับนักเรียนต่างชาติเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่
https://www.tdsb.on.ca/About-Us/International-Programs/International-Students/School-Placements

วันเปิดภาคเรียน

 • ภาคเรียนที่ 1 : กันยายน – มกราคม
 • ภาคเรียนที่ 2 : กุมภาพันธ์ – มิถุนายน

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ระดับมัธยมปลาย

รอบการศึกษา กันยายน 2023 และ กุมภาพันธ์ 2024
1 ปีการศึกษา ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน

รายการ ค่าใช้จ่าย (CAD)
ค่าธรรมเนียมการสมัคร $ 350
ค่าเล่าเรียน (รวมประกันสุขภาพ) $ 16,000
ค่าสมัครที่พักโฮมสเตย์ CHN Homestay $ 550
ค่าที่พักโฮมสเตย์ CHN Homestay $ 15,280
Custodianship Services CHN Homestay $ 1,600
ค่าบริการรับส่งสนามบิน CHN Homestay $ 200
รวมทั้งหมด $ 33,980

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ระดับมัธยมปลาย

 1. ใบสมัคร (Application form) (ขอรับเอกสารได้จาก EFL North America Study)
 2. ใบรับรองผลการเรียน ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา (Transcripts)
 3. สำเนาพาสปอร์ต (Copy of Passport)
 4. Recommendation letter

ช่วงที่เปิดรับสมัคร

 • เข้าเรียนรอบกันยายน: ธันวาคม-พฤษภาคม
 • เข้าเรียนรอบกุมภาพันธ์: กันยายน-พฤศจิกายน

ที่พักนักเรียน

นักเรียนต่างชาติจะต้องพักอยู่กับ Homestay Family กับ CHN Homestay ผู้ให้บริการจัดหา Homestay Family ให้แก่นักเรียน มีเป้าหมายให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การอยู่โฮมสเตย์ที่ดีที่สุด

เรียนต่อ Georges Vanier Secondary School

Georges Vanier Secondary School ตั้งอยู่ Don Mills Road E, North York, ON เปิดรับนักเรียนระดับ Grade 9-12 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 814 คน

Georges Vanier Secondary School ให้ความสำคัญกับนักเรียนเป็นอันดับหนึ่ง มุ่งเน้นให้นักเรียนคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผลและสามารถนำเสนอความคิดของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในโรงเรียนมีการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนรู้ไว้มากมาย เช่น multi-media labs, music studio, art studio, flight stimulator เป็นต้น

รายวิชาที่น่าสนใจ Georges Vanier Secondary School

 • STEM
 • Aviation & Aerospace
 • Arts & Culture (ADVANCE)
 • Information & Computer Technology
 • Photography
 • Industrial Design
 • Animation
 • Music and Computers
 • Fashion and Creative Expression
 • Managing Personal and Family resources

เรียนต่อ A.Y. Jackson Secondary School

A.Y. Jackson Secondary School ตั้งอยู่บริเวณ Francine Dr, North York, ON เปิดรับนักเรียนระดับ Grade 9-12 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 1,113 คน

A.Y. Jackson Secondary School มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ มีทักษะในการตัดสินใจ เป็นคนมีความสามารถรอบด้านและใส่ใจผู้อื่นในสังคม ผ่านการเรียนรู้จากวิชาการในห้องเรียนและกิจกรรมนอกห้องเรียน โดยให้ความสำคัญกับความสนใจและความสามารถของนักเรียนแต่ละคน

รายวิชาที่น่าสนใจ A.Y. Jackson Secondary School

 • Dance
 • Dramatic Arts
 • Digital Media
 • Film/Video
 • Information/Consumer Design
 • Photography
 • Introduction to Business
 • Information & Communication Technology
 • Computer Engineering
 • Light and Sound Production

เรียนต่อ Albert Campbell Collegiate Institute

Albert Campbell Collegiate Institute ตั้งอยู่บริเวณ Sandhurst Cir, Scarborough, ON เปิดรับนักเรียนระดับ Grade 9-12 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 600 คน

