fbpx
skip to Main Content

“เรียนต่อเมือง CHICAGO กับสถาปัตยกรรมอันล้ำสมัย

ประเทศอเมริกาเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติและศาสนา โดยเฉพาะเมืองใหญ่หลายๆแห่งทั่วประเทศที่มีประชากรจากทั่วโลกอาศัยอยู่จำนวนมาก หากพูดถึงเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของอเมริกา คงหนีไม่พ้น New York แต่อีกเมืองที่ถือได้ว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญ อีกแห่งก็คือเมือง Chicago เป็นเมืองที่น่าสนใจเพราะมีความทันสมัย และมีสถาปัตยกรรมอันสวยงาม

Location >>
เมือง Chicago เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในรัฐ Illinois เป็นเมืองที่ได้รับการขนานนามกันในชื่อ เมืองแห่งลม (Windy City) เมือง Chicago เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่สาม รองจากเมือง New York และ Los Angeles มีประชากรกว่า 9 ล้านคน เป็นศูนย์กลางความเจริญที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกและยังติดอันดับ 1 ใน 10 เมืองสำคัญด้านเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย นอกจากนั้นแล้วเมือง Chicago ยังได้รับการยอมรับให้เป็นเมืองที่เป็นแหล่งรวมของอาหารชั้นเลิศ และพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายแห่ง เมือง Chicago เป็นเมืองเศรษฐกิจแห่งหนึ่งของประเทศที่มีบริษัทจำนวนมากก่อตั้งอยู่ที่นี่
ยิ่งไปกว่านั้นแล้ว เมือง Chicago ยังมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นซึ่งสามารถเห็นได้จากอาคารและตึกต่างๆที่ถูกออกแบบและสร้างสรรค์มาอย่างดี ทำให้ทั้งเมืองเป็นเมืองสถาปัตยกรรมที่สวยงามอีกเมืองหนึ่งเลย

ทำไมควร เรียนต่อ Chicago >>

ควรเรียนต่อ Chicago เพราะเป็นหนึ่งในเมืองที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีระบบการขนส่งสาธารณะที่ดีที่สุดของประเทศ
ควรเรียนต่อ Chicago เพราะเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกได้แก่ University of Illinois, Chicago ที่มีชื่อเสียงด้านแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์ และ Illinois Institute of Technology ที่มีชื่อเสียงในด้านวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ School of the Art Institute of Chicagoที่มีชื่อเสียงทางด้านศิลปะอันดับต้นของประเทศ จึงไม่แปลกใจที่คนส่วนใหญ่จะนิยมไปเรียนต่อ Chicago
ควรเรียนต่อ Chicago เพราะเป็นศูนย์กลางทางด้านความเจริญ การเงิน การคมนาคม และวัฒนธรรมที่สำคัญของเขตมิดเวสต์ (Midwest)


มหาวิทยาลัยชื่อดังใน Chicago

สิทธิ์พิเศษสำหรับนักเรียน ที่เลือกเรียนต่อ Chicago

เมือง Chicago ให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั่วทั้งเมือง ซึ่งทำให้นักเรียนได้รับสิทธิ์พิเศษโดยการใช้ระบบขนส่งมวลชนทั่วเมืองได้ฟรี เพียงแค่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในเมือง Chicago อีกทั้งยังสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์หลายแห่งฟรี ได้แก่  Smart Museum, Oriental Institute, Renaissance Society, and Hyde Park Art Center

ส่วนสถานที่อื่นๆยังคงมอบส่วนลดให้แก่นักเรียนด้วยสิทธิจำนวนมาก  นักเรียนสามารถทำได้โดยถามสิทธินักเรียนจากร้านค้าหรือจุดจำหน่ายสินค้าเพื่อรักษาผลประโยชน์ของการเป็นนักเรียนในเมือง Chicago

เรียนต่อ Chicago กับ University of Illinois at Chicago >>

เป็นมหาวิทยาลัยรัฐ ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมือง Chicago รัฐ Illinois ด้วยพื้นที่ประมาณ 228.5 ตารางไมล์ ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1913 ปัจจุบันมีอายุ 103 ปี เป็นมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของรัฐ Illinois ด้วยจำนวนนักเรียน 29,000 คน นักเรียนต่างชาติ 4,000 คน เปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี โทและเอก ในโรงเรียนทั้งสิ้น 15 โรงเรียน ซึ่ง University of Illinois at Chicago มี Medical School หรือโรงเรียนแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา สามารถผลิตบัณฑิตที่สำคัญในสาขาวิทยาศาสตร์หลากหลายแขนง สาขาดัง ได้แก่ สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และวิทยาศาสตร์

เรียนต่อ Chicago กับ University of Illinois at Chicago อ่านข้อมูลเพิ่ม University of Illinois at Chicago – Bachelor Click!!

