skip to Main Content

“CHICAGO กับสถาปัตยกรรมอันล้ำสมัย”

ประเทศอเมริกาเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติและศาสนา โดยเฉพาะเมืองใหญ่หลายๆแห่งทั่วประเทศที่มีประชากรจากทั่วโลกอาศัยอยู่จำนวนมาก หากพูดถึงเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของอเมริกา คงหนีไม่พ้น New York แต่อีกเมืองที่ถือได้ว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญ อีกแห่งก็คือ Chicago เป็นเมืองที่น่าสนใจเพราะมีความทันสมัย และมีสถาปัตยกรรมอันสวยงาม

Location >>
Chicago เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในรัฐ Illinois เป็นเมืองที่ได้รับการขนานนามกันในชื่อ เมืองแห่งลม (Windy City) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่สาม รองจากเมือง New York และ Los Angeles มีประชากรกว่า 9 ล้านคน เป็นศูนย์กลางความเจริญที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกและยังติดอันดับ 1 ใน 10 เมืองสำคัญด้านเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย นอกจากนั้นแล้วเมือง Chicago ยังได้รับการยอมรับให้เป็นเมืองที่เป็นแหล่งรวมของอาหารชั้นเลิศ และพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายแห่ง เป็นเมืองเศรษฐกิจแห่งหนึ่งของประเทศที่มีบริษัทจำนวนมากก่อตั้งอยู่ที่นี่
ยิ่งไปกว่านั้นแล้ว เมือง Chicago ยังมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นซึ่งสามารถเห็นได้จากอาคารและตึกต่างๆที่ถูกออกแบบและสร้างสรรค์มาอย่างดี ทำให้ทั้งเมืองเป็นเมืองสถาปัตยกรรมที่สวยงามอีกเมืองหนึ่งเลย

ทำไม Chicago จึงโดดเด่นกว่าเมืองอื่น >>

 เป็นหนึ่งในเมืองที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีระบบการขนส่งสาธารณะที่ดีที่สุดของประเทศ
 เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกได้แก่ University of Illinois, Chicago ที่มีชื่อเสียงด้านแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์ และ Illinois Institute of Technology ที่มีชื่อเสียงในด้านวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ School of the Art Institute of Chicagoที่มีชื่อเสียงทางด้านศิลปะอันดับต้นของประเทศ
 เป็นศูนย์กลางทางด้านความเจริญ การเงิน การคมนาคม และวัฒนธรรมที่สำคัญของเขตมิดเวสต์ (Midwest)
 Chicago มีสนามบินอยู่ 3 แห่ง โดยสนามบิน Chicago O’Hare International Airport เป็นสนามบินนานาชาติที่มีการจราจรทางอากาศมากที่สุดเป็นหนึ่งในสามของสหรัฐอเมริกา

 

สิทธิ์พิเศษสำหรับนักเรียน ที่เรียนที่ Chicago เมือง Chicago ให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั่วทั้งเมือง ซึ่งทำให้นักเรียนได้รับสิทธิ์พิเศษโดยการใช้ระบบขนส่งมวลชนทั่วเมืองได้ฟรี เพียงแค่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในเมือง Chicago อีกทั้งยังสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์หลายแห่งฟรี ได้แก่  Smart Museum, Oriental Institute, Renaissance Society, and Hyde Park Art Center ส่วนสถานที่อื่นๆยังคงมอบส่วนลดให้แก่นักเรียนด้วยสิทธิจำนวนมาก  นักเรียนสามารถทำได้โดยถามสิทธินักเรียนจากร้านค้าหรือจุดจำหน่ายสินค้าเพื่อรักษาผลประโยชน์ของการเป็นนักเรียนในเมือง Chicago

 

University of Illinois at Chicago >>

เป็นมหาวิทยาลัยรัฐ ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมือง Chicago รัฐ Illinois ด้วยพื้นที่ประมาณ 228.5 ตารางไมล์ ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1913 ปัจจุบันมีอายุ 103 ปี เป็นมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของรัฐ Illinois ด้วยจำนวนนักเรียน 29,000 คน นักเรียนต่างชาติ 4,000 คน เปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี โทและเอก ในโรงเรียนทั้งสิ้น 15 โรงเรียน ซึ่ง University of Illinois at Chicago มี Medical School หรือโรงเรียนแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา สามารถผลิตบัณฑิตที่สำคัญในสาขาวิทยาศาสตร์หลากหลายแขนง สาขาดัง ได้แก่ สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และวิทยาศาสตร์

อ่านข้อมูลเพิ่ม  University of Illinois at Chicago – Bachelor Click!!

