fbpx
skip to Main Content


เรียนต่อ Greater Victoria School District, British Columbia
Victoria International High School Programs (The Greater Victoria School District) ได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการของ British Columbia จากคุณภาพการศึกษาระดับ world-class และสิ่งแวดล้อมของตัวเมืองที่ทำให้โรงเรียนทุกแห่งได้รับการยอมรับ โรงเรียนได้รับการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาและวัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่หลากหลาย รวมทั้งยังส่งเสริมนักเรียนในทักษะการใช้ชีวิตที่สามารถสอดคล้องไปด้วยกันกับหลักสูตรในห้องเรียน ทางโรงเรียนมีหลักสูตรการสอนที่หลากหลาย เปิดรับนักเรียนทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนช่วงอายุระหว่าง 12-18 ปี

 • เป็นเครือโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 6 ของจังหวัด
 • มีอาจารย์ที่มีความสามารถ ได้รับการอบรมและจบการศึกษาในระดับปริญญาตรงสายกับวิชาที่สอน
 • ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งด้านวิชาการและการกีฬา เพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
 • มีอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่คอยให้คำแนะนำแก่นักเรียนอย่างทั่วถึง
 • มีโปรแกรม Homestay สำหรับนักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
 • มีโรงเรียน High school (เกรด 9-12) ทั้งสิ้น 7 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งมีรายวิชาที่มีคุณภาพรองรับระดับสากล และวิชาเลือกที่หลากหลาย พร้อมให้นักเรียนได้เลือกเรียนเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
 • มีโรงเรียน Middle school (เกรด6-8) ทั้งสิ้น 10 แห่ง ส่งเสริมนักเรียนด้านวิชาการให้เรียนอย่างอิสระเพื่อค้นหาตนเองในด้านที่ชอบด้วยบรรยากาศการเรียนที่ไม่ตึงเครียดจนเกินไป
 • โรงเรียนตั้งอยู่ในเมืองที่ส่งเสริมการกีฬาระดับชาติ เพราะเมือง Victoria เองเป็นบ้านของนักกีฬาโอลิมปิคระดับโลกหลายคน ในกีฬาแขนงต่างๆ เช่น rowing, rugby, field hockey, diving, cycling, triathlons
The Greater Victoria School District
ตั้งอยู่ในเมือง Victoria เมืองหลวงของรัฐ British Columbia เป็นที่รู้จักกันในชื่อ “City of Gardens” อยู่ทางฝั่งตะวันตกของแคนาดา และทางตอนใต้ของ Vancouver Island เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ฝั่งตะวันตก และยังได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 เมืองที่สวยที่สุดของโลก จากตัวเมือง Vancouver สามารถเดินทางได้โดยเครื่องบินไปยังสนามบินของเมือง หรือนั่งเรือข้ามมาได้จากทั้ง Vancouver, British Columbia และ Seattle, Washington   มีโรงเรียนในเครือทั้งสิ้น 17 แห่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 6 เขต
VIHSCP_70
รายชื่อโรงเรียนในเครือ Victoria International High School Programs
– High Schools –

 1. Esquimalt High School
 2. Lambrick Park Secondary
 3. Mount Douglas Secondary
 4. Oak Bay High School
 5. Reynolds Secondary School
 6. Spectrum Community
 7. Victoria High School
1. Esquimalt High School>>

จำนวนนักเรียน 750 คน

เรียนต่อ High School Canada ที่ Victoria School District กับโรงเรียน Esquimalt High School

 จุดเด่นของโรงเรียน Esquimalt High School

 • โรงเรียนตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ห่างจาก downtown เพียง 15 นาที
 • เน้นวิชาการจัดเป็นโรงเรียนที่แข็งทางด้านวิชาการ (Academic -oriented)
 • จัดเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนทั้งสิ้นเพียง 750 คนการดูแลจากอาจารย์จึงทั่วถึงและเหมาะกับนักเรียนไทยที่ยังไม่มั่นใจในการใช้ภาษามาก เพราะโรงเรียนเล็กครูจึงดูแลได้ใกล้ชิดและ สามารถความรู้จักกับเพื่อนได้ง่าย
 • มี Program พิเศษสำหรับเด็กอัจฉริยะ ( Gifted students)
 • มีความโดดเด่นสาขาวิชาด้าน Graphic Design และ Humanities
2. Lambrick Park Secondary>>

จำนวนนักเรียน 650 คน

เรียนต่อ High School Canada ที่ Victoria School District กับโรงเรียน Lambrick Park Secondary