เรียนต่อ Chicago กับ Illinois State University >>

เป็นมหาวิทยาลัยรัฐที่ตั้งอยู่ในเมือง Normal รัฐ Illinois ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1857 เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลแห่งแรกของรัฐ Illinois มีอายุกว่า 163 ปี เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้าน Business, Information Technology และ Arts
Illinois State University ปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งสิ้น 20,635 คน มีนักศึกษาต่างชาติจำนวน 569 คน จาก 74 ประเทศทั่วโลก 98% ของอาจารย์ประจำ Illinois State University จบการศึกษาโดยตรงกับสาขาที่ตัวเองสอน

เรียนต่อ Chicago ระดับปริญญาตรีกับ Illinois State University อ่านข้อมูลเพิ่ม Illinois State University – Bachelor Click!!
เรียนต่อ Chicago ระดับปริญญาโทกับ Illinois State University อ่านข้อมูลเพิ่ม Illinois State University – Master Click!!

เรียนต่อ Chicago กับ DePaul University >>

เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดัง ตั้งอยู่ในเมือง Chicago รัฐ Illinois ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1898 มีอายุประมาณ 122 ปี มีทั้งหมด 2 แคมปัส ได้แก่ Loop (Downtown Chicago) และ Lincoln Park ทางตอนเหนือของเมือง Chicago เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในรัฐ Illinois มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีไปจนถึงปริญญาเอก สำหรับหลักสูตรของปริญญาตรีนั้น ปัจจุบันมีนักศึกษามากกว่า 16,000 คน ปริญญาโทและนักศึกษาทางด้านกฏหมายรวม 7,600 คน

เรียนต่อ Chicago ระดับปริญญาตรีกับ DePaul University อ่านข้อมูลเพิ่ม DePaul University – Bachelor Click!!
เรียนต่อ Chicago ระดับปริญญาโทกับ DePaul University อ่านข้อมูลเพิ่ม DePaul University – Master Click!!

เรียนต่อ Chicago กับ Illinois Institute of Technology >>

เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Chicago ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1890 สาขาที่เปิดสอนได้แก่ Engineering, Science, Psychology, Architecture, Business, Communications, Industrial Technology, Information Technology, Design, and Law มีนักเรียนปัจจุบัน 7,790 คน เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี โทและเอก

เรียนต่อ Chicago ระดับปริญญาตรีกับ Illinois Institute of Technology อ่านข้อมูลเพิ่ม Illinois Institute of Technology – Bachelor Click!!
เรียนต่อ Chicago ระดับปริญญาโทกับ Illinois Institute of Technology อ่านข้อมูลเพิ่ม Illinois Institute of Technology – Master Click!!

เรียนต่อ Chicago กับ Concordia University at Chicago

นักเรียนจะได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้ อีกทั้งยังส่งเสริมความเป็นผู้นำให้กับนักเรียนทุกคน  สำหรับ academic programs ที่ Concordia University Chicago ออกแบบโปรแกรมให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดโลก ซึ่งนักศึกษาทุกคนสามารถเรียนรู้ ฝึกฝนและพัฒนาตนเอง  การศึกษาที่ Concordia University Chicago จะเป็นการเปิดประตูสู่โลกแห่งการทำงาน

เรียนต่อ Chicago ระดับปริญญาตรี กับ Concordia University at Chicago อ่านข้อมูลเพิ่ม Concordia University Chicago – Bachelor Click!!
เรียนต่อ Chicago ระดับปริญญาโท กับ Concordia University at Chicago อ่านข้อมูลเพิ่ม Concordia University Chicago – Master Click!!

