fbpx
skip to Main Content
ucanwest001
ucanwest002
ucanwest003
ucanwest005
ucanwest004
ucanwest001 ucanwest002 ucanwest003 ucanwest005 ucanwest004

University Canada West

Master Degree

  • ประเภท

   มหาวิทยาลัยเอกชน
  • ก่อตั้งเมื่อ

   2005
  • Location

   Vancouver รัฐ British Columbia

University Canada West ทุนลดค่าเรียนระดับปริญญาโท

University Canada West มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนจาก South East Asia สูงสุดถึง $7,000 CAD ในปีการศึกษาแรก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 091-742-5900 หรือ Line: @EFLNA (มี @ ข้างหน้า)

เรียนต่อแคนาดาที่ University Canada West

  1. เรียนต่อแคนาดาที่ University Canada West ระดับปริญญาตรี คลิ๊ก
  2. เรียนต่อแคนาดาที่ University Canada West ระดับปริญญาโท คลิ๊ก

เรียนต่อแคนาดาที่ University Canada West ปริญญาโท

University Canada West หรือ UCW เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน มุ่งเน้นทางด้าน Innovative Business และ Technology โดยสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้มีการคิดค้นไอเดียใหม่ ๆ มีกิจกรรมที่หลากหลายและเน้นการนำความรู้ไปใช้ได้จริง University Canada West มีหลักสูตรอนุปริญญา ปริญญาตรีและปริญญาโท เปิดรับทั้งนักเรียนในประเทศแคนาดาและนักเรียนต่างชาติ ปัจจุบันมีนักเรียนมากกว่า 6,500 คน และเป็นนักเรียนต่างชาติจาก 100 กว่าประเทศทั่วโลก

University Canada West ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Vancouver รัฐ British Columbia มี 2 Campuses ได้แก่ Vancouver House East Building และ Vancouver House West Building ที่ตั้งมหาวิทยาลัยล้อมรอบไปด้วยบริษัทใหญ่ระดับโลก ทำให้นักเรียน University Canada West มีโอกาสในการได้ร่วมทำงานกับบริษัทเหล่านี้มากขึ้น

ทำไมต้องเรียนที่ University Canada West

 • Business-oriented, teaching-intensive learning: หลักสูตรการสอนต่าง ๆ จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยเพื่อตอบโจทย์ของนักศึกษาและความต้องการของตลาด
 • In the heart of Vancouver’s vibrant business community: นอกเหนือจากสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงร้านค้าต่างๆที่ตั้งอยู่บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยแล้ว บริเวณโดยรอบของมหาลัยยังแวดล้อมไปด้วยบริษัทชั้นนำซึ่งทำให้นักศึกษาของ University Canada West (UCW) สามารถสร้าง connection กับบริษัทชั้นนำเหล่านั้นได้อย่างง่ายดาย
 • Experienced faculty: ทางมหาวิทยาลัยเพียบพร้อมไปด้วยคณาจารย์ที่มากไปด้วยประสบการณ์ ทั้งในด้านประสบการณ์ด้านการสอนและประสบการณ์ในการทำงานจริง
 • Faster program completion: สามารถเรียนต่อเนื่องได้ 4 ภาคการศึกษาต่อปี ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในช่วงปิดภาคเรียน

Ranking

 • Overall 5 star rating from QS Stars higher education rating system, September 2021

Accreditation

 • Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP)
 • National Contract Management Association (NCMA)

เรียนต่อ Master of Business Administration (MBA) ที่ University Canada West

Master of Business Administration หรือ MBA เป็นหลักสูตรปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจที่มีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนประสบความสำเร็จในระดับโลก นักเรียนจะได้ฝึกฝนการรับมือปัญหาที่ท้าทายด้วยความสุขุมรอบคอบ แก้ปัญหาด้วยวิธีที่สามารถเป็นไปได้จริง และเพิ่มโอกาสสู่ความสำเร็จขององค์กรด้วยการตัดสินใจที่ชาญฉลาด หลักสูตร MBA ที่ UCW เป็นหลักสูตร 2 ปี เลือกเรียนได้ทั้งแบบ On-campus และ Online
Master of Business Administration ที่ UCW นำเทคโนโลยีที่กำลังเป็นที่นิยมมาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชาเกี่ยวกับธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง University Canada West และองค์กรชั้นนำเพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็น Vancouver’s tech-business university ดังนั้นนักเรียนที่มาเรียน MBA ที่ UCW จะได้เรียนเกี่ยวกับเครื่องมือทางธุรกิจที่ทันสมัยทำให้สามารถนำไปต่อยอดหลังเรียนจบได้ง่าย ตัวอย่างเช่น

 • Amazon Web Services (AWS) เป็นแพลตฟอร์มคลาวด์ที่ครอบคลุมและนำมาใช้มากที่สุดในโลก UCW ได้นำ Cloud & Machine Learning Certifications มาสอนนักเรียน MBA ด้วย
 • Digital Marketing Institute (DMI) นักเรียนที่เรียนวิชาครบตามเงื่อนไข สามารถเรียนวิชาเลือกสาขา Digital Marketing และสอบเพื่อได้รับ Digital Marketing Professional Certifications ได้
 • Facebook Blueprint นักเรียนได้เรียนการใช้สื่อโซเดียลมีเดียเพื่อการประกอบธุรกิจ ทั้ง Facebook, Instagram, Messenger และ WhatsApp และมีโอกาสได้รับ the Facebook Certified Digital Marketing Associate certification