 จุดเด่นของโรงเรียน Lambrick Park Secondary

 • โรงเรียนตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ห่างจาก downtown เพียง 20 นาที ( 7 km จาก Downtown) โดยอยู่ใกล้ University of Victoria ซึ่งแวดล้อมไปด้วยทรรศนียภาพที่สวยงาม
 • มีจุดเด่นด้านการกีฬาเหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเสริมความสามารถทางการกีฬา
 • ด้านวิชาการเด่นสายบริหารุรกิจ
3. Mount Douglas Secondary>>

จำนวนนักเรียน 1100 คน

เรียนต่อ High School Canada ที่ Victoria School District กับโรงเรียน  Mount Douglas Secondary

 จุดเด่นของโรงเรียน Mount Douglas Secondary

 • โรงเรียนตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ห่างจาก downtown เพียง 20 นาที ( 7 km จาก Downtown) โดยอยู่ติดกับ University of Victoria ซึ่งเป็นแหล่งที่พักของนักศึกษา
 • โรงเรียนมีขนาดใหญ่โดยมีนักเรียนถึง 1100 คน
 • โดดเด่นทางวิชาการสาขา Science ( Physics, Biology, Chemistry)
 • สาชาที่เด่นมากคือ Marketing และ Architecture Design
 • ครูสาขาวิชา Social Studies ของโรงเรียน Mount Douglas Secondary ได้รับรางวัลครูที่ดีที่สุดสาขา Social Studies ในประเทศแคนาดา
4. Oak Bay High School>>

จำนวนนักเรียน 1300 คน

เรียนต่อ High School Canada ที่ Victoria School District กับโรงเรียน Oak Bay High School

 จุดเด่นของโรงเรียน Oak Bay High School

 • โรงเรียนตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก ห่างจาก downtown เพียง 10 นาที
 • โรงเรียนจัดว่าเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดของเขตโดยก่อตั้งเมื่อปี 1929
 • โดดเด่นด้านวิชาการสาขา Math, Language Studies ( English Literature, Spanish, French)
 • เป็นโรงเรียนที่แผนก French Immersion ซึ่งมีการเรียนการสอนเป็นภาษาฝรั่งเศส
5. Reynolds Secondary School>>

จำนวนนักเรียน 1100 คน

เรียนต่อ High School Canada ที่ Victoria School District กับโรงเรียน  Reynolds Secondary School

 จุดเด่นของโรงเรียน Reynolds Secondary School

 • โรงเรียนตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ห่างจาก downtown เพียง 15 นาที โดยอยู่ทางทิศใต้ของ University of Victoria
 • โรงเรียน Reynolds Secondary School มี Soccer Program ที่มีชื่อเสียงเหมาะสำหรับเด็กที่สนใจกีฬาฟุตบอล
 • โด่ดเด่นด้านสาขา Journalism, Ecology, Visual Arts
6. Spectrum Community School>>

จำนวนนักเรียน 1300 คน

เรียนต่อ High School Canada ที่ Victoria School District กับโรงเรียน Spectrum Community School

 จุดเด่นของโรงเรียน Spectrum Community School

 • โรงเรียนตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ห่างจาก downtown 30 นาที ถือว่าเป็นโรงเรียนที่ห่างไกลเมืองที่สุด
 • โดดเด่นด้านสาขา IT ( Information Technology), Drama, Dance Program และ Cultural Arts
7. Victoria High School>>

จำนวนนักเรียน 900 คน

เรียนต่อ High School Canada ที่ Victoria School District กับโรงเรียนVictoria High School

 จุดเด่นของโรงเรียน Victoria High School

 • โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้บริเวณ Downtown ที่สุดและเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในเขต
 • Victoria High School ตั้งอยู่ในชุมชนศิลปินที่มีชื่อเสียง โรงเรียนจึงมีความโดเด่นด้าน Arts
 • มีสาขาวิชา Photography และ Dance ที่ดีเยี่ยม
– Middle Schools –

 • Arbutus Middle School
 • Cedar Hill Middle School
 • Central Middle School
 • Colquitz Middle School
 • Glanford Middle School
 • Gordon Head Middle School
 • Lansdowne Middle School
 • Monterey Middle School
 • Rockheights Middle School
 • Shoreline Middle School