Northwestern University >>

เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีแคมปัสหลักอยู๋ในเมือง Evanston แต่อีกแคมปัสตั้งอยู่ในเมือง Chicago และ Doha, Qatar ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดอันดับที่ 12 ในกลุ่ม National Universities เปิดสอนมากกว่า 124 สาขาในระดับปริญญาตรีและ 145 สาขาในระดับปริญญาโท ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1851 โดย John Evans เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในด้านการทำ Research เพราะได้รับเงินสนับสนุนในแต่ละปีจำนวนมาก มูลค่ากว่า $10.19 พันล้าน  เป็นหนึ่งใน 10 สมาชิกของกลุ่ม Big Ten Conference และเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงหนึ่งเดียวในกลุ่มสมาคม

Illinois Institute of Technology >>

เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Chicago ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1890 สาขาที่เปิดสอนได้แก่ Engineering, Science, Psychology, Architecture, Business, Communications, Industrial Technology, Information Technology, Design, and Law มีนักเรียนปัจจุบัน 7,790 คน เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี โทและเอก

Chicago State University >>

เป็นมหาวิทยาลัยประจำรัฐของรัฐ Illinois ที่ตั้งอยู่ในเมือง Chicago ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1867 เป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่ม Thurgood Marshall College Fund ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัย Tier2 กลุ่มมหาวิทยาลัยประจำภูมิภาค Midwest ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด

Roosevelt University >>

เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ตั้งอยู่ในเมือง Chicago รัฐ Illinois อีกแคมปัสตั้งอยู่ในเมือง Schaumburg รัฐ Illinois ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1945 ชื่อมหาวิทยาลัยตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติให้แก่ President Franklin Delano Roosevelt และ ภริยา Eleanor Roosevelt มียอดสมัครจากนักเรียนกว่า 7,000 คนทั่วประเทศทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ปัจจุบันมีนักเรียนระดับปริญญาตรีจำนวน 3,900 คนและระดับปริญญาโทจำนวน 2,700 คน ด้วยยอดนักเรียนต่างชาติคิดเป็นร้อยละ 4 จากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก Roosevelt University ได้รับการการันตีคุณภาพการศึกษาด้วยการจัดอันดับจาก U.S News and Reports ให้อยู่อันดับที่ 81 ในกลุ่ม Midwest Universities ปี 2012
อ่านข้อมูลเพิ่ม Roosevelt University – Bachelor Click!!
อ่านข้อมูลเพิ่ม Roosevelt University – Master Click!!

Concordia University at Chicago >>

Concordia University Chicago นักเรียนจะได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้ อีกทั้งยังส่งเสริมความเป็นผู้นำให้กับนักเรียนทุกคน  สำหรับ academic programs ที่ Concordia University Chicago ออกแบบโปรแกรมให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดโลก ซึ่งนักศึกษาทุกคนสามารถเรียนรู้ ฝึกฝนและพัฒนาตนเอง  การศึกษาที่ Concordia University Chicago จะเป็นการเปิดประตูสู่โลกแห่งการทำงาน
อ่านข้อมูลเพิ่ม Concordia University Chicago – Bachelor Click!!
อ่านข้อมูลเพิ่ม Concordia University Chicago – Master Click!!

360 Chicago

เป็นจุดชมวิวที่เป็นไฮท์ไลท์สุดของเมือง Chicago เพราะนักท่องเที่ยวสามารถชมวิวได้แบบ 360 องศา บนชั้น 94 ของตึก John Hancock Center เป็นตึกที่สูงเป็นอันดับที่ 4 ของ Chicago และอันดับที่ 8 ของอเมริกาอีกด้วย ชื่นชมความงามรอบตัวเมือง Chicago และยังสามารถมองออกไปไกลถึง 4 อาณาเขตรัฐที่ติดกับรัฐ Illinois อย่าง Wisconsin, Michingan, Indiana, Ohio

Art Institute of Chicago

สถาบันศิลปะแห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์มีชื่อเสียง รวบรวมผลงานชิ้นสำคัญ ๆ ของศิลปินชั้นครูในประวัติศาสตร์ศิลปะเป็นจำนวนมาก สถาบันศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนสถาบันศิลปะแห่งชิคาโก ที่มีเนื้อที่หนึ่งล้านตารางฟุต และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของสหรัฐอเมริกา รองจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทันในนครนิวยอร์ก