Albert Campbell Collegiate Institute มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ผ่านหลักสูตรวิฃาการที่ท้าทายและสังคมการเรียนรู้ที่เหมาะสม โดยหลักสูตรเน้นเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสำหรับการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไปและสำหรับการออกไปใช้ชีวิตในอนาคต

รายวิชาที่น่าสนใจ Albert Campbell Collegiate Institute

 • Visual Arts
 • Film/Video
 • Visual Design
 • Information/Consumer Design
 • Crafts
 • Understanding Fashion
 • Philosophy: The Big Question
 • Computer Engineering Technology
 • Drama
 • Marketing: Goods, Service, Events

เรียนต่อ Birchmount Park Collegiate Institute

Albert Campbell Collegiate Institute ตั้งอยู่บริเวณ Sandhurst Cir, Scarborough, ON เปิดรับนักเรียนระดับ Grade 9-12 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 600 คน

Albert Campbell Collegiate Institute มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ผ่านหลักสูตรวิฃาการที่ท้าทายและสังคมการเรียนรู้ที่เหมาะสม โดยหลักสูตรเน้นเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสำหรับการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไปและสำหรับการออกไปใช้ชีวิตในอนาคต

รายวิชาที่น่าสนใจ Albert Campbell Collegiate Institute

 • Visual Arts
 • Film/Video
 • Visual Design
 • Information/Consumer Design
 • Crafts
 • Understanding Fashion
 • Philosophy: The Big Question
 • Computer Engineering Technology
 • Drama
 • Marketing: Goods, Service, Events

เรียนต่อ Forest Hill Collegiate Institute

Forest Hill Collegiate Institute ตั้งอยู่บริเวณ Eglinton Ave W, Toronto, ON เปิดรับนักเรียนระดับ Grade 9-12 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 850 คน

Forest Hill Collegiate Institute เป็นสถาบันที่ปลอดภัยและพร้อมส่งเสริมความต้องการของนักเรียนทุกคน มุ่งพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านวิชาการโดยที่นักเรียนมีความสุขกับการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนอกห้องเรียนอีกมากมายที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นำ การอยู่ร่วมกัน ความยุติธรรมและศีลธรรมทางสังคม

รายวิชาที่น่าสนใจ Forest Hill Collegiate Institute

 • Visual Arts
 • Drama
 • Drama Production
 • Design and Publishing
 • Photography
 • International Business
 • Computer Science
 • Travel and Tourism
 • West and the world
 • Introductory Kinesiology

เรียนต่อ Central Toronto Academy

Central Toronto Academy ตั้งอยู่บริเวณ Shaw St, Toronto, ON เปิดรับนักเรียนระดับ Grade 9-12 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 700 คน

Central Toronto Academy จัดการเรียนการสอนเป็นกลุ่มขนาดเล็ก ดูแลโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความใส่ใจ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน นักเรียนจะได้รับ Chromebook ตอนอยู่ Grade 9 ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ที่ทำให้สามารถทำงานได้รวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้ง มุ่งเน้นให้นักเรียนพัฒนาเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำและมีความเห็นอกเห็นใจ

รายวิชาที่น่าสนใจ Central Toronto Academy

 • Integrative Arts
 • Graphic Design
 • Musical Theatre
 • Film and Drama Production
 • International Business
 • Business Management and Leadership
 • Philosophy
 • Computer Science
 • Instrumental and Vocal Music
 • Dance

เรียนต่อ Don Mills Collegiate Institute

Don Mills Collegiate Institute ตั้งอยู่บริเวณ The Donway E, North York, ON เปิดรับนักเรียนระดับ Grade 9-12 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 900 คน

Don Mills Collegiate Institute มุ่งเน้นให้นักเรียนพัฒนาทักษะการเรียนรู้ระยะยาว สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สร้างสภาพแวดล้อมที่มีความรับผิดชอบและเคารพซึ่งกันและกัน และให้นักเรียนมองเห็นความสำเร็จในอนาคตของตัวเอง โดยทางโรงเรียนมีทรัพยากรที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเต็มที่ เช่น ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ที่มีอุปกรณ์ทันสมัยและครบครัน

รายวิชาที่น่าสนใจ Don Mills Collegiate Institute

 • International Business Fundamentals
 • Marketing: Goods, Services, Events
 • Drama
 • Musical Theatre
 • Visual Arts
 • Photography
 • Technological Design
 • Computer Science
 • Computer Engineering
 • Sociology and Psychology

