fbpx
skip to Main Content
maple_ridge_pitt_meadows_005
maple_ridge_pitt_meadows_002
maple_ridge_pitt_meadows_001
maple_ridge_pitt_meadows_003
maple_ridge_pitt_meadows_006
maple_ridge_pitt_meadows_004
maple_ridge_pitt_meadows_005 maple_ridge_pitt_meadows_002 maple_ridge_pitt_meadows_001 maple_ridge_pitt_meadows_003 maple_ridge_pitt_meadows_006 maple_ridge_pitt_meadows_004

Maple Ridge & Pitt Meadows School District

High School

 • ประเภท

  โรงเรียนมัธยมรัฐบาล
 • ก่อตั้งเมื่อ

  1993
 • Location

  Maple Ridge, British Columbia

เรียนต่อแคนาดาที่ Maple Ridge & Pitt Meadows School District (ระดับมัธยมปลาย)

Maple Ridge & Pitt Meadows School District อยู่ห่างจากตัวเมือง Vancouver ประมาณ 40 นาที เป็นเขตที่มีการผสมผสานความเป็นเมืองและความชนบทไว้ด้วยกันอย่างลงตัว Maple Ridge & Pitt Meadows เป็นอีกหนึ่งเขตหนึ่งการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ต้องการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีคนเอเชียน้อย

Maple Ridge & Pitt Meadows School District เป็นเขตการศึกษาที่ต้อนรับและดูแลนักเรียนต่างชาติมาแล้วกว่า 20 ปี การศึกษาจะมุ่งเน้นให้นักเรียนรู้สึกถึงคุณค่าของตัวเองและพัฒนาไปถึงศักยภาพสูงสุดของแต่ละคนได้ ระบบของโรงเรียนในเขตนี้จะตัดเกรดรายปี (Linear School) โดยโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมปลายมี 6 โรงเรียน ได้แก่

 1. Garibaldi Secondary School
 2. Maple Ridge Secondary School
 3. Pitt Meadows Secondary School
 4. Samuel Robertson Technical Secondary School
 5. Thomas Haney Secondary School
 6. Westview Secondary School

วันเปิดภาคเรียน

 • ภาคเรียนที่ 1 : กันยายน – มกราคม
 • ภาคเรียนที่ 2 : กุมภาพันธ์ – มิถุนายน

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ระดับมัธยมปลาย

รอบการศึกษา กันยายน 2023 และ กุมภาพันธ์ 2024
1 ปีการศึกษา ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน

รายการ ค่าใช้จ่าย (CAD)
1 ปี 5 เดือน
ค่าธรรมเนียมการสมัคร $200 $200
ค่าเล่าเรียน $14,500 $7,250
ที่พักแบบโฮมสเตย์ $10,500 $5,250
ค่าจัดหาและตรวจสอบที่พัก $350 $350
ค่าประกันสุขภาพ $1,200 $600
Custodian fee $50 $50
ค่าบริการรับที่สนามบิน included included
รวมทั้งหมด $26,800 $13,700

*รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ระดับมัธยมปลาย

 1. ใบสมัคร (ขอรับเอกสารได้จาก EFL North America Study)
 2. พาสปอร์ต (Passport)
 3. ใบรับรองผลการศึกษา (Transcripts) ย้อนหลัง 2 ปีล่าสุด
 4. Student Legal Agreement (ขอรับเอกสารได้จาก EFL North America Study)
 5. รูปถ่ายปัจจุบัน

ช่วงที่เปิดรับสมัคร

 • เข้าเรียนรอบกันยายน: ตุลาคม-พฤษภาคม
 • เข้าเรียนรอบกุมภาพันธ์: มีนาคม-ตุลาคม

ที่พักนักเรียน

นักเรียนต่างชาติจะต้องพักอยู่กับ Homestay Family

เรียนต่อ Garibaldi Secondary School

Garibaldi Secondary School ตั้งอยู่บริเวณ Dewdney Trunk Road, Maple Ridge, BC เปิดรับนักเรียนระดับ Grade 8-12 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 800 คน

Garibaldi Secondary School เป็นโรงเรียนที่ให้โอกาสนักเรียนได้ศึกษาความรู้และทักษะที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้ถึงขีดสุด ผ่านสังคมการเรียนรู้ที่ใส่ใจและมีความปลอดภัย

รายวิชาที่น่าสนใจ Garibaldi Secondary School

 • Fine Arts – Dance
 • Theatre Production
 • Theatre Company
 • Musical Theatre
 • Choreography
 • Contemporary Music
 • Music and Choir

เรียนต่อ Maple Ridge Secondary School

Maple Ridge Secondary School ตั้งอยู่บริเวณ 122 Avenue Maple Ridge, BC เปิดรับนักเรียนระดับ Grade 8-12 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 1,317 คน