Cloud Gate at Millennium Park 

เป็น signature ที่สำคัญของเมือง Chicago ที่ทุกคนเมื่อมายังเมืองนี้ต้องถ่ายรูปกับThe bean หรือ Cloud Gate หุ่นอลูมิเนียมขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่วที่มีความโดดเด่นตรงเงาสะท้อนที่ทำให้เห็นเมืองในเขต Downtown ได้ทั้งเมืองเลยค่ะ ซึ่งตั้งอยู่ใน Millennium Park สวนสาธารณะใจกลางเมือง Chicago ที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นสถานที่จัดงานคอนเสิร์ต และอีเว้นท์ประจำเมืองอีกมาก

Navy Pier 

ท่าเรือขนาดใหญที่สำคัญของเมือง Chicago เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาปีละกว่า 8 ล้านคน มีจุดเด่นที่ Ferries Wheel หรือชิงช้าสวรรค์ อีกทั้งลานดนตรีที่เหมาะอย่างยิ่งแก่การทานอาหารมื้อค่ำและชมวิวของทะเลที่สวยงามยามเย็น ในขณะที่ฟังเพลงบรรเลงที่ไพเราะไปพร้อมๆกัน ท่าเรือแห่งนี้เป็นที่จัดงานประจำปีหลายงานทั้งคอนเสิร์ต เทศกาลต่างๆและงานศิลปะ เป็นต้น

Willis Tower

ในชื่อเดิม เซียรส์ทาวเวอร์ (Sears Tower) เป็นตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในสหรัฐอเมริกา และเคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกระหว่างปี พ.ศ. 2517 ถึง พ.ศ. 2541 ปัจจุบันสูงเป็นอันดับที่ 4 ของโลก โดยมีความสูง 442 เมตร หรือ 1,451 ฟุต และมีทั้งหมด 108 ชั้น ตั้งอยู่ที่เมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา

Trump International Hotel and Tower

หรือที่รู้จักกันในชื่อTrump Tower Chicago ตึกระฟ้าที่เคยสูงติดเป็นอันดับ 2 ของโลกในปี 2009 มีความสูง 1,362 ฟุต ประกอบด้วย 92 ชั้น

Starbucks Reserve Roastery

สตาร์บัคที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีถึง 5 ชั้นด้วยกัน มาในรูปแบบของ Starbucks Roastery โชว์การคั่วกาแฟสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าได้เห็นกันจะๆ นอกเหนือจากเสิร์ฟกาแฟยังมีเมนูอื่นที่ควบคุมด้วยแบรนด์ร้านอาหารชื่อนำของอิตาลีระดับไฮ-เอนด์ซึ่งก็คือ Princi ลูกค้าจะได้พบเมนูอาหารที่แปลกตากว่าที่เคย ที่เป็นไฮไลต์ก็เช่น barrel-aged coffee (กาแฟในถังหมักวิสกี้), ไอศกรีมเจลลาโต้ที่ใช้กระบวนการไนโตรเจนเหลว

Michigan Avenue

เป็นอีกถนนเส้นหลักที่ขึ้นชื่อว่าเป็นถนนสายช้อปสำหรับนักท่องเที่ยว ความแตกต่างของถนนเส้นนี้กับ State Street คือร้านค้าจะมีระดับและอัพเกรดขึ้นมา แต่ร้านแฟชั่นแนว High Street ก็ยังมีอยู่ ซึ่งขนาดของร้านจะใหญ่ขึ้น บางร้านมีถึง 3 ชั้นด้วยกันเช่น Uniqlo, Zara, และ Topshop นอกจากนี้ยังมีร้าน High End Brand เรียงรายในย่านนี้อีกด้วย เช่น Channel, Gucci, Dior, Cartier, และ Swarovski

Grant Park

เป็นหนึ่งในสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของเมือง มีสถานที่โดดเด่นที่สุดของสวน ได้แก่ Millennium Park, Buckingham Fountain, Art Institute of Chicago และ Museum Campus

ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก   www.wikipedia.org

ข้อมูลเพิ่มเติม  เรียนต่อป.ตรี (Bachelor) อเมริกา คลิ๊ก!!
ข้อมูลเพิ่มเติม  เรียนต่อป.โท (Master) อเมริกา คลิ๊ก!!

“เราเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยใน The United States of America (USA)
ประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างเป็นทางการ”

บริการฟรีทุกขั้นตอน Tel. 02 129 3214, 02 129 3215
สมัครเรียน สมัครหอพักของมหาวิทยาลัย จองตั๋วเครื่องบิน รถรับ-ส่งสนามบิน
รวมถึงเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัคร On-line และทำการนัดหมายกับสถานฑูตอเมริกา ให้ฟรี

error: Content is protected !!
Back To Top