fbpx
skip to Main Content
gvsd_003
gvsd_002
gvsd_007
gvsd_004
gvsd_005
gvsd_006
gvsd_001
gvsd_003 gvsd_002 gvsd_007 gvsd_004 gvsd_005 gvsd_006 gvsd_001

Greater Victoria School District

High School

 • ประเภท

  โรงเรียนมัธยมรัฐบาล
 • ก่อตั้งเมื่อ

  1853
 • Location

  Victoria, British Columbia

เรียนต่อแคนาดาที่ Greater Victoria School District (ระดับมัธยมปลาย)

Greater Victoria School District ตั้งอยู่ในเมือง Victoria เมืองหลวงของรัฐ British Columbia เป็นที่รู้จักกันในชื่อ “City of Gardens” อยู่ทางฝั่งตะวันตกของแคนาดาและทางตอนใต้ของ Vancouver Island เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของฝั่งตะวันตก และยังได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 เมืองที่สวยที่สุดของโลก จากตัวเมือง Vancouver สามารถเดินทางได้โดยเครื่องบินไปยังสนามบินของเมืองหรือนั่งเรือข้ามมาได้จากทั้ง Vancouver, British Columbia และ Seattle, Washington

Greater Victoria School District มุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่และทำตามสิ่งที่ตัวเองต้องการ ภายใต้สังคมการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานสากลและมีความปลอดภัย โรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมปลายในเขตนี้มี 7 โรงเรียน ได้แก่

 1. Esquimalt High School
 2. Lambrick Park Secondary School
 3. Mount Douglas Secondary School
 4. Oak Bay High School
 5. Reynolds Secondary School
 6. Spectrum Community School
 7. Victoria High School

วันเปิดภาคเรียน

 • ภาคเรียนที่ 1 : กันยายน – มกราคม
 • ภาคเรียนที่ 2 : กุมภาพันธ์ – มิถุนายน

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ระดับมัธยมปลาย

รอบการศึกษา กันยายน 2023 และ กุมภาพันธ์ 2024
1 ปีการศึกษา ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน

รายการ ค่าใช้จ่าย (CAD)
ค่าธรรมเนียมการสมัคร $ 250
ค่าเล่าเรียน $ 16,000
ที่พักแบบโฮมสเตย์ $ 11,000
ค่าจัดหาและตรวจสอบที่พัก $ 700
ค่าธรรมเนี่ยมแรกเข้าโฮมสเตย์ $ 225
ค่าประกันสุขภาพ $ 1,150
รวมทั้งหมด $ 29,325

*รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ระดับมัธยมปลาย

 1. ใบสมัคร (Application form) (ขอรับเอกสารได้จาก EFL North America Study)
 2. ใบรับรองผลการเรียนย้อนหลัง 2 ปี (Transcripts)
 3. สำเนาหน้าพาสปอร์ต (Copy of passport)
 4. รูปถ่ายปัจจุบัน

ช่วงที่เปิดรับสมัคร

 • เข้าเรียนรอบกันยายน: ตุลาคม-พฤษภาคม
 • เข้าเรียนรอบกุมภาพันธ์: มีนาคม-ตุลาคม

ที่พักนักเรียน

นักเรียนต่างชาติจะต้องพักอยู่กับ Homestay Family

เรียนต่อ Esquimalt High School

Esquimalt High School ตั้งอยู่บริเวณ Colville Rd, Victoria, BC ทางทิศตะวันตก ห่างจากตัวเมืองเพียง 15 นาที เปิดรับนักเรียนระดับ Grade 9-12 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 785 คน

Esquimalt High School หลักสูตรการเรียนการสอนมีให้เลือกหลากหลายตามความสนใจของนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นตัวของตัวเองและสามารถดึงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่ และเนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็กคุณครูจึงสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างใกล้ชิด

รายวิชาที่น่าสนใจ Esquimalt High School

 • Theatre Company
 • Web Development
 • Robotics
 • Digital Media Development
 • Graphic Production
 • Dance Company
 • Culinary Arts
 • Food Studies
 • Directing and Script Development
 • Musical Theatre

เรียนต่อ Lambrick Park Secondary School

Lambrick Park Secondary School ตั้งอยู่ทางทิศเหนือบริเวณ Torquay Drive, Victoria, BC ห่างจากตัวเมืองเพียง 20 นาที และอยู่ใกล้ University of Victoria ซึ่งแวดล้อมไปด้วยทรรศนียภาพที่สวยงาม เปิดรับนักเรียนระดับ Grade 9-12 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 691 คน

Lambrick Park Secondary School เป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาการและด้านกีฬา มีหลักสูตรให้เลือกเรียนมากมาย ภายใต้สภาพแวดล้อมการเรียนที่มีความใกล้ชิดและเป็นกันเอง

รายวิชาที่น่าสนใจ Lambrick Park Secondary School

 • Business Information Management
 • Drama
 • Earth Science
 • Film and Television
 • Music Theatre
 • Theatre Production & Stage Craft
 • Computer Programming
 • Entrepreneurship
 • Psychology
 • Sport Performance

เรียนต่อ Mount Douglas Secondary School

Mount Douglas Secondary School ตั้งอยู่ทางทิศเหนือบริเวณ Gordon Head Rd, Victoria, BC ห่างจากตัวเมืองเพียง 20 นาที โดยอยู่ติดกับ University of Victoria เปิดรับนักเรียนระดับ Grade 9-12 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 849 คน