เรียนต่อ Chicago กับ Roosevelt University >>

เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ตั้งอยู่ในเมือง Chicago รัฐ Illinois อีกแคมปัสตั้งอยู่ในเมือง Schaumburg รัฐ Illinois ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1945 ชื่อมหาวิทยาลัยตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติให้แก่ President Franklin Delano Roosevelt และ ภริยา Eleanor Roosevelt มียอดสมัครจากนักเรียนกว่า 7,000 คนทั่วประเทศทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ปัจจุบันมีนักเรียนระดับปริญญาตรีจำนวน 3,900 คนและระดับปริญญาโทจำนวน 2,700 คน ด้วยยอดนักเรียนต่างชาติคิดเป็นร้อยละ 4 จากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก Roosevelt University ได้รับการการันตีคุณภาพการศึกษาด้วยการจัดอันดับจาก U.S News and Reports ให้อยู่อันดับที่ 81 ในกลุ่ม Midwest Universities ปี 2012

เรียนต่อ Chicago ระดับปริญญาตรีกับ Roosevelt University อ่านข้อมูลเพิ่ม Roosevelt University – Bachelor Click!!
เรียนต่อ Chicago ระดับปริญญาโทกับ Roosevelt University อ่านข้อมูลเพิ่ม Roosevelt University – Master Click!!

เรียนต่อ Chicago กับ Northwestern University >>

เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีแคมปัสหลักอยู๋ในเมือง Evanston แต่อีกแคมปัสตั้งอยู่ในเมือง Chicago และ Doha, Qatar ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดอันดับที่ 12 ในกลุ่ม National Universities เปิดสอนมากกว่า 124 สาขาในระดับปริญญาตรีและ 145 สาขาในระดับปริญญาโท ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1851 โดย John Evans เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในด้านการทำ Research เพราะได้รับเงินสนับสนุนในแต่ละปีจำนวนมาก มูลค่ากว่า $10.19 พันล้าน เป็นหนึ่งใน 10 สมาชิกของกลุ่ม Big Ten Conference และเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงหนึ่งเดียวในกลุ่มสมาคม

เรียนต่อ Chicago กับ Chicago State University >>

เป็นมหาวิทยาลัยประจำรัฐของรัฐ Illinois ที่ตั้งอยู่ในเมือง Chicago ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1867 เป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่ม Thurgood Marshall College Fund ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัย Tier2 กลุ่มมหาวิทยาลัยประจำภูมิภาค Midwest ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด

360 Chicago
หากเรียนต่อ Chicago นักเรียนจะได้พบกับจุดชมวิวที่เป็นไฮท์ไลท์สุดของเมือง Chicago เพราะนักท่องเที่ยวสามารถชมวิวได้แบบ 360 องศา บนชั้น 94 ของตึก John Hancock Center เป็นตึกที่สูงเป็นอันดับที่ 4 ของ Chicago และอันดับที่ 8 ของอเมริกาอีกด้วย ชื่นชมความงามรอบตัวเมือง Chicago และยังสามารถมองออกไปไกลถึง 4 อาณาเขตรัฐที่ติดกับรัฐ Illinois อย่าง Wisconsin, Michingan, Indiana, Ohio
Art Institute of Chicago
หากเรียนต่อ Chicago นักเรียนจะได้พบกับสถาบันศิลปะแห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์มีชื่อเสียง รวบรวมผลงานชิ้นสำคัญ ๆ ของศิลปินชั้นครูในประวัติศาสตร์ศิลปะเป็นจำนวนมาก สถาบันศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนสถาบันศิลปะแห่งชิคาโก ที่มีเนื้อที่หนึ่งล้านตารางฟุต และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของสหรัฐอเมริกา รองจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทันในนครนิวยอร์ก
Cloud Gate at Millennium Park 
หากเรียนต่อ Chicago นักเรียนจะได้พบกับ signature ที่สำคัญของเมือง Chicago ที่ทุกคนเมื่อมายังเมืองนี้ต้องถ่ายรูปกับThe bean หรือ Cloud Gate หุ่นอลูมิเนียมขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่วที่มีความโดดเด่นตรงเงาสะท้อนที่ทำให้เห็นเมืองในเขต Downtown ได้ทั้งเมืองเลยค่ะ ซึ่งตั้งอยู่ใน Millennium Park สวนสาธารณะใจกลางเมือง Chicago ที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นสถานที่จัดงานคอนเสิร์ต และอีเว้นท์ประจำเมืองอีกมาก
Navy Pier 
หากเรียนต่อ Chicago นักเรียนจะได้พบกับ ท่าเรือขนาดใหญที่สำคัญของเมือง Chicago เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาปีละกว่า 8 ล้านคน มีจุดเด่นที่ Ferries Wheel หรือชิงช้าสวรรค์ อีกทั้งลานดนตรีที่เหมาะอย่างยิ่งแก่การทานอาหารมื้อค่ำและชมวิวของทะเลที่สวยงามยามเย็น ในขณะที่ฟังเพลงบรรเลงที่ไพเราะไปพร้อมๆกัน ท่าเรือแห่งนี้เป็นที่จัดงานประจำปีหลายงานทั้งคอนเสิร์ต เทศกาลต่างๆและงานศิลปะ เป็นต้น
Willis Tower
หากเรียนต่อ Chicago นักเรียนจะได้พบกับ Willis Tower ในชื่อเดิม เซียรส์ทาวเวอร์ (Sears Tower) เป็นตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในสหรัฐอเมริกา และเคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกระหว่างปี พ.ศ. 2517 ถึง พ.ศ. 2541 ปัจจุบันสูงเป็นอันดับที่ 4 ของโลก โดยมีความสูง 442 เมตร หรือ 1,451 ฟุต และมีทั้งหมด 108 ชั้น ตั้งอยู่ที่เมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
Trump International Hotel and Tower
หากเรียนต่อ Chicago นักเรียนจะได้พบกับ Trump Tower Chicago ตึกระฟ้าที่เคยสูงติดเป็นอันดับ 2 ของโลกในปี 2009 มีความสูง 1,362 ฟุต ประกอบด้วย 92 ชั้น
Starbucks Reserve Roastery
หากเรียนต่อ Chicago นักเรียนจะได้พบกับ สตาร์บัคที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีถึง 5 ชั้นด้วยกัน มาในรูปแบบของ Starbucks Roastery โชว์การคั่วกาแฟสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าได้เห็นกันจะๆ นอกเหนือจากเสิร์ฟกาแฟยังมีเมนูอื่นที่ควบคุมด้วยแบรนด์ร้านอาหารชื่อนำของอิตาลีระดับไฮ-เอนด์ซึ่งก็คือ Princi ลูกค้าจะได้พบเมนูอาหารที่แปลกตากว่าที่เคย ที่เป็นไฮไลต์ก็เช่น barrel-aged coffee (กาแฟในถังหมักวิสกี้), ไอศกรีมเจลลาโต้ที่ใช้กระบวนการไนโตรเจนเหลว
Michigan Avenue
หากเรียนต่อ Chicago นักเรียนจะได้พบกับ Michigan avenue ถนนเส้นหลักที่ขึ้นชื่อว่าเป็นถนนสาย Shopping สำหรับนักท่องเที่ยว ความแตกต่างของถนนเส้นนี้กับ State Street คือร้านค้าจะมีระดับและอัพเกรดขึ้นมา แต่ร้านแฟชั่นแนว High Street ก็ยังมีอยู่ ซึ่งขนาดของร้านจะใหญ่ขึ้น บางร้านมีถึง 3 ชั้นด้วยกันเช่น Uniqlo, Zara, และ Topshop นอกจากนี้ยังมีร้าน High End Brand เรียงรายในย่านนี้อีกด้วย เช่น Channel, Gucci, Dior, Cartier, และ Swarovski
Grant Park
หากเรียนต่อ Chicago นักเรียนจะได้พบกับหนึ่งในสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของเมือง มีสถานที่โดดเด่นที่สุดของสวน ได้แก่ Millennium Park, Buckingham Fountain, Art Institute of Chicago และ Museum Campus

ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก   www.wikipedia.org

ทั้งนี้หากนักเรียนสนใจ เรียนต่อ Chicago
สามารถติดต่อ Education for Life - North America Study ตัวแทนมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่ท่านต้องการศึกษาต่อในประเทศอเมริกาเพิ่มเติมได้”


ข้อมูลเพิ่มเติม เรียนต่อป.ตรี (Bachelor) อเมริกา คลิ๊ก!!
ข้อมูลเพิ่มเติม เรียนต่อป.โท (Master) อเมริกา คลิ๊ก!!

เราเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยใน United States of America (USA) ประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างเป็นทางการ บริการฟรีทุกขั้นตอน Tel. 02 129 3214, 02 129 3215 Line id: @EFLNA สมัครเรียน สมัครหอพักของมหาวิทยาลัย จองตั๋วเครื่องบิน รถรับ-ส่งสนามบิน รวมถึงเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัคร On-line และทำการนัดหมายกับสถานฑูตอเมริกา ให้ฟรี
Back To Top