fbpx
skip to Main Content
golden_hills_005
golden_hills_001
golden_hills_003
golden_hills_002
golden_hills_004
golden_hills_005 golden_hills_001 golden_hills_003 golden_hills_002 golden_hills_004

Golden Hills School Division

High School

 • ประเภท

  โรงเรียนมัธยมรัฐบาล
 • ก่อตั้งเมื่อ

  2004
 • Location

  Strathmore, Alberta

เรียนต่อแคนาดาที่ Golden Hills School Division (ระดับมัธยมปลาย)

Golden Hills School Division ตั้งอยู่ในรัฐ Alberta ของประเทศแคนาดา อยู่ใกล้เมืองใหญ่อย่าง Calgary โดยใช้เวลาเดินทางเพียง 30 นาที โรงเรียนในเขตการศึกษานี้ครอบคลุม 3 เมืองเล็ก ๆ ได้แก่ Strathmore, Drumheller และ Three Hills นักเรียนที่มาศึกษาที่นี่จะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมตะวันตกจากครอบครัว นักเรียน และโรงเรียนท้องถิ่นอย่างแท้จริง

Golden Hills School Division โรงเรียนในเขตนี้จัดว่าเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ดีที่สุดในรัฐ Alberta มีหลักสูตรระยะสั้นที่มีความยืดหยุ่น นักเรียนสามารถเข้าเรียนร่วมกับนักเรียนแคนาดาในช่วงเวลาใดก็ได้ตลอดทั้งปี และมีหลักสูตรช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อนซึ่งประกอบด้วยการเรียนภาษาอังกฤษและทำกิจกรรมต่างๆ โรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมปลายในเขตนี้มี 5 โรงเรียน ได้แก่

 1. Strathmore High School
 2. Three Hills School
 3. Drumheller Valley Secondary School
 4. Wheatland Crossing School
 5. Prairie Christian Academy

วันเปิดภาคเรียน

 • ภาคเรียนที่ 1 : กันยายน – มกราคม
 • ภาคเรียนที่ 2 : กุมภาพันธ์ – มิถุนายน

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ระดับมัธยมปลาย

รอบการศึกษา กันยายน 2023 และ กุมภาพันธ์ 2024
1 ปีการศึกษา ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน

รายการ ค่าใช้จ่าย (CAD)
เลือกพักกับโฮมสเตย์ เลือกพักกับหอพักโรงเรียน
ค่าธรรมเนียมการสมัคร $250 $250
ค่าเล่าเรียน $12,350 $12,350
ค่าจัดหาที่พัก $400 $400
Student Services $1,000 $1,000
ค่าประกันสุขภาพ $650 $650
ค่าที่พักแบบโฮมสเตย์ $10,500
ค่าหอพักโรงเรียน $14,750
รวมทั้งหมด $26,150 $29,400

*รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
*รวมบริการรับส่งสนามบิน, ค่ากิจกรรม, ค่าธรรมเนียมแรกเข้า, Custodian fee และ English assessment

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ระดับมัธยมปลาย

 1. ใบรับรองผลการเรียน ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา (Transcripts)
 2. สำเนาพาสปอร์ต (Copy of passport)
 3. รูปถ่ายปัจจุบัน 1 รูปและรูปครอบครัว 1 รูป
 4. Letter of Intent
 5. เอกสารข้อตกลง (ขอรับเอกสารได้จาก EFL North America Study)

ช่วงที่เปิดรับสมัคร

 • เข้าเรียนรอบกันยายน: ตุลาคม-พฤษภาคม
 • เข้าเรียนรอบกุมภาพันธ์: มีนาคม-ตุลาคม

ที่พักนักเรียน

Golden Hills School Division เป็นเขตการศึกษาเดียวในแคนาดาที่โรงเรียนมีหอพักให้นักเรียน นักเรียนต่างชาติที่ต้องการศึกษาที่เขตนี้สามารถเลือกได้ว่าจะพักหอพักหรือพักกับ Homestay Family โรงเรียนมัธยมปลายที่มีหอพักบริการมี 4 โรงเรียน ได้แก่

 1. Drumheller Valley Secondary School (หอพักในโรงเรียน)
 2. Strathmore High School (หอพักห่างโรงเรียน 3 กิโลเมตร มีรถโรงเรียน)
 3. Prairie Christian Academy (หอพักห่างโรงเรียนในระยะที่เดินถึง)
 4. Three Hills School (ที่พักเดียวกับ Prairie Christian Academy)

เรียนต่อ Strathmore High School

Strathmore High School ตั้งอยู่บริเวณ Brent Blvd, Strathmore, AB ห่างจากเมือง Calgary ประมาณ 30 นาทีโดยรถยนต์ เปิดรับนักเรียนระดับ Grade 10-12 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 750 คน