Maple Ridge Secondary School เป็นโรงเรียนที่สามารถเลือกได้ว่าอยากเรียนหลักสูตรที่สอนด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสเป็นหลัก (dual – track English and French Immersion) นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรพิเศษและภาษาที่สองอื่น ๆ ให้เลือกเรียน เช่น ภาษาสเปน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเยอรมัน

รายวิชาที่น่าสนใจ Maple Ridge Secondary School

 • Creating Change, Marketing, Entrepreneurship
 • Digital Art Academy
 • Film Studies
 • Golf Academy
 • Media Studies
 • Metal Work & Engineering
 • Photography
 • Theatre Arts (Musical Theatre)
 • Home Economics
 • Business Administration

เรียนต่อ Pitt Meadows Secondary School

Pitt Meadows Secondary School ตั้งอยู่บริเวณ 116B Avenue Pitt Meadows, BC เปิดรับนักเรียนระดับ Grade 8-12 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 1,000 คน

Pitt Meadows Secondary School เป็นโรงเรียนที่สามารถเลือกได้ว่าอยากเรียนหลักสูตรที่สอนด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสเป็นหลัก (dual – track English and French Immersion)

รายวิชาที่น่าสนใจ Pitt Meadows Secondary School

 • Social Justice
 • Psychology
 • Visual Arts
 • Arts Studio
 • Photography
 • Fashion Industry
 • Film and Television
 • Concert Band
 • Computer Science
 • Electronics and Robotics

เรียนต่อ Samuel Robertson Technical Sencondary School

Samuel Robertson Technical Secondary School ตั้งอยู่บริเวณ 245th Street Maple Ridge, BC เปิดรับนักเรียนระดับ Grade 8-12 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 600 คน

Samuel Robertson Technical Secondary School เป็นโรงเรียนที่เน้นการเรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการเรียนวิชาการอื่น ๆ อีกทั้งยังมีชมรมตามความสนใจที่หลากหลาย ตั้งแต่สังคมศึกษาไปจนถึงวิทยาการหุ่นยนต์

รายวิชาที่น่าสนใจ Samuel Robertson Technical Secondary School

 • Culinary Arts
 • Drama
 • Digital Photography
 • Philosophy
 • Psychology
 • Hockey
 • Graphic Arts
 • Digital Media
 • Engineering
 • Media Production

เรียนต่อ Thomas Haney Secondary School

Thomas Haney Secondary School ตั้งอยู่บริเวณ 116th Avenue, Maple Ridge, BC เปิดรับนักเรียนระดับ Grade 8-12 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 1,060 คน

Thomas Haney Secondary School จัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนเลือกรูปแบบการเรียนของตัวเองทั้งวิธีการและหลักสูตร ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้ ผ่านสภาพแวดล้อมในการเรียนที่เหมาะสม

รายวิชาที่น่าสนใจ Thomas Haney Secondary School

 • Digital Game Design
 • Media Design
 • Film and Television Production
 • 3D Modeling and Drafting
 • Art Metal & Jewelry
 • Graphic Production
 • eCommerce
 • Culinary Arts
 • Theatre Production
 • Dance Composition

เรียนต่อ Westview Secondary School

Westview Secondary School ตั้งอยู่บริเวณ Wicklund Avenue, Maple Ridge, BC เปิดรับนักเรียนระดับ Grade 8-12 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 883 คน

Westview Secondary School มีหลักสูตรและรายวิชาที่น่าสนใจมากมาย ครอบคลุมด้านเทคโนโลยี ภาษา สังคมศึกษา ศิลปะและกีฬา และเป็นสังคมที่นักเรียนมีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม

รายวิชาที่น่าสนใจ Westview Secondary School

 • Film Editing and Special Effects
 • Robotics, Electronics & Programming
 • Industrial Design & Robotics
 • Woods Products Sign Building
 • Trades Explorations
 • Visual Arts
 • Jazz Band
 • Photography
 • Psychology
 • Global Education

Education for Life – North America Study ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการของ Maple Ridge & Pitt Meadows School District ประจำประเทศไทย

หากนักเรียนสนใจเรียนที่ Maple Ridge & Pitt Meadows School District Education for Life – North America Study บริการฟรีทุกขั้นตอน Tel. 02-129-3214, 091-742-5900 สมัครเรียน สมัครหอพักของมหาวิทยาลัย จองตั๋วเครื่องบิน รถรับ-ส่งสนามบิน รวมถึงเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัคร On-line และทำการนัดหมายกับสถานฑูต อเมริกา แคนาดา ให้ฟรี

Back To Top