fbpx
skip to Main Content
vernon_001
vernon_004
vernon_005
vernon_003
vernon_002
vernon_001 vernon_004 vernon_005 vernon_003 vernon_002

Vernon School District

High School

 • ประเภท

  โรงเรียนมัธยมรัฐบาล
 • ก่อตั้งเมื่อ

 • Location

  Vernon, British Columbia

เรียนต่อแคนาดาที่ Vernon School District (ระดับมัธยมปลาย)

Vernon School District ตั้งอยู่ในเมือง Vernon รัฐ British Columbia ห่างจากเมือง Vancouver ประมาณหนึ่งชั่วโมงโดยเครื่องบิน เป็นเมืองที่สวยงามมากตั้งอยู่ปลายทะเลสาบ Okanagan Valley และอยู่ในใจกลาง Rocky Mountains ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของโลก เป็นเมืองที่ได้รับความนิยมในการท่องเที่ยวและเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งของแคนาดา

Vernon School District โรงเรียนในเขตนี้เป็นที่ยอมรับจากรัฐบาลว่ามีมาตรฐานการศึกษาสูงและสภาพแวดล้อมมีความปลอดภัยสูง เหมาะสำหรับการเรียนและการทำกิจกรรม โรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมปลายในเขตนี้มี 5 โรงเรียน ได้แก่

 1. Charles Bloom Secondary School
 2. Clarence Fulton Secondary School
 3. Kalamalka Secondary School
 4. Vernon Secondary School
 5. W.L. Seaton Secondary School

วันเปิดภาคเรียน

 • ภาคเรียนที่ 1 : กันยายน – มกราคม
 • ภาคเรียนที่ 2 : กุมภาพันธ์ – มิถุนายน

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ระดับมัธยมปลาย

รอบการศึกษา กันยายน 2023 และ กุมภาพันธ์ 2024
1 ปีการศึกษา ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน

รายการ ค่าใช้จ่าย (CAD)
ค่าธรรมเนียมการสมัคร $ 250
ค่าเล่าเรียน $ 14,000
ค่าที่พักโฮมสเตย์ $ 10,000
Placement/Custodianship fee $ 550
ค่าประกันสุขภาพ $ 1,200
ค่ากิจกรรม $ 250
รวมทั้งหมด $ 26,250

*รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ระดับมัธยมปลาย

 1. ใบรับรองผลการเรียน ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา รวมปีการศึกษาล่าสุด (Transcripts)
 2. สำเนาพาสปอร์ต (Copy of passport)
 3. รูปถ่ายปัจจุบัน 2 รูป (Current Photos)
 4. ใบรับรองการตรวจสุขภาพ (Medical Information form)
 5. Homestay Application
 6. Participation Agreement
 7. Letter of introduction (writing)
 8. Letter of reference

ช่วงที่เปิดรับสมัคร

 • เข้าเรียนรอบกันยายน: ตุลาคม-พฤษภาคม
 • เข้าเรียนรอบกุมภาพันธ์: มีนาคม-ตุลาคม

ที่พักนักเรียน

นักเรียนต่างชาติจะต้องพักอยู่กับ Homestay Family

เรียนต่อ Charles Bloom Secondary School

Charles Bloom Secondary School ตั้งอยู่บริเวณ Glencaird St, Lumby, BC เปิดรับนักเรียนระดับ Grade 7-12 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 325 คน

Charles Bloom Secondary School มีเป้าหมายในการพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้ระยะยาว สามารถสื่อสาร มีความคิดสร้างสรรค์ แก้ไขปัญหาได้ ให้ความร่วมมือ และเข้าใจบทบาทความรับผิดชอบของตัวเอง โรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางชุมชนในพื้นที่ชนบท ทำให้ค่อนข้างใกล้ชิดกับธรรมชาติและสิ่งอำนวยความสะดวกในชุมชน ได้แก่ สวนสาธารณะ สระว่ายน้ำ ลานกีฬาเคิร์ลลิง ลานสเก็ต สถานที่เล่นสเก็ตบอร์ด และห้องสมุดชุมชน

รายวิชาที่น่าสนใจ Charles Bloom Secondary School

 • Drama
 • Computer Studies
 • Physical and Health Education
 • Visual Arts
 • Computer information systems
 • Fitness and conditioning
 • Automotive Technology
 • Art Metal and Jewelry
 • Creative Writing
 • Life Sciences