Strathmore High School ยินดีต้อนรับนักเรียนต่างชาติและพร้อมให้ความช่วยเหลือในหลาย ๆ ด้าน มีโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมและบุคลากรคอยให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียนต่างชาติ โรงเรียนมีหลักสูตรด้านกีฬาที่โดดเด่นและสาขาวิชาด้านอื่นที่น่าสนใจให้เลิอกอีกมากมาย

รายวิชาที่น่าสนใจ Strathmore High School

 • Animation
 • Computer Repair
 • Dance
 • Fashion Studies
 • Film Studies
 • Game Programming
 • Graphic Design
 • Instrumental Music
 • Photography
 • Robotics

เรียนต่อ Three Hills School

Three Hills School ตั้งอยู่บริเวณ 6th Ave SE, Three Hills, AB เปิดรับนักเรียนระดับ Kindergarten – Grade 12 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 490 คน เป็นนักเรียนต่างฃาติ 40 คนจากหลากหลายทวีปทั่วโลก

Three Hills School เป็นหนึ่งในโรงเรียนขนาดใหญ่ของ Golden Hills School Division และเป็นโรงเรียนเพียงไม่กี่โรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนให้ความเชื่อมั่นว่าสภาพแวดล้อมในการเรียนจะปลอดภัยและมีความเคารพซึ่งกันและกัน เหมาะสมสำหรับการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน

รายวิชาที่น่าสนใจ Three Hills School

 • Forensic Science
 • Drama
 • Photography
 • Visual Arts
 • Wellness
 • Animation
 • Robotics
 • New Media & Design
 • Dance
 • Instrumental Music

เรียนต่อ Drumheller Valley Secondary School

Drumheller Valley Secondary School ตั้งอยู่บริเวณ 17 St E, Drumheller, AB เปิดรับนักเรียนระดับ Grade 7-12 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 400 คน

Drumheller Valley Secondary School มุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพตามความสนใจของตัวเอง เป็นคนที่มีความรับผิดชอบทั้งต่อตัวเองและผู้อื่น โดยโรงเรียนจะจัดสรรสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ของนักเรียน หากนักเรียนประสบปัญหาทางโรงเรียนก็พร้อมที่จะหาวิธีแก้ปัญหา เพื่อให้เส้นทางการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเป็นไปได้อย่างราบรื่น

รายวิชาที่น่าสนใจ Drumheller Valley Secondary School

 • Design Studies
 • Fashion Studies
 • Cosmetology
 • Financial Management
 • Food Studies
 • Art
 • Information Processing
 • Cosmetology
 • Wildlife
 • Drama Economic Ethics

เรียนต่อ Wheatland Crossing School

Wheatland Crossing School ตั้งอยู่บริเวณ Range Rd 222, Standard, AB เปิดรับนักเรียนระดับ Kindergarten – Grade 12

Wheatland Crossing School เป็นหนึ่งในโรงเรียนใหม่ของ Golden Hills School Division จัดสรรโอกาสในการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ มีคุณค่าและสนับสนุนซึ่งกันและกัน และมุ่งเน้นสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและใส่ใจ เพื่อให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่โดยมีคุณครูและบุคลากรในโรงเรียนพร้อมให้ความช่วยเหลือ

รายวิชาที่น่าสนใจ Wheatland Crossing School

 • Cosmetology
 • Foods
 • Technology
 • Art
 • Drama
 • Natural Sciences Outdoor
 • Sports Medicine
 • Social Studies
 • Cross Country Running
 • Career & Life Management

เรียนต่อ Prairie Christian Academy

Prairie Christian Academy ตั้งอยู่บริเวณ 11 Ave NE, Three Hills, AB เปิดรับนักเรียนระดับ Kindergarten – Grade 12

Prairie Christian Academy เป็นโรงเรียนศาสนาคริสต์ไร้นิกาย (non-denominational Christian) มีหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งด้านวิชาการ กีฬา และศาสนา ตั้งอยู่ในชุมชนขนาดเล็กที่สวยงามและปลอดภัย นักเรียนสามารถเดินไปโรงเรียนได้ สถานที่โดยรอบประกอบไปด้วยโรงพยาบาล สระว่ายน้ำ ลานเคิร์ลลิ่งและลานฮอกกี้

รายวิชาที่น่าสนใจ Prairie Christian Academy

 • Career and Life Management
 • Industrial Arts
 • Band
 • Drama
 • Foods
 • Photography
 • Visual Arts
 • Curling
 • Cross Country Running
 • Track & Field

Education for Life – North America Study ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการของ Golden Hills School Division ประจำประเทศไทย

หากนักเรียนสนใจเรียนที่ Golden Hills School Division Education for Life – North America Study บริการฟรีทุกขั้นตอน Tel. 02-129-3214, 091-742-5900 สมัครเรียน สมัครหอพักของมหาวิทยาลัย จองตั๋วเครื่องบิน รถรับ-ส่งสนามบิน รวมถึงเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัคร On-line และทำการนัดหมายกับสถานฑูต อเมริกา แคนาดา ให้ฟรี

Back To Top