Mount Douglas Secondary School ส่งเสริมให้นักเรียนค้นพบศักยภาพของตัวเองและสามารถนำไปต่อยอดได้ อีกทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพและยอมรับความหลากหลายทางสังคม เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

รายวิชาที่น่าสนใจ Mount Douglas Secondary School

 • STEM Certificate
 • Environmental Science
 • Computer Programming
 • Computer Science
 • Design & Innovation
 • Dance Technique & Performance
 • Digital Media
 • Media Design
 • Photography
 • Automotive Technology

เรียนต่อ Oak Bay High School

Oak Bay High School ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกบริเวณ Cadboro Bay Rd, Oak Bay, Greater Victoria, BC เปิดรับนักเรียนระดับ Grade 9-12 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 1,150 คน

Oak Bay High School เป็นโรงเรียนที่เปิดมานาน มีชื่อเสียงทางด้านวิชาการ ศิลปะและกีฬา มีเป้าหมายในการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนที่เหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับสุขภาวะโดยรวมของนักเรียน

รายวิชาที่น่าสนใจ Oak Bay High School

 • Marketing and Promotion
 • Computer Programming
 • Dance Choreography
 • Digital Photography
 • Studio Arts
 • Entrepreneurship
 • Robotics
 • Marine Biology
 • Sport Psychology
 • Outdoor Pursuits

เรียนต่อ Reynolds Secondary School

Reynolds Secondary School ตั้งอยู่ทางทิศเหนือบริเวณ Borden Street, Victoria, BC ห่างจากตัวเมืองเพียง 15 นาทีและอยู่ทางทิศใต้ของ University of Victoria เปิดรับนักเรียนระดับ Grade 9-12 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 1,100 คน

Reynolds Secondary School มุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับโรงเรียนและหลักสูตรการเรียนของตัวเอง เพื่อติดตามพัฒนาการการเรียนและมั่นใจว่านักเรียนมีสุขภาวะโดยรวมที่ดีระหว่างที่เรียน โรงเรียนมี Soccer Program ที่มีชื่อเสียงเหมาะสำหรับคนที่สนใจกีฬาฟุตบอล และมีความโดดเด่นด้านสาขา Journalism และ Visual Arts

รายวิชาที่น่าสนใจ Reynolds Secondary School

 • Media Design
 • Photography
 • Visual Arts
 • Entrepreneurship & Marketing
 • Advanced Dance
 • Intercultural Studies
 • Environment and Sustainability
 • Drama, Film & TV
 • Music Composition
 • Psychology

เรียนต่อ Spectrum Community School

Spectrum Community School ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือบริเวณ West Burnside Rd, Victoria, BC ห่างจากตัวเมือง 30 นาที ถือเป็นโรงเรียนที่ห่างไกลเมืองที่สุด เปิดรับนักเรียนระดับ Grade 9-12 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 1,170 คน

Spectrum Community School มีรายวิชาให้เลือกเรียนมากมายตามความสนใจของนักเรียน รวมถึงทีมกีฬา เช่น กีฬาฮอกกี้ และวงดนตรีทั้งวงแจ๊สและวงดุริยางค์ มีความโดดเด่นด้านสาขา IT, Drama, Dance Program และ Culinary Arts

รายวิชาที่น่าสนใจ Spectrum Community School

 • STEM program
 • Entrepreneurship & Marketing
 • Dance Choreography
 • Web Development
 • Programming
 • Animation
 • Graphic Design
 • Culinary Arts
 • Visual Arts
 • Drama Film & Television

เรียนต่อ Victoria High School

Victoria High School ตั้งอยู่ Grant Street, Victoria, BC ใกล้กับตัวเมืองที่สุด เปิดรับนักเรียนระดับ Grade 9-12 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 845 คน

Victoria High School เป็นโรงเรียนมัธยมปลายที่เก่าแก่ที่สุดในวิคตอเรีย มุ่งเน้นส่งเสริมให้นักเรียนประสบความสำเร็จสูงสุดทางด้านวิชาการ โดยให้ความสำคัญกับความหลากหลายของนักเรียนและพร้อมที่จะจัดสรรวิธีการเรียนที่เหมาะสมให้นักเรียนแต่ละคน มีความโดดเด่นในสาขา Arts, Photography และ Dance

รายวิชาที่น่าสนใจ Victoria High School

 • Entrepreneurship
 • Fashion Industry
 • Computer Programming
 • Power Mechanics
 • Hairstylist
 • Dance Choreography
 • Theatre Production
 • Visual Arts
 • Digital Imaging
 • Photography

Education for Life – North America Study ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการของ Greater Victoria School District ประจำประเทศไทย

หากนักเรียนสนใจเรียนที่ Greater Victoria School District Education for Life – North America Study บริการฟรีทุกขั้นตอน Tel. 02-129-3214, 091-742-5900 สมัครเรียน สมัครหอพักของมหาวิทยาลัย จองตั๋วเครื่องบิน รถรับ-ส่งสนามบิน รวมถึงเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัคร On-line และทำการนัดหมายกับสถานฑูต อเมริกา แคนาดา ให้ฟรี

Back To Top