เรียนต่อ Clarence Fulton Secondary School

Clarence Fulton Secondary School ตั้งอยู่บริเวณ Fulton Rd, Vernon, BC เปิดรับนักเรียนระดับ Grade 8-12 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 750 คน

Clarence Fulton Secondary School มีวิชาให้เลือกเรียนอย่างหลากหลายทั้งวิชาหลักและวิชาเลือก และมีโปรแกรมด้านกีฬาที่โดดเด่น โรงเรียนมุ่งเน้นพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนที่มีทักษะ ความรู้ ความยืดหยุ่น และทัศนคติที่จะทำตามความฝันและเป้าหมายของตัวเองให้สำเร็จ

รายวิชาที่น่าสนใจ Clarence Fulton Secondary School

 • Food Studies
 • Media Arts
 • Power Technology
 • Visual Studies
 • Culinary Arts
 • Theatre Production
 • Drama
 • Earth Science
 • Drafting
 • Graphic Production

เรียนต่อ Kalamalka Secondary School

Kalamalka Secondary School ตั้งอยู่บริเวณ Mcclounie Rd, Coldstream, BC เปิดรับนักเรียนระดับ Grade 8-12 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 575 คน

Kalamalka Secondary School มุ่งพัฒนาให้นักเรียนประสบความสำเร็จ เห็นคุณค่าในตัวเอง มีความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและสนับสนุนซึ่งกันและกัน โรงเรียนมีสาขาวิชาให้เลือกเรียน ทั้งวิชาหลักและวิชาเลือก กีฬาต่าง ๆ และยังมีชมรมและกิจกรรมมากมายให้เข้าร่วม

รายวิชาที่น่าสนใจ Kalamalka Secondary School

 • Modern Theatre Dance
 • Effective Communication and Speech
 • Drama
 • Tourism
 • Lifesaving
 • Computer Certification
 • Computer Applications
 • Marketing
 • Snowsports
 • Forestry

เรียนต่อ Vernon Secondary School

Vernon Secondary School ตั้งอยู่บริเวณ 15 St, Vernon, BC เปิดรับนักเรียนระดับ Grade 8-12 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 900 คน

Vernon Secondary School โรงเรียนให้ความสำคัญกับเอกลักษณ์เฉพาะตัวของนักเรียนแต่ละคน เน้นเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่นักเรียนรู้สึกสบายใจและปลอดภัย เพื่อให้ได้พัฒนาตัวเองอย่างเต็มที่ทั้งด้านทักษะ ความรู้ ทัศนคติ เป็นคนที่ปรับตัวได้ง่ายและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

รายวิชาที่น่าสนใจ Vernon Secondary School

 • Personal Awareness
 • Human Geography
 • Social Justice
 • Psychology
 • Earth Science
 • Arts Education
 • Studio Arts 3D
 • Graphic Arts
 • Photography
 • Musical Theatre

เรียนต่อ W.L. Seaton Secondary School

W.L. Seaton Secondary School ตั้งอยู่บริเวณ 41st Ave, Vernon, BC เปิดรับนักเรียนระดับ Grade 8-12 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 800 คน

W.L. Seaton Secondary School มีเป้าหมายพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการสื่อสาร มีความคิดสร้างสรรค์ แก้ไขปัญหา ทำงานร่วมกันผู้อื่นได้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของต้วเองต่อสังคม โรงเรียนมีหลักสูตร Art & Culture ที่โดดเด่น ได้รับรางวัลชนะเลิศมากมายในประเภท Concert Band และ Jazz Band

รายวิชาที่น่าสนใจ W.L. Seaton Secondary School

 • Web Development
 • Theatre Production
 • Drama
 • Musical Theatre
 • Studio Arts 3D
 • Creative Writing
 • Graphic Production
 • Computer Programming
 • Instrumental Music
 • Digital Media Development

Education for Life – North America Study ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการของ Vernon School District ประจำประเทศไทย

หากนักเรียนสนใจเรียนที่ Vernon School District Education for Life – North America Study บริการฟรีทุกขั้นตอน Tel. 02-129-3214, 091-742-5900 สมัครเรียน สมัครหอพักของมหาวิทยาลัย จองตั๋วเครื่องบิน รถรับ-ส่งสนามบิน รวมถึงเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัคร On-line และทำการนัดหมายกับสถานฑูต อเมริกา แคนาดา ให้ฟรี

Back To Top