fbpx
skip to Main Content

เรียนต่อ Vernon School District, British Columbia

โรงเรียนรัฐบาลในเครือเวอร์นอน (Vernon School District #22) ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกวัยและทุกระดับชั้น หลักสูตรของ โรงเรียนได้รับการพัฒนาเพื่อ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่หลากหลาย โรงเรียนรัฐบาลในเครือเวอร์นอน (Vernon School District) เป็นเครือข่ายโรงเรียนในบริเวณเมืองเวอร์นอน (Vernon) ทางด้านการศึกษานั้นได้มาตรฐานในทุกระดับการศึกษา รวมทั้งยังมีการส่งเสริมและช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติในหลักสูตร ESLอีกด้วย ทางโรงเรียนรัฐบาลในเครือเวอร์นอน (Vernon School District) มีโรงเรียนให้เลือกเยอะแยะมากกว่า 20 โรงเรียน และเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ นักเรียนต่างชาติให้ประสบความสำเร็จทั้งด้านชีวิต ความเป็นอยู่และด้านวิชาการ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและสังคม ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย และหลักสูตรประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ESL) หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นสำหรับนักเรียนต่างชาติ พัฒนาด้านการกีฬา ฮอคกี้ และซอคเกอร์
โรงเรียนรัฐบาลในเครือเวอร์นอน (Vernon School District) เป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับจาก รัฐบาลว่า มีมาตรฐานการศึกษาสูง สภาพแวดล้อมการอยู่ และ การเรียน มีความปลอดภัยสูง เหมาะสำหรับการเรียน การทำกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาและค่าครองชีพของ แคนาดา อยู่ในเกณฑ์ไม่สูงนัก เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในประเทศอื่นๆ และนักเรียนมีโอกาสมากขึ้นในการเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของแคนนาดา

รายละเอียดเมืองเวอร์นอน (Vernon)
Vernon ตั้งอยู่ในเมืองเวอร์นอน (Vernon) ในรัฐบริติชโคลัมเบีย (British Columbia) ซึ่งห่างจากเมืองหลักอย่างแวนคูเวอร์ (Vancouver) โดยประมาณหนึ่งชั่วโมงโดยเครื่องบิน เมืองเวอร์นอน (Vernon) นั้นเป็นเมืองที่สวยงามมาก ซึ่งตั้งอยู่ปลายทะเลสาบโอคานากัน วัลลีย์ (Okanagan Valley) แล้วยังอยู่ในใจกลางร็อกกี้เมาเท่น (Rocky Mountains) ที่เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยงธรรมชาติของโลกอีกด้วย เมืองเวอร์นอน (Vernon) เป็นเมืองขนาดกลาง มีประชากรประมาณ 57,000 คน ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา แม่น้ำ ภูเขา และทะเลสาบทีสวยงาม คือ คัลลามัลกา เลค(Kalamalka Lake), โอคานากันเลค (Okanagan Lake) และสวอนเลค (Swan Lake) เวอร์นอน (Vernon) เป็นเมืองที่ได้รับความนิยมในการท่องเที่ยวและเป็นเมืองที่น่าอยู่ ที่สุดแห่งหนึ่งของแคนาดา
เหตุผลหลักที่นักศึกษาตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ Vernon School District

  • Vernon School District เป็นสถาบัน ที่รองรับนักศึกษานานาชาติจากทั่วโลก
  • Vernon School District ได้รับการยอมรับจาก รัฐบาลว่า มีมาตรฐานการศึกษาสูง
  • หลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนของ Vernon School District มีความทันสมัย
  • นักเรียนไทยไม่มากเหมาะกับการพัฒนาภาษา
  • สภาพแวดล้อมการอยู่ และ การเรียน มีความปลอดภัยสูง เหมาะสำหรับการเรียน การทำกิจกรรม
  • ค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาและค่าครองชีพของ แคนาดา มีระดับต่ำ เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของสถาบันการศึกษาในประเทศอื่น ๆ เช่น อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย เหตุผลที่อัตราค่าเล่าเรียนต่ำ เนื่องจากรัฐบาลแคนาดาให้เงินสนับสนุนทุกสถาบันการศึกษาใน แคนาดา
  • หากนักศึกษาสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากประเทศแคนาดา จะมีสิทธิในการสมัครเรียนต่อในแคนาดา หรือ อเมริกาได้ สะดวก

วันเริ่มต้นการศึกษา
เทอม 1 : เดือนกันยายน – เดือนมกราคม
เทอม 2 : เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมิถุนายน

ค่าใช้จ่ายในการเรียน 2021-2022
ลำดับ ระยะเวลา  ค่าใช้จ่าย 
1 ค่าสมัคร / Application Fee ครั้งเดียว CAD 250
2 ค่าเล่าเรียน / Tuition Fee 10 months CAD 13,000
3 ค่า Placement / Custodianship ครั้งเดียว CAD 550
4 ค่าประกันสุขภาพ / Medical Insurance (10 เดือน) 10 months CAD 1,200
5 ค่ากิจกรรม / Activity Fee 10 months CAD 250
6 ค่าหอพัก / Homestay 10 months CAD 8,750
รวมทั้งสิ้น 10 months CAD 24,000*
*ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้ไม่รวมการศึกษานอกสถานที่นอกเหนือจากสัปดาห์ปฐมนิเทศและการซื้อของใช้ส่วนตัว เช่น เสื้อผ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และตั๋วเครื่องบิน
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนรัฐบาลในเครือเวอร์นอน (Vernon School District #22)
เรียนต่อ Charles Bloom Secondary School
โรงเรียนชาร์ลส์ บลูม (Charles Bloom Secondary School)เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่นำเอาแนวคิดแบบโรงเรียนชุมชนมาใช้ร่วม ด้วย มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่าโรงเรียนมัธยมอื่นๆในเขต ตั้งอยู่ในหมู่บ้านลุมบี (Lumby) บรรยากาศภายในโรงเรียนชาร์ลส์ บลูม (Charles Bloom Secondary School) เปรียบเสมือนเป็นสมาชิกภายในครอบครัว เน้นการช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการศึกษาและได้รับความสนุกสนาน ตัวอย่างโปรแกรมพิเศษของโรงเรียนได้แก่ ESL,โปรแกรมการหลอมรวมทางวัฒนธรรม โปรแกรมการทำป่าไม้เชิงอุตสาหกรรมซึ่งมีพื้นที่ป่าภายในโรงเรียน โปรแกรมผู้นำทางกีฬา, ผู้นำนักเรียน เสียงจากนักเรียน มีแล็ป (Lab) การเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ตสำหรับรายวิชาของ คูลสคูล (Cool School) และ เวอชวล (Virtual School) เช่นเดียวกับรายวิชาอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายๆ กัน รายวิชาที่สอนวิชาชีพทั่วๆไปเป็นวิชาเลือกที่นักเรียนนิยม โรงเรียนเป็นที่ตั้งของโรงละครชุมชนซึ่งจัดแสดงละครและดนตรีทั้งของโรงเรียน และของชุมชน โรงเรียนมีโปรแกรมทุนช่วยเหลือทางการศึกษาแบบระยะยาวสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติ

เรียนต่อ Clarence Fulton Secondary School
โรงเรียนคลาเรนซ์ ฟุลตัน (Clarence Fulton Secondary School)เป็นโรงเรียนที่สอนตั้งแต่ grade 8 – 12 ทางโรงเรียนมีการเน้นและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้มีประสบการณ์จริง นอกจากนี้ยังมี Special Education ที่ช่วยเหลือนักเรียนในการติวเข้มในวิชาต่างๆอีกด้วย ทางโรงเรียนคลาเรนซ์ ฟุลตัน (Clarence Fulton Secondary School) นั้นเป็นโรงเรียนที่เด่นในด้านกีฬา ทีมของโรงเรียนในหลายๆกีฬานั้นได้ไปแข่งถึงระดับมณฑลเลยทีเดียว โดยเทอมการศึกษาแบ่งเป็น 4 เทอมการศึกษาคือ กุมภาพันธ์ เมษายน กันยายนและพฤศจิกายน โรงเรียนคลาเรนซ์ ฟุลตัน (Clarence Fulton Secondary School) เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเพียงแห่งเดียว ในบริติชโคลัมเบีย (British Columbia) ที่ใช้ระบบภาคการศึกษาแบบ 4 ภาค ดังนั้นนักเรียนที่โรงเรียนคลาเรนซ์ ฟุลตัน (Clarence Fulton Secondary School) จะลงเรียน 2 รายวิชาต่อภาค ภาคละ 10 สัปดาห์ ระบบนี้จึงเหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนโปรแกรมระยะสั้น และนักเรียนที่ต้องการเรียนเนื้อหาเข้มข้นแบบเร่งรัดนอกจากนี้ยังมีโปรแกรม Hockey District Program และ Soccer District Program อีกด้วย โรงเรียนคลาเรนซ์ ฟุลตัน (Clarence Fulton Secondary School) มีจำนวนนักเรียนต่อห้อง 25-30 คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 900 คน มีโปรแกรมที่โดดเด่นอาทิเช่น วิชาโลกศึกษา ซึ่งมุ่งให้นักเรียนเกิดความตระหนักทางสังคม โดยเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาภายในท้องถิ่นและภายในโลก และผลกระทบจากนักเรียนต่อปัญหาดังกล่าว อีกตัวอย่างหนึ่งได้แก่โปรแกรมอาชีวศึกษา ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ต้องการฝึกฝนอาชีพได้มีประสบการณ์จริงขณะยัง เรียนอยู่

เรียนต่อ Kalamalka Secondary School
โรงเรียนคัลลามัลกา (Kalamalka Secondary School) เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ตั้งอยู่ในเขตที่ร่มรื่นน่าอยู่ใกล้กับชุมชนโคลด์สตรีม (Coldstream) และใกล้ๆ กับทะเลสาบคัลลามัลกา (Kalamalka) โรงเรียนคัลลามัลกา (Kalamalka Secondary School) เป็นโรงเรียนเดียวในเขตการศึกษาเวอร์นอน (Vernon) ที่เปิดสอนการศึกษาแบบ AP (Advanced Placement) และเป็นโรงเรียนที่มีความแข็งแกร่งทั้งในเรื่องวิชาการและการกีฬา โรงเรียนคัลลามัลกา (Kalamalka Secondary School) มีความภาคภูมิใจที่สามารถฝากความคาดหวังไว้กับนักเรียนได้ในระดับสูงไม่ว่าจะในด้านวิชาการหรือด้านกิจกรรมนอกหลักสูตร และเนื่องจากนักเรียนจำนวนมากศึกษาด้วยกันมาตั้งแต่อายุยังน้อย จึงทำให้บรรยากาศในโรงเรียนเป็นเสมือนครอบครัวที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกัน

เรียนต่อ Vernon Secondary School
โรงเรียนเวอร์นอน (Vernon Secondary School) เป็นโรงเรียนที่จัดความพร้อมในทุกๆด้านเพื่อต้องการให้นักเรียนสามารถค้นหาความสามารถของตนเองและสิ่งอยากเรียน เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีหลักสูตรการเรียนมากมายทุกวิชาที่เป็นพื้นฐานและวิชา Business Education, Fine Arts, Technology นอกจากนี้มีหลักสูตรสอนภาษาต่างๆนอกจากภาษาอังกฤษอย่างเช่น สเปน และ ญี่ปุ่นเป็นต้น หลักสูตรการเรียนการสอน AP โปรแกรม, โปรแกรม High Performance Program สำหรับนักเรียนที่ต้องการจะเป็นนักกีฬาหรือนักแสดมืออาชีพ โดยทั้งเรียนทั้งฝึกคู่กันไป โดยมีจำนวนนักเรียนต่อห้อง 30 คน และมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,100 คน

เรียนต่อ W.L. Seaton Secondary School
โรงเรียนดับเบิลยู แอล ซีตัน (W.L. Seaton Secondary School) เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาระบบสองหลักสูตร คือหลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรภาษาฝรั่งเศสแบบอิมเมอร์ชั่น ซึ่งมีที่นี่เพียงแห่งเดียวในเมือง ซีตันจึงเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีความหลากหลายด้านเชื้อชาติมากที่สุดของเขต เหมาะสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติและผู้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยในแคนาดาอย่างมากโรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมาย มีโรงยิมขนาดใหญ่ซึ่งมีกำแพงสำหรับซ้อมปีนด้วย มีห้องละคร ห้องดนตรี ห้องศิลปะ และห้องแล็บหรือห้องปฏิบัติการเฉพาะด้านอีกมาก อีกทั้งห้องสมุด อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และศูนย์ให้คำปรึกษาสามารถช่วยพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนและช่วยนักเรียนวางแผนการศึกษาในอนาคตได้ ในโรงเรียนยังมีสนามเทนนิสและสนามบาสเก็ตบอลกลางแจ้ง พร้อมกับสนามฟุตบอลคุณภาพสูงอีก 2 สนาม และเนื่องจากซีตันตั้งอยู่ทางตอนกลางของเมืองเวอร์นอน (Vernon) การเดินทางไปใจกลางเมือง แหล่งบริการชุมชน และสถานที่อำนวยความสะดวกอื่นๆ จึงสะดวกรวดเร็ว

หากท่านสนใจหลักสูตรประถม และมัธยมในประเทศแคนาดา ท่านสามารถติดต่อเราได้ ที่ Education For Life (EFL) North America โทร 02 129 3214, 02 129 3215 หรือ 091 742 5900 Line: @eflna

Back To Top