เกณฑ์การรับสมัคร

 • GPA 2.8 ขึ้นไป
 • IELTS 6.5 (Writing 6.0) หรือ
 • TOEFL iBT 88 (Writing 20)
 • Duolingo 110 (Writing 100)

และมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 • มีผลคะแนน GMAT หรือ GRE สอบมาไม่เกิน 5 ปี หรือ
 • Bachelor degree in Business (BBA or BCom) หรือ
 • มีประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ 3 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร University Canada West

 1. ใบสมัครออนไลน์ (ติดต่อได้ที่ EFL – North America Study)
 2. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
 3. ผลคะแนน TOEFL/IELTS/Duolingo (Proof of English language proficiency)
 4. ใบรับรองการทำงานจากบริษัท
 5. Resume
 6. ผลสอบ GMAT หรือ GRE
 7. สำเนาพาสปอร์ต

วันเปิดเรียน University Canada West

 • Fall Intake: ตุลาคม
 • Winter Intake: มกราคม
 • Spring Intake: เมษายน
 • Summer Intake: กรกฎาคม

เดดไลน์ในการสมัคร: 3 เดือนล่วงหน้าก่อนวันเริ่มเรียน

ค่าใช้จ่ายรายปีโดยประมาณของหลักสูตร MBA ที่ UCW

ปี 2023

รายการ ระยะเวลา/จำนวนคอร์ส ค่าใช้จ่าย (CAD)
Program tuition fees
Master of Business Administration (MBA) 15 courses $38,700
MBA Foundation 3 courses $7,750
University Access Program
(1-3 courses)
per course $5,195
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ค่าที่พัก per year $30,000
ค่าเดินทาง per year $1,852
ค่าอาหาร per year $8,000
ประกันสุขภาพ (MSP) per term $163

*รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากทาง University Canada West และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เป็นราคาโดยประมาณเท่านั้น
**หลังจากได้รับการตอบรับเข้าเรียน นักเรียนจะต้องจ่ายมัดจำค่าเรียน $7,900 CAD

MBA Foundation

MBA Foundation เป็นโปรแกรมสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ MBA แต่คุณสมบัติยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่มีประสบการ์ด้านธุรกิจ โดยผู้ที่จะเข้าเรียน MBA Foundation ต้องมีเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรีขั้นต่ำ 2.0 สามารถเลือกเรียนได้ทั้งแบบ On-campus และ Online เป็นหลักสูตระยะเวลา 3 เดือน เรียนทั้งหมด 3 คอร์สในสาขาดังนี้

 • Introducing Business and Business Writing
 • Quantitative Reasoning and Analysis
 • Business Economics

สำหรับนักเรียนที่ภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ในการเข้าเรียนระดับปริญญาตรี สามารถเรียนปรับภาษาอังกฤษกับ University Canada West ได้

University Access Program หรือ UAP เป็นโปรแกรมที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อให้นักเรียนผ่านเกณฑ์ในการเข้าเรียนที่ University Canada West และจะได้เรียนความรู้ด้านวิชาการที่จำเป็นต่อการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมด้วย เช่น Essay writing, Research methods และ Critical thinking เป็นต้น เป็นการเรียนแบบ on-campus เท่านั้น เรียน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ระยะเวลาเรียนทั้งหมด 3 เดือน 6 เดือน หรือ 9 เดือน ขึ้นอยู่ผลคะแนนภาษาอังกฤษของนักเรียน

เกณฑ์การเข้าเรียน UAP

ระยะเวลาเรียน IELTS TOEFL
UAP – 3 months 6.0 overall (Writing 5.5) ≥88 overall but writing ≤19
or
80-87 overall & writing ≥20
UAP – 6 months 5.5 overall (Writing 5.0) 80-87 overall & writing ≤19
or
70-79 overall & writing ≥20
UAP – 9 months 5.0 overall (Writing 4.5) 70-79 overall & writing ≤19
or
60-69 overall & writing ≥20

วันเปิดเรียน University Access Program

 • Fall Intake: ตุลาคม
 • Winter Intake: มกราคม
 • Spring Intake: เมษายน
 • Summer Intake: กรกฎาคม

เดดไลน์ในการสมัคร: 3 เดือนล่วงหน้าก่อนวันเริ่มเรียน

รายละเอียดที่พักสำหรับนักศึกษา University Canada West

University Canada West ไม่มีหอพักภายในมหาวิทยาลัย ดังนั้นนักศึกษาที่มาเรียนที่นี่จะต้องพักแบบ off-campus โดยมีให้เลือกสองทางหลัก ๆ ได้แก่ เช่าอพาร์ทเม้นอยู่คนเดียวหรือร่วมกับรูมเมท และที่พัก homestay นักศึกษาสามารถค้นหาและจองที่พักใกล้มหาวิทยาลัยผ่าน 4STAY เป็นช่องทางที่ University Canada West แนะนำ จองที่พักผ่าน 4STAY ไม่ต้องจ่ายค่ามัดจำและสามารถยกเลิกได้ง่าย

รายละเอียดที่พักเพิ่มเติม คลิ๊ก

Education for Life – North America Study ตัวแทนของ University Canada West อย่างเป็นทางการ บริการฟรีทุกขั้นตอน Tel. 02-129-3214, 091-742-5900 สมัครเรียน สมัครหอพักของมหาวิทยาลัย จองตั๋วเครื่องบิน รถรับ-ส่งสนามบิน รวมถึงเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัคร On-line และทำการนัดหมายกับสถานฑูต อเมริกา แคนาดา ให้ฟรี

Back To Top