เรียนต่อ Dr Norman Bethune Collegiate Institute

Dr Norman Bethune Collegiate Institute ตั้งอยู่บริเวณ Fundy Bay Blvd, Scarborough, ON เปิดรับนักเรียนระดับ Grade 9-12 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 1,000 คน

Dr Norman Bethune Collegiate Institute มีชื่อเสียงในบรรดาโรงเรียนใน Toronto District School Board มีความโดดเด่นทางด้านวิชาการ นักเรียนได้รับโอกาสพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในด้าน Math, Science, Arts, Business, Computer Science และ Technology อีกทั้ง มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬาได้รับรางวัลชนะเลิศในกีฬา Badminton, Track & Field, Volleyball และ Wrestling โรงเรียนยังให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตใจของนักเรียน โดยให้นักเรียนเข้าร่วม Mindfulness training เพื่อรู้เท่าทันอารมณ์และจัดการกับความเครียดของตัวเองได้

รายวิชาที่น่าสนใจ Dr Norman Bethune Collegiate Institute

 • Drama
 • Music
 • Visual/Computer Arts and Photography
 • Information and Communication Technology in Business
 • Business Leadership
 • Understanding Fashion
 • Human Development Throughout the lifespan
 • Computer Engineering
 • Technological Design
 • Automotive Technology

เรียนต่อ Emery Collegiate Institute

Emery Collegiate Institute ตั้งอยู่บริเวณ Weston Rd, North York, ON เปิดรับนักเรียนระดับ Grade 9-12 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 700 คน

Emery Collegiate Institute เป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ระยะยาว ผ่านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ทันสมัย ปลอดภัยและเหมาะสม โดยเน้นให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการมีประสบการณ์จริง อีกทั้ง ให้ความสำคัญกับการพัฒนาในด้านความมั่นใจ ความกล้านำเสนอความคิดเห็น และการเล็งเห็นความสามารถเฉพาะตัวของตัวเอง

รายวิชาที่น่าสนใจ Emery Collegiate Institute

 • Introduction to Computer Studies
 • Computer Science
 • Computer Programming
 • Drama
 • Visual Arts and Photography
 • Music and Computers
 • Fitness
 • Aquatics
 • Finance
 • Marketing

เรียนต่อ Etobicoke Collegiate Institute

Etobicoke Collegiate Institute ตั้งอยู่บริเวณ Montgomery Rd, Etobicoke, ON เปิดรับนักเรียนระดับ Grade 9-12 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 1,400 คน

Etobicoke Collegiate Institute มีชื่อเสียงในด้านวิชาการและมุ่งเน้นเตรียมความพร้อมนักเรียนสำหรับการเรียนระดับที่สูงขึ้นไป นอกจากการเรียนในห้องเรียน ประสบการณ์นอกห้องเรียนก็มีความสำคัญต่อการพัฒนาเป็นคนที่มีศักยภาพ ทางโรงเรียนมีกิจกรรมนอกห้องเรียนให้นักเรียนได้เข้าร่วมมากมายเพื่อพัฒนาทางด้านอารมณ์ สังคม และปัญญา

รายวิชาที่น่าสนใจ Etobicoke Collegiate Institute

 • Food and Nutrition
 • Human Development Throughout the Lifespan
 • Media Arts
 • Visual Arts
 • Computer Science
 • Transportation Technology
 • Mechanical & Industrial Design
 • Robotics and Control Systems
 • Business Leadership
 • Marketing

Education for Life – North America Study ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการของ Toronto District School Board ประจำประเทศไทย

หากนักเรียนสนใจเรียนที่ Toronto District School Board Education for Life – North America Study บริการฟรีทุกขั้นตอน Tel. 02-129-3214, 091-742-5900 สมัครเรียน สมัครหอพักของมหาวิทยาลัย จองตั๋วเครื่องบิน รถรับ-ส่งสนามบิน รวมถึงเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัคร On-line และทำการนัดหมายกับสถานฑูต อเมริกา แคนาดา ให้ฟรี

Back To Top