 Homestay กับ Victoria International High School Programs

 • เป็นครอบครัวของชาวแคนาดาพื้นเมืองที่ได้รับการอบรมและอยู่ภายใต้การดูแลอย่างดี่เยี่ยมจากตัวแทนที่ปรึกษาเพื่อดูแลนักเรียนได้อย่างใกล้ชิด
 • นักเรียนจะได้ซึมซับวัฒนธรรมและภาษาผ่านครอบครัวอุปถัมป์ที่รับนักเรียนเสมือนคนในครอบครัว
 • มีสมาคมครอบครัวอุปถัมป์เพื่อหาครอบครัวที่ตรงตามความต้องการของนักเรียนและได้รับการคัดเลือกโดยตรงจากสมาคมครอบครัวอุปถัมป์

 โปรแกรมที่เปิดรับ

Programs Description
Academic High School Program เปิดรับนักเรียนที่ต้องการเรียนอย่างจริงจัง ด้วยระยะเวลาที่ให้เลือกตั้งแต่ 6 เดือน 1 ปี หรือตลอดจนกว่าจะจบการศึกษา นักเรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมตามความสนใจของตนเองได้ด้วยวิชาที่เปิดสอนที่หลากหลาย จากทั้ง fine arts, business education, applied skills
Short-Term High School Experience Program นักเรียนจะใช้เวลาเรียนประมาณ 5 ชั่วโมงต่อวันเพื่อเรียนวิชาปกติทั่วไปและอีก 1-2 ชั่วโมงนักเรียนอาจใช้เวลาเพื่อเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
Camp Victoria Summer Program เปิดเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมของทุกปี สำหรับนักเรียนที่มีอายุ 11-18 ปีเพื่อเข้าเรียนในชั้นเรียนขนาด 15 คน เข้าร่วมโปรแกรมได้ทุกวันจันทร์ ภายในเวลาระยะเวลาของโปรแกรม เรียนอย่างต่ำ 22 ชั่วโมง/สัปดาห์ และวันเสาร์เป็นกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรม

วันเริ่มต้นการศึกษา
เทอม 1 : เดือนกันยายน – เดือนมกราคม

เทอม 2 : เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมิถุนายน

ค่าเล่าเรียนของโปรแกรม Long-Term Academic Program 2021/22

Cost Description ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย (CAD)
ค่าสมัคร / Application fee ครั้งเดียว 250
ค่าจัดหาโฮมสเตย์/ Homestay Placement Fee ครั้งเดียว 325
ค่า Homestay Monitoring Fee 10 เดือน 500
ค่าเล่าเรียน / School Fee 10 เดือน 15,000
ค่าโฮมสเตย์/ Homestay 10 เดือน 9,750
ค่าประกันสุขภาพ/ Medical Insurance 10 เดือน 1,150
TOTAL 26,975*

*ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้ไม่รวมการศึกษานอกสถานที่นอกเหนือจากสัปดาห์ปฐมนิเทศและการซื้อของใช้ส่วนตัว เช่น เสื้อผ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และตั๋วเครื่องบิน


ค่าเล่าเรียนของโปรแกรม Short-term High School Experience Program
2021-2022

Program ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย (CAD)
Short-term High School Experience 3-months 8,950
Short-term High School Experience 4-months 11,520


ค่าเล่าเรียนของโปรแกรม Camp Victoria  2021-2022

Program ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย (CAD)
Summer Camp 2 weeks 2,135
Summer Camp 3 weeks 3,052
Summer Camp 4 weeks 3,952
Summer Camp 5 weeks 4,644
Summer Camp 6 weeks 5,340
Summer Camp 7 weeks 6,090

*ราคาทั้งหมดรวมค่าเรียน ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน ค่า homestay ค่าประกันสุขภาพแล้ว

ค่าเล่าเรียนของโปรแกรม Uplands Campus Academic Transition Program (ATP)
Program Date: April – August (สามารถเริ่มเรียนได้ตลอดเวลาแต่ไม่เกิน 6 สัปดาห์หลังจากเปิดเทอม)

Program ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย (CAD)
Academic Transition Program 5 months 14,325

*ราคาทั้งหมดรวมค่าเรียน ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน ค่า homestay ค่าประกันสุขภาพแล้ว

หากท่านสนใจส่งบุตรหลานเรียน Middle school ที่ The Greater Victoria School District กรุณาติดต่อ EFL North America Study ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการของ The Greater Victoria School District  โทร 02 129 3214, 02 129 3215 หรือ 091 742 5900 Line:@eflna บริการฟรีทุกขั้นตอน!

